[ΟΠΣ 5047938] Αειφόρα καταλυτικά συστήματα στην Οργανική Σύνθεση

 

Ένταξη της Πράξης «Αειφόρα καταλυτικά συστήματα στην Οργανική Σύνθεση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail