[ΟΠΣ 5049390] Νεφρικές σωληναριακές αλλοιώσεις στην υπέρταση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νεφρικές σωληναριακές αλλοιώσεις στην υπέρταση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049390 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail