Απολογισμός 2022 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

Δημοσιεύθηκε ο Απολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” για το έτος 2022.

Μπορείτε να τον δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Απολογισμός 2022

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail