Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο για την ενεργειακή απόδοση “Film4Energy Challenge”: 1η θέση για την Ελλάδα

 05.05.2022

Την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο για την ενεργειακή απόδοση “Film4Energy Challenge” κατέκτησε το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας με την Ομάδα “ACT GREEN” 🇬🇷!

Το σχολείο διακρίθηκε ανάμεσα σε 90 συμμετέχοντες από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να δείτε τους νικητές και το υπέροχο βίντεό τους:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223715?&lg=INT/EN 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες (Β’ Κύκλος)

 

Ξεκινούν την Παρασκευή 06 Μαϊου 2022, ώρα 13:00 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β’ Κύκλο της Πράξης «Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 17/06/2022, ώρα 15:00

Για το ΔΤ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://bit.ly/3sdvMO4

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες- Γ’ Κύκλος

 07.04.2022

Ξεκινούν τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 13:00 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ’ Κύκλο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης, που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 29/04/2022, ώρα 15:00

Για το ΔΤ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/anoikta-programmata 

Νταντάδες της γειτονιάς: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μητρώο των επιμελητών

 30.03.2022

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο επιμελητών του Προγράμματος “Νταντάδες της γειτονιάς”.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων στην οικία του ή στην οικία του παιδιού, εφόσον πληροί της προϋποθέσεις του Άρθρου 2 της υπ’αρ. 29518/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr

Οδηγίες για την εγγραφή στο μητρώο επιμελητών παρέχονται εδώ.

Προβολή έργων ΕΚΤ ως καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Ελλάδα

 29.03.2022

Στο πλαίσιο προβολής των έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καλές πρακτικές, η πράξη “Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19”, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19

Δράσεις για νέους στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

 01.03.2022

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΠΑΝ  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» χρηματοδοτεί δράσεις  μαθητείας, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, νεανικής επιχειρηματικότητας,  συμβουλευτικής  και πιστοποίησης σε  ειδικότητες κλάδων αιχμής,  προεργασίας  για την ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω 7μηνης απασχόλησης, ειδικά προγράμματα  επιχορήγησης επιχειρήσεων  για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και ειδικές  δράσεις  για την ένταξη των νέων με αναπηρία μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις δράσεις είναι η  εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι δράσεις αυτές  αποσκοπoύν:

 • στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης  και
 • στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας (15-18, 18-24, 24-29)

Κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις για νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας (ΝΕΕΤs).

 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 2.900 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες. Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων. Η δράση υλοποιείται
 • Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 1.100 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων. Η δράση υλοποιείται
 • Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Πρόγραμμα ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αναμένεται πρόσκληση προς ωφελούμενους
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού. Αναμένεται πρόσκληση προς ωφελούμενους
 • Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας Αναμένεται πρόσκληση προς ωφελούμενους

Το Β’ τρίμηνο 2022 επίκειται  η έκδοση προσκλήσεων   προς  νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας για τις ακόλουθες δράσεις:

 • Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας στην Ψηφιακή Οικονομία για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
 • Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/-ες με Αναπηρία
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Το Β’ εξάμηνο 2022 αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων  προς νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας για τις ακόλουθες δράσεις:

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο
 • Απόκτηση Δεξιοτήτων ανέργων γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας
 • Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας
 • Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον Πολιτισμό
 • Oλοκληρωμένη δράση για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 600 προσφύγων ηλικίας 18-29 ετών
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας
 • Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επαγγελματική ενδυνάμωση και ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ανέργων 18 έως 29 ετών σε ειδικότητες του Κλάδου Βιβλίου
 • Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων ηλικίας 18-29 σε υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας

 

Επικαιροποίηση βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 28.02.2022

Σας ενημερώνουμε ότι επικαιροποιήθηκαν τα ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Απολογισμός 2021 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

 18.02.2022

Δημοσιεύθηκε ο Απολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” για το έτος 2021.

Μπορείτε να τον δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Απολογισμός 2021

Διαγωνισμός Βίντεο #MySocialRights: Αποτελέσματα διαγωνισμού, 3η θέση για την ελληνική συμμετοχή

 10.02.2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού βίντεο #MySocialRights με την ελληνική συμμετοχή να καταλαμβάνει την 3η θέση!

Μπορείτε να δείτε τους νικητές και τα υπέροχα βίντεό τους:

1η θέση Patryk 🇵🇱 https://www.facebook.com/patryk.wylaz/posts/4536108763151873

2η θέση Ausma 🇱🇻  https://www.facebook.com/ausma.cirulniece/posts/5015107825200891

3η θέση Ελένα 🇬🇷  https://www.facebook.com/100010436166553/videos/434690864833235

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα βρείτε εδώ.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροxρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Γ’ Κυκλος)

 31.01.2022

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ’ Κύκλο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) (Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας) της χώρας με έμφαση σε μακροxρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (50 ετών και άνω)» που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

Για το ΔΤ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.oaed.gr/proghramma-epikhorighisis-epikheiriseon-ghia-tin-apaskholisi-anerghon-ilikias-30-etwn-kai-ano-stis-lighotero-aneptighmenes-perifereies-lap-tis-khwras-me-emfasi-se-makrokhronia-anerghoys-kai-se-anerghoys-meghalyteron-ilikiwn-gkyklos