[ΟΠΣ 5005657] «Αειφορική διαχείριση αποθεμάτων: Ποσοτικά μοντέλα»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αειφορική διαχείριση αποθεμάτων: Ποσοτικά μοντέλα» με Κωδικό ΟΠΣ 5005657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail