Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 24.06.2019

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Δείτε το ΔΤ

Πρόσκληση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) εν όψει της Πράξης: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος»

 24.05.2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών του ΙΚΥ: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος» καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές/τριες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας, να εγγραφούν στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών». Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Εν όψει της παραπάνω Πράξης θα απαιτηθεί αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων για την οποία οι εγγεγραμμένοι αξιολογητές/τριες θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα.

Το Μητρώο θα είναι ανοικτό για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων από το Σάββατο 25.05.2019 έως και τη Δευτέρα 10.06.2019.

Ακολουθούν οδηγίες για εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης: edbmreg@gmail.com

Δείτε το ΔΤ

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 16.05.2019

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25εκ. ευρώ.

Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019. Το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή στην ημερομηνία αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Οι ενστάσεις δεν δύναται να αφορούν τη βαθμολογία.

Δείτε  το ΔΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

 19.03.2019

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργο Ιωαννίδη, η Πρόσκληση της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022» για τα επόμενα τρία ακαδημαϊκά έτη.

Η Πράξη αφορά τη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 4.518 νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Η πρόσκληση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς τους ωφελούμενους θα είναι ετήσια και θα απευθύνεται σε 1.506 νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η Πράξη στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής και ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και ταυτόχρονα προσδίδει ένα δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται, ανά ακαδημαϊκό έτος, σε 12.510€ και ο προϋπολογισμός της Πράξης διαμορφώνεται συνολικά σε 60.134.580€ μέχρι το 2022.

Δείτε εδώ το ΔΤ

Ενίσχυση με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

 01.03.2019

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργο Ιωαννίδη, η Πρόσκληση της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ». O προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 16.088.000 €, δικαιούχοι είναι τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα υλοποιείται για τέσσερα ακόμα έτη.

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, συμμετοχή των στελεχών των ΕΛΚΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης, δαπάνες εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες κ.α.

Δείτε το ΔΤ

Ενημέρωση για την Υποβολή Ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

 11.02.2019

Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το Σύστημα Υποβολής παρέμεινε ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου του 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις με την εξής κατανομή ανά Επιστημονικό Πεδίο:

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ 2): 424 ερευνητικές προτάσεις
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 3): 101 ερευνητικές προτάσεις
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 4): 398 ερευνητικές προτάσεις
 • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 5): 159 ερευνητικές προτάσεις
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 6): 180 ερευνητικές προτάσεις
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων κατά την διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1000 ερωτήματα.

Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων των προτάσεων που υποβλήθηκαν θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

Δείτε το ΔΤ

Ένταξη της Πράξης «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

 06.02.2019

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.374.650€ και δικαιούχος ορίζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση της συνάφειας των ΕΠΑΛ, ως συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία. Η πράξη θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, καθώς και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων, μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Η πράξη περιλαμβάνει :

 • Παρεμβάσεις στην Α΄ Τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών)
 • Πρόσληψη και επιμόρφωση ψυχολόγων (αναπληρωτών)
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών
 • Την επιμόρφωση και επιλογή επιμορφωτών από σχετικό μητρώο για να συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες

Δείτε το ΔΤ

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 25.01.2019

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 174.720€.

Σκοπός είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η ενίσχυση μιας συγκροτημένης δομής κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής για την υποστήριξη μειονεκτούντων φοιτητών (ΑμεΑ, ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων) τόσο σε ψυχολογικό και καθοδηγητικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ώστε να καταστεί εφικτή η ισότιμη συμμετοχή τους και η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι δράσεις της δομής θα περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υποτροφιών σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Εξυπηρέτηση φοιτητών (μεταφορά) με κινητικά προβλήματα
 • Υποστήριξη φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα ή δυσκολίες προσαρμογής

Η μονάδα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές των ακαδημαϊκών πόλων του Πανεπιστημίου, της Κοζάνης και της Φλώρινας, που εδρεύουν τα Τμήματά του. Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των φοιτητών η παραπάνω δομή:

 • Θα προσδιορίσει και θα καταγράψει τους φοιτητές των ευπαθών και κοινωνικών ομάδων.
 • Θα προσδιορίσει τις ανάγκες και τα προβλήματα τους ώστε να τύχουν στοχευόμενης και αποτελεσματικότερης υποστήριξης.
 • Θα παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη τους μετά την ανάληψη και εφαρμογή των σχετικών δράσεων.

Δείτε το ΔΤ

Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

 17.01.2019

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» με δικαιούχο την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 200.000 €.

Η πράξη αυτή συνδέεται με την πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στη διαμόρφωση του οποίου τα ευρωπαϊκά όργανα, οι κυβερνήσεις αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμβάλλουν με συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) που θα εμπεριέχει τις θέσεις και την οπτική των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στο κράτος πρόνοιας που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία και των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ο μηχανισμός αυτός θα οδηγεί στη αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών από τους κοινωνικούς εταίρους και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και στη διατύπωση προτάσεων κοινής αποδοχής που θα διασφαλίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πιστή εφαρμογή των παραμέτρων και στόχων του ΕΚΧ. Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διαμόρφωση Γνωμοδοτήσεων και Προτάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα αποτυπώνονται οι κοινές θέσεις των κοινωνικών εταίρων στα σχετικά ζητήματα.

Αποτέλεσμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι η διαμόρφωση ενός on – going συστήματος προτάσεων πολιτικών, μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση των θεματικών τομέων του ΕΚΧ, του εργασιακού περιβάλλοντος, του κοινωνικού κράτους, της προστασίας των παιδιών, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δείτε το ΔΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 08.01.2019

Αναρτήθηκε σήμερα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», (ΕΠ  ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00€). Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των ερευνητών στην Ελλάδα και της αντιμετώπισης του brain drain.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ:

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Για τεχνική υποστήριξη για το Σύστημα Υποβολής μπορείτε να απευθύνεστε στο edbmreg@gmail.com

Δείτε το ΔΤ