[ΟΠΣ 5047849] Ab initio υπολογιστική διερεύνηση και πειραματική ανάπτυξη και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών μόνιμων μαγνητών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ab initio υπολογιστική διερεύνηση και πειραματική ανάπτυξη και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών μόνιμων μαγνητών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail