Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

 18.05.2021

Τι είναι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης;

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτός είναι ο χώρος όπου θα σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους Ευρωπαίους και, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνονται.

Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις γωνιές της Ένωσης, με τους νέους να έχουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες.

 

Για να ενημερωθείτε και να συμμετάσχετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://futureu.europa.eu/?locale=el 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες»

 11.05.2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Πράξη «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Ένταξη της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία»

 08.04.2021

Εκδόθηκε η Απόφαση ένταξης της Πράξης “Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/ Νέες με Αναπηρία” με κωδικό ΟΠΣ 5073491.

Η Πράξη στοχεύει στην ένταξη/ επανένταξη στην αγορά εργασίας των νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις μέσω ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Η πράξη θα υλοποιηθεί από  την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) και έχει προϋπολογισμό 21.059.934,00 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

 08.03.2021

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 11:00, ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυνατότητα σε 5.000 νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 16 Μαρτίου.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε:

http://www.oaed.gr/anoikta-programmata 

 

Δημόσια Διαβούλευση επί του Συνοπτικού Κειμένου του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση 2021-2027

 01.02.2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 και η Ομάδα Σχεδιασμού του νέου Προγράμματος 2021-2027 (ΟΣΠ), στο πλαίσιο των εργασιών τους για τη σύνταξη του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και με στόχο την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης με τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, που προωθούν την κοινωνική ένταξη και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους, θέτουν  σχέδιο Συνοπτικού Κειμένου του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση 2021-2027, σε δημόσια διαβούλευση.

H διαβούλευση του παρόντος Συνοπτικού Κειμένου του Προγράμματος, θα είναι ανοιχτή έως τις 14/02/2021 και τα σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavouleusi@epeaek.gr.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα είναι συνεχής και κατά το επόμενο διάστημα, με την Ειδική Υπηρεσία να ενημερώνει για τις επόμενες εκδόσεις, καθ’ όλη την πορεία της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων της Πράξης “Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής”

 29.01.2021

Ο προϋπολογισμός της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», με κωδικό ΟΠΣ: 5037981, ανέρχεται στο ποσό των 48.780.000,00 €.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

  • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας – πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού.

Οι  αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους  μέσω διαδικτύου στην  ιστοσελίδα:

http://www.voucher.gov.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr , είναι ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας διενεργείται  η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης καθώς και η ενημέρωση των ωφελούμενων και των παρόχων.

Την ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Έναρξη των αιτήσεων των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 7.000 ανέργους 30 ετών και άνω σε 5 περιφέρειες του ΟΑΕΔ

 28.01.2021

Αύριο, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

  • 473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
  • 568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
  • 615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
  • 710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Για τo Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για την αναρτημένη Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Επικαιροποίηση στοιχείων των συμμετεχόντων του Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

 30.12.2020

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 29/01/2021 (ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου της ΕΥΔ) θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας για τον Κατάλογο Προμηθευτών- Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ