Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ύψους 4,16 δισ. ευρώ

 27.06.2022

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο στην ΕΕ Πρόγραμμα με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27 και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 4,16 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δις Ευρώ προέρχονται από πόρους  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και το υπόλοιπο αποτελεί εθνική συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ιδιαίτερα όπου εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες, υπηρετώντας τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πεδίων, καθώς και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει καθοριστικά τα επόμενα χρόνια στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό.

H στρατηγική του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εδράζεται στις εξής προτεραιότητες:

 • Οριζόντιες / Συστημικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και υγείας, της διακυβέρνησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • Απασχόληση & Αγορά Εργασίας
 • Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση
 • Προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας
 • Απασχόληση των Νέων
 • Επισιτιστική Βοήθεια & Αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης.

Το νέο Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δράσεις ειδικά για τους νέους έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δις Ευρώ.

Το νέο Πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτομίες που αποσκοπούν σε απλουστεύσεις, επιτάχυνση της υλοποίησης και έγκαιρο προγραμματισμό. Οι προσκλήσεις θα γίνουν με ευρεία ενημέρωση των πολιτών και ωφελουμένων, θα είναι λιγότερες σε αριθμό και μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό (ανοικτές προσκλήσεις). Τέλος, για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πεδία κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικές δράσεις του Προγράμματος:

 • Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά εργασίας, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των μαθητών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης. (Η δράση θα ξεκινήσει με πιλοτική εφαρμογή, αρχικά σε σχολεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
 • Ανοιχτού τύπου προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες (ΔΥΠΑ)
 • Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής πολιτικής
 • Υποστήριξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ‘Νταντάδες’ της γειτονιάς (πλήρης ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής)
 • Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης
 • Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους διαδικασίας
 • Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής
 • Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας – ΓΕΑΣ
 • Ενίσχυση Μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ)
 • Ανοιχτό Πρόγραμμα Πρώτης ένταξης νέων 18-29 ετών στην αγορά εργασίας  για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα  (Α΄ ένσημο).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδιο Υπουργείο για το ΕΣΠΑ, κατάφερε να λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση για το πρώτο στην ΕΕ Πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περιόδου με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που μας παρέχει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να βοηθήσουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Είμαστε πολύ περήφανοι που στην προσπάθειά μας να προχωρήσει μπροστά η ελληνική οικονομία καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε πόρους όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και όλους όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη».

Με αφορμή την έγκριση του Προγράμματος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης τόνισε:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το πρώτο ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ευρωζώνη με κοινοτικούς πόρους, στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία, με έμφαση στην απασχόληση που είναι ο συνδετικός κρίκος της οικονομίας με την  κοινωνία. Το νέο ΕΣΠΑ έχει ως βασικό στόχο να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το τομεακό πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτόν ακριβώς το στόχο». Είναι άλλωστε το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αφού φτάνει τα 4,2 δις ευρώ, αφουγκραζόμενοι ακριβώς τις ανάγκες της κοινωνίας. Δέσμευση μας άλλωστε είναι ότι το  ΕΣΠΑ θα αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος δήλωσε:

«Η έγκριση του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή, ως ο βασικός χρηματοδοτικός μοχλός του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση των φιλόδοξων στρατηγικών της χώρας μας σε μία σειρά εθνικών προτεραιοτήτων για την κοινωνική ανάπτυξη, και οι οποίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη στήριξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις πολιτικές για το παιδί (child guarantee), τη δημόσια υγεία και ψυχική υγεία, την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η ανάπτυξη που επιδιώκουμε είναι συμπεριληπτική, με τα οφέλη της ευημερίας να αφορούν όλες και όλους, και το νέο Πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό».

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 24.06.2019

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Δείτε το ΔΤ

Πρόσκληση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) εν όψει της Πράξης: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος»

 24.05.2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών του ΙΚΥ: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος» καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές/τριες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας, να εγγραφούν στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών». Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Εν όψει της παραπάνω Πράξης θα απαιτηθεί αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων για την οποία οι εγγεγραμμένοι αξιολογητές/τριες θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα.

Το Μητρώο θα είναι ανοικτό για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων από το Σάββατο 25.05.2019 έως και τη Δευτέρα 10.06.2019.

Ακολουθούν οδηγίες για εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης: edbmreg@gmail.com

Δείτε το ΔΤ

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 16.05.2019

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25εκ. ευρώ.

Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019. Το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή στην ημερομηνία αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Οι ενστάσεις δεν δύναται να αφορούν τη βαθμολογία.

Δείτε  το ΔΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

 19.03.2019

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργο Ιωαννίδη, η Πρόσκληση της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022» για τα επόμενα τρία ακαδημαϊκά έτη.

Η Πράξη αφορά τη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 4.518 νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Η πρόσκληση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς τους ωφελούμενους θα είναι ετήσια και θα απευθύνεται σε 1.506 νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η Πράξη στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής και ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και ταυτόχρονα προσδίδει ένα δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται, ανά ακαδημαϊκό έτος, σε 12.510€ και ο προϋπολογισμός της Πράξης διαμορφώνεται συνολικά σε 60.134.580€ μέχρι το 2022.

Δείτε εδώ το ΔΤ

Ενίσχυση με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

 01.03.2019

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργο Ιωαννίδη, η Πρόσκληση της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ». O προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 16.088.000 €, δικαιούχοι είναι τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα υλοποιείται για τέσσερα ακόμα έτη.

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, συμμετοχή των στελεχών των ΕΛΚΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης, δαπάνες εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες κ.α.

Δείτε το ΔΤ

Ενημέρωση για την Υποβολή Ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

 11.02.2019

Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το Σύστημα Υποβολής παρέμεινε ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου του 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις με την εξής κατανομή ανά Επιστημονικό Πεδίο:

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ 2): 424 ερευνητικές προτάσεις
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 3): 101 ερευνητικές προτάσεις
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 4): 398 ερευνητικές προτάσεις
 • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 5): 159 ερευνητικές προτάσεις
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 6): 180 ερευνητικές προτάσεις
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων κατά την διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1000 ερωτήματα.

Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων των προτάσεων που υποβλήθηκαν θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

Δείτε το ΔΤ

Ένταξη της Πράξης «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

 06.02.2019

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.374.650€ και δικαιούχος ορίζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση της συνάφειας των ΕΠΑΛ, ως συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία. Η πράξη θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, καθώς και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων, μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Η πράξη περιλαμβάνει :

 • Παρεμβάσεις στην Α΄ Τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών)
 • Πρόσληψη και επιμόρφωση ψυχολόγων (αναπληρωτών)
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών
 • Την επιμόρφωση και επιλογή επιμορφωτών από σχετικό μητρώο για να συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες

Δείτε το ΔΤ

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 25.01.2019

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 174.720€.

Σκοπός είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η ενίσχυση μιας συγκροτημένης δομής κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής για την υποστήριξη μειονεκτούντων φοιτητών (ΑμεΑ, ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων) τόσο σε ψυχολογικό και καθοδηγητικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ώστε να καταστεί εφικτή η ισότιμη συμμετοχή τους και η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι δράσεις της δομής θα περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υποτροφιών σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Εξυπηρέτηση φοιτητών (μεταφορά) με κινητικά προβλήματα
 • Υποστήριξη φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα ή δυσκολίες προσαρμογής

Η μονάδα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές των ακαδημαϊκών πόλων του Πανεπιστημίου, της Κοζάνης και της Φλώρινας, που εδρεύουν τα Τμήματά του. Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των φοιτητών η παραπάνω δομή:

 • Θα προσδιορίσει και θα καταγράψει τους φοιτητές των ευπαθών και κοινωνικών ομάδων.
 • Θα προσδιορίσει τις ανάγκες και τα προβλήματα τους ώστε να τύχουν στοχευόμενης και αποτελεσματικότερης υποστήριξης.
 • Θα παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη τους μετά την ανάληψη και εφαρμογή των σχετικών δράσεων.

Δείτε το ΔΤ

Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

 17.01.2019

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» με δικαιούχο την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 200.000 €.

Η πράξη αυτή συνδέεται με την πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στη διαμόρφωση του οποίου τα ευρωπαϊκά όργανα, οι κυβερνήσεις αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμβάλλουν με συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) που θα εμπεριέχει τις θέσεις και την οπτική των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στο κράτος πρόνοιας που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία και των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ο μηχανισμός αυτός θα οδηγεί στη αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών από τους κοινωνικούς εταίρους και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και στη διατύπωση προτάσεων κοινής αποδοχής που θα διασφαλίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πιστή εφαρμογή των παραμέτρων και στόχων του ΕΚΧ. Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διαμόρφωση Γνωμοδοτήσεων και Προτάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα αποτυπώνονται οι κοινές θέσεις των κοινωνικών εταίρων στα σχετικά ζητήματα.

Αποτέλεσμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι η διαμόρφωση ενός on – going συστήματος προτάσεων πολιτικών, μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση των θεματικών τομέων του ΕΚΧ, του εργασιακού περιβάλλοντος, του κοινωνικού κράτους, της προστασίας των παιδιών, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δείτε το ΔΤ