[ΟΠΣ 5004445] «α-ελικοειδείς πρωτεΐνες: Μία ευέλικτη πλατφόρμα για την δημιουργία βιο-εμπνευσμένων υλικών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «α-ελικοειδείς πρωτεΐνες: Μία ευέλικτη πλατφόρμα για την δημιουργία βιο-εμπνευσμένων υλικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5004445 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail