[ΟΠΣ 5047945] A longitudinal investigation of Chemically Assisted Performance Enhancement in four life domains (project CAPE)

 

Ένταξη της Πράξης «A longitudinal investigation of Chemically Assisted Performance Enhancement in four life domains (project CAPE)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail