Μέτρα στήριξης της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων, αναθεωρημένη European Skills Agenda, νέα πλατφόρμα Europass

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου υιοθέτησε ένα πακέτο μέτρων για την Στήριξη της Απασχόλησης των Νέων, προκειμένου οι νέοι να έχουν όλες τις ευκαιρίες για να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΕ και μία αναθεωρημένη Skills Agenda, προκειμένου οι πολίτες της να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν σε μια εποχή πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας αλλά και ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19.

Το πακέτο μέτρων για τη Στήριξη της Απασχόλησης των Νέων περιλαμβάνει:

  • Πρόταση για την ενίσχυση της Εγγύησης για τη Νεολαία (Youth Guarantee)
  • Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Ανανέωση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships)
  • Πρόσθετα μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν κίνητρα για απασχόληση και επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη ικανοτήτων, δίκτυα νέων επιχειρηματιών,  ενδοεταιρικά κέντρα κατάρτισης, κλπ.

Όσον αφορά την αναθεωρημένη European Skills Agenda, οι στόχοι της θα υλοποιηθούν μέσω 12 εμβληματικών δράσεων εντός των επόμενων 5 ετών.

Η πρώτη από τις εμβληματικές δράσεις που εγκαινιάστηκαν είναι η νέα, ανανεωμένη πλατφόρμα Europass η οποία είναι διαθέσιμη σε 29 γλώσσες https://europa.eu/europass/el

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=410

Σχετικό υλικό:

  1. Youth Employment Support factsheet
  2. VET factsheet
  3. Skills factsheet
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail