΄
Τομέας Πρόσκληση Απόφαση Τροποποίηση
Τομέας Εκπαίδευσης
[ΕΔΒΜ206] Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πανεπιστημίων: Δυτικής Αττικής – Πειραιώς –ΑΣΠΑΙΤΕ και των ΑΣΕΙ
[ΟΠΣ 5201496] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Πανεπιστημίου Πειραιώς
[ΟΠΣ 5201388] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5201356] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
[ΟΠΣ 5201189] Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού των ΑΣΕΙ
[ΕΔΒΜ205] Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την ενίσχυση της μελλοντικής επανένταξης αποφυλακιζόμενων κρατουμένων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας
[ΟΠΣ 5189510] Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την ενίσχυση της μελλοντικής επανένταξης αποφυλακιζόμενων κρατουμένων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας – Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Κρατουμένων
[ΕΔΒΜ204] Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5185169] Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023
[ΕΔΒΜ203] Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ
[ΟΠΣ 5189727] Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)
[ΟΠΣ 5189726] Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ)
[ΕΔΒΜ202] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2021-2022
[ΕΔΒΜ201] Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184992] Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023
[ΕΔΒΜ200] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184989] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023
[ΕΔΒΜ199] ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
[ΟΠΣ 5184935] Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023
[ΕΔΒΜ198] Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184907] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023
[ΕΔΒΜ197] Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184904] Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023
[ΕΔΒΜ196] Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού
[ΟΠΣ 5187974] Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού
[ΕΔΒΜ195] «Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρομά»
[ΟΠΣ 5188892] Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρομά
[ΕΔΒΜ194] ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
[ΟΠΣ 5184901] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5184899] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
[ΟΠΣ 5184868] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5184861] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
[ΟΠΣ 5184856] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
[ΟΠΣ 5184851] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5184594] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5184590] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5184587] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5184572] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5184537] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
[ΟΠΣ 5184466] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5184003] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5183954] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
[ΟΠΣ 5183847] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνείου Κρήτης
[ΟΠΣ 5183812] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου
[ΟΠΣ 5183810] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
[ΟΠΣ 5183805] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5183766] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5183499] ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
[ΟΠΣ 5183479] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5183458] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας
[ΕΔΒΜ193] Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184863] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023
[ΟΠΣ 5184601] Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184568] Πρακτική Άσκηση Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184534] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
[ΟΠΣ 5184460] Πρακτική Άσκηση του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184450] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184403] Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184358] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184297] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5184287] Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5183962] Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5183959] Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5183901] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5183811] Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5183491] Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5181164] Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 της Α.Σ.Κ.Τ.
[ΟΠΣ 5181132] Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-202
[ΟΠΣ 5181130] Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5180997] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023
[ΟΠΣ 5180993] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 2022-2023
[ΟΠΣ 5180992] Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5180988] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5180976] Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5180975] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
[ΕΔΒΜ192] Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1
[ΟΠΣ 5180987] Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1
[ΕΔΒΜ191] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023
[ΟΠΣ 5184348] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 ΕΜΠ
[ΟΠΣ 5183875] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5183863] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022- 2023, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5183863
[ΟΠΣ 5183804] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5183487] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5183457] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
[ΟΠΣ 5181174] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5181014] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5180998] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
[ΟΠΣ 5180979] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5180979
[ΟΠΣ 5180846] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης
[ΟΠΣ 5180798] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών
[ΟΠΣ 5180770] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στην Α.Σ.Κ.Τ.
[ΟΠΣ 5180743] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5180700] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τo ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
[ΟΠΣ 5180696] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
[ΟΠΣ 5180692] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5180691] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5180690] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
[ΟΠΣ 5180687] Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022 -2023 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5180682] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180682
[ΟΠΣ 5180679] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5180678] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5180675] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
[ΕΔΒΜ190] Μαθητεία σε Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. (Π.ΕΠΑ.Σ) ΟΑΕΔ (σχολικά έτη 2021-2023)
[ΟΠΣ 5168864] ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2023
[ΕΔΒΜ189] Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα ΙΕΚ
[ΕΔΒΜ188] ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5173973] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5169550] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς
[ΕΔΒΜ187] ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ των ΑΣΕΙ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5187975] Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ
[ΕΔΒΜ186] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Παντείου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5167024] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5166530] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΕΔΒΜ185] Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα ΙΕΚ
[ΕΔΒΜ184] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5164443] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5164439] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162382] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162377] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162370] Υποστήριξη  των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162353] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162287] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδ.έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162286] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162285] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162281] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162264] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΜΠ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162230] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162224] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162204] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162202] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5162176] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5162017] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5161877] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5161721] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5161679] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5161476] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΕΔΒΜ183] «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων»
[ΟΠΣ 5161483] Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων
[ΕΔΒΜ182] ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5167067] ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ
[ΟΠΣ 5165226] Γραφείο Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5165222] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5165219] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
[ΟΠΣ 5165201] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5165200] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5165197] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5165193] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5165189] Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5165176] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ
[ΟΠΣ 5164858] ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)
[ΟΠΣ 5164857] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5164472] ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[ΟΠΣ 5164470] ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
[ΟΠΣ 5164469] ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ
[ΟΠΣ 5164466] Γραφείο υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
[ΟΠΣ 5164449] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5164444] ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
[ΟΠΣ 5162393] Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης
[ΟΠΣ 5162379] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5162371] Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5162366] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5161708] ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΓΡΑΔΙΜ
[ΟΠΣ 5161689] Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών
[ΕΔΒΜ181] Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση
[ΟΠΣ 5158662] Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση
[ΕΔΒΜ180]  «Αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δημιουργία συμπεριληπτικού σχολείου»
[ΕΔΒΜ179] «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
[ΟΠΣ 5150413] ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[ΕΔΒΜ178] ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ177] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ176] Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)
[ΟΠΣ 5190277] Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023
[ΟΠΣ 5136470] Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022
[ΕΔΒΜ175] Εφαρμογή της καινοτόμας δράσης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας
[ΕΔΒΜ174] Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων
[ΟΠΣ 5131889] Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων
[ΕΔΒΜ173] Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση
[ΟΠΣ 5131891] Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση
[ΕΔΒΜ172] Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5131867] Ένταξη της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022»
[ΟΠΣ 5131704] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022
[ΕΔΒΜ170] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5131504] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022
[ΕΔΒΜ169] Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5131861] ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2021-2022
[ΟΠΣ 5131699] Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2021-2022
[ΟΠΣ 5131678] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022
[ΟΠΣ 5131503] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022
[ΕΔΒΜ171] Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5155025] «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ»
[ΕΔΒΜ168] Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή μέτρων Πρωτοβάθμιας πρόληψης της Υγείας
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ167] Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5131691] Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
[ΕΔΒΜ166] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5164454] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προιόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
[ΟΠΣ 5163907] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5162236] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5161696] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΜΠ
[ΟΠΣ 5161249] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5161135] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5161116] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5161073] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5161069] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5161068] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης
[ΟΠΣ 5158824] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5158720] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5158557] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
[ΟΠΣ 5158555] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Δ.Π.Θ
[ΟΠΣ 5154699] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5153435] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
[ΟΠΣ 5149221] Υποστήριξη δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»
[ΟΠΣ 5136424] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ
[ΟΠΣ 5136157] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5132795] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5132772] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5132546] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών
[ΟΠΣ 5131962] Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
[ΕΔΒΜ165] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ164] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5131467] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2020-2021
[ΕΔΒΜ163] Μαθητεία / Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
[ΟΠΣ 5124318] Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σχ.έτη 2020-2022
[ΟΠΣ 5124317] Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σχ.έτη 2019-2021
[ΕΔΒΜ162] «Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή θεματικά αντικείμενα»
[ΟΠΣ 5136034] Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή θεματικά αντικείμενα
[ΕΔΒΜ161] Δράσεις επιμόρφωσης των Πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών στην Επιχειρηματικότητα
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ160] Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – e-ΚΠΓ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ159] Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ
[ΟΠΣ 5104165] Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ
[ΕΔΒΜ156] Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις
[ΟΠΣ 5133270] Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις
[ΕΔΒΜ157] Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5130708] Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ
[ΕΔΒΜ158] Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας
[ΟΠΣ 5123948] Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας
[ΕΔΒΜ155] Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5130695] Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)»
[ΕΔΒΜ154] Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση
[ΕΔΒΜ153] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5164455] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5164438] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5162369] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5162351] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5162350] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5162291] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5162238] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5162223] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5162214] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5162213] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5162010] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5161705] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5161485] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Εθνικoύ Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
[ΟΠΣ 5161121] Υποστήριξη δράσεων διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5158685] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
[ΟΠΣ 5158681] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5158680] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5158637] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
[ΟΠΣ 5155013] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ
[ΟΠΣ 5154684] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5154671] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5154651] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5153418] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5150766] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης – Πολυτεχνείο Κρήτης
[ΟΠΣ 5149226] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών
[ΟΠΣ 5132699] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5107689] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
[ΕΔΒΜ152] «Eνίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας_Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5113934] Eνίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας_Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας
[ΕΔΒΜ151] Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5124310] Iχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης
[ΕΔΒΜ150] Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων
[ΟΠΣ 5092064] Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων
[ΕΔΒΜ149] Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση
[ΟΠΣ 5093563] Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)
[ΕΔΒΜ148] Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ
[ΟΠΣ 5092231] Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ
[ΕΔΒΜ147] Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ146] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας των Ιατρικών Σχολών και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ
[ΟΠΣ 5107681] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
[ΟΠΣ 5104603] Eνίσχυση της τεχνολογικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ
[ΟΠΣ 5093612] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
[ΟΠΣ 5093186] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηριων Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5089263] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
[ΟΠΣ 5089248] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5089189] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
[ΟΠΣ 5087331] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΕΔΒΜ145] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών της χώρας με την παροχή υγειονομικού υλικού και εφαρμογή απολυμάνσεων για την πρόληψη και προστασία από την νόσο COVID-19
[ΟΠΣ 5092990] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών της χώρας με την παροχή υγειονομικού υλικού και εφαρμογή απολυμάνσεων για την πρόληψη και προστασία από την νόσο COVID-19
[ΕΔΒΜ144] Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα ΙΕΚ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ143] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5094971] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5094904] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5094895] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093629] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων.
[ΟΠΣ 5093556] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093539] «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093234] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
[ΟΠΣ 5093225] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093188] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093152] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093141] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093109] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093098] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093095] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5093003] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5092244] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5092220] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5092053] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5089223] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5089190] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5089141] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5087291] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΟΠΣ 5085324] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
[ΕΔΒΜ142] «Παρατηρητήριο Μετάβασης των Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την Αγορά Εργασίας»
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5187281] Παρατηρητήριο Μετάβασης των Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την Αγορά Εργασίας
[ΕΔΒΜ141] Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
[ΟΠΣ 5083897] Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
[ΕΔΒΜ140] Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ
[ΕΔΒΜ139] Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ
[ΟΠΣ 5131399] Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ
[ΕΔΒΜ138] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.) / Β’ κύκλος
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5084974] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.) / Β’ κύκλος
[ΕΔΒΜ137] Σύστημα πιστοποίησης τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5076733] Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ
[ΕΔΒΜ136] «Επέκταση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ»
[ΕΔΒΜ135] «Επιμορφωτική δράση ενάντια στη Σχολική Βία»
[ΕΔΒΜ134] Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης και πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5073735] Ένταξη της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις πιστοποίησης μαθητών Γ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής-Ανάπτυξη, Λειτουργία Συστημάτων, Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εργαλείων υλοποίησης του ΚΠΠ–Οργάνωση, Υποστήριξη και Διεξαγωγή Εξετάσεων»
[ΟΠΣ 5073620] «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης και πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής»
[ΕΔΒΜ133] «Aνάπτυξη/Επικαιροποίηση και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων»
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5075008] «Ανάπτυξη/επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων»
[ΕΔΒΜ132] Υποστήριξη διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ131] Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5089206] Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης της πορείας φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά εργασίας
[ΟΠΣ 5089194] Γραφείo Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς
[ΟΠΣ 5089174] Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
[ΟΠΣ 5089173] Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5087338] Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5085315] Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5079934] Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5076645] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
[ΟΠΣ 5076592] Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5076461] Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
[ΟΠΣ 5076428] Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5076425] Γραφείο Διασύνδεσης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5076423] Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5076399] Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5076358] Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5075901] Γραφείο Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5075855] Γραφείο Διασύνδεσης Παντείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5075034] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ
[ΟΠΣ 5075026] Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5074956] Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5074877] Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5074502] Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης
[ΟΠΣ 5074220] Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
[ΟΠΣ 5073631] Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ
[ΟΠΣ 5072545] Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών
[ΟΠΣ 5070809] Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΕΔΒΜ130] Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
[ΟΠΣ 5070727] Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
[ΕΔΒΜ129] Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5102116] Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου
[ΕΔΒΜ128] «Προγράμματα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας»
[ΟΠΣ 5073422] «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων»
[ΕΔΒΜ127] «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5094894] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5094886] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5094760] Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5076659] Υποστήριξη του εξ αποστάσεως, λόγω COVID-19, εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΕΚΠΑ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5076652] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5076638] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5076602] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5076479] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5076460] Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργο λόγω covid-19 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
[ΟΠΣ 5076385] «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
[ΟΠΣ 5075931] Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο ΕΜΠ
[ΟΠΣ 5075840] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5075257] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στην ΑΣΠΑΙΤΕ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5075113] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID-19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5074842] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5074663] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5074416] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων της ΑΣΚΤ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5074414] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5073714] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5073558] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5073433] «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
[ΟΠΣ 5070982] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΔΙ.ΠΑ.Ε μέσω της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[ΟΠΣ 5070966] Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Πατρών
[ΟΠΣ 5070674] Υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID 19 με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[ΕΔΒΜ126] «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού»
[ΟΠΣ 5072593] Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού
[ΕΔΒΜ125] Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων
[ΟΠΣ 5071330] Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων
[ΕΔΒΜ124] «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5130608] Αναβάθμιση της Ποιότητας του ΑΠΘ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του _Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ
[ΟΠΣ 5130593] Αναβάθμιση των Διαδικασιών Ποιότητας του ΕΚΠΑ – Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.
[ΟΠΣ 5130326] Αναβάθμιση της ποιότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.
[ΟΠΣ 5129934] ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ – ΕΜΠ
[ΟΠΣ 5129665] Αναβάθμιση της Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ι.Π.
[ΟΠΣ 5129464] Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΠΚ
[ΟΠΣ 5129057] ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5124141] «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του-Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π
[ΟΠΣ 5123963] Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5123951] Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της –Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5123946] Αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΑΠ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ
[ΟΠΣ 5123942] Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. της ΑΣΚΤ
[ΟΠΣ 5119219] ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
[ΟΠΣ 5116185] Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5109185] Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ
[ΟΠΣ 5094897] ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5093230] Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5093203] Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5093123] ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
[ΟΠΣ 5093119] Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π
[ΟΠΣ 5092075] Αναβάθμιση της ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ
[ΟΠΣ 5086621] Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5074500] Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός και Υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης
[ΟΠΣ 5073616] Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστήμιου Πατρών
[ΟΠΣ 5070656] Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΕΔΒΜ123] Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
[ΟΠΣ 5070818] Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ)
[ΕΔΒΜ122] Στέγαση σε Ξενοδοχεία των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών
[ΟΠΣ 5070593] Στέγαση σε Ξενοδοχεία των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών
[ΕΔΒΜ121] Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19
[ΟΠΣ 5070129] Ένταξη της Πράξης «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19» με Κωδικό ΟΠΣ 5070129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΕΔΒΜ119] Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας στις θεματικές ενότητες του Γλωσσικού Εγγραμματισμού, του Εγγραμματισμού στα Μαθηματικά και του Εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες
[ΕΔΒΜ118] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5075866] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5073438] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5072650] «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
[ΟΠΣ 5072632] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5072590] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5072588] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5071421] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
[ΟΠΣ 5071336] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
[ΟΠΣ 5071117] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5071116] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5070991] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παν/μιου Κρητης με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5070979] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5070965] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5070955] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5070954] «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»
[ΟΠΣ 5070880] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5070868] Υποστήριξη ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
[ΟΠΣ 5070782] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΧαροκοπείουΠανεπιστημίου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5070731] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές της ΑΣΚΤ
[ΟΠΣ 5070711] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του ΑΠΘ»
[ΟΠΣ 5070707] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5070699] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές»
[ΟΠΣ 5070384] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
[ΟΠΣ 5070071] «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης»
[ΕΔΒΜ117] Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
[ΟΠΣ 5070654] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
[ΕΔΒΜ120] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020
[ΟΠΣ 5070383] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020
[ΕΔΒΜ116] Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5069864] Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5069863] Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021
[ΕΔΒΜ115] Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5069645] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5069634] ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021
[ΟΠΣ 5069633] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5069632] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021
[ΟΠΣ 5069631] Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021
[ΕΔΒΜ114] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5123938] Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
[ΟΠΣ 5123868] Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»
[ΕΔΒΜ113] Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5070524] «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»
[ΕΔΒΜ112] Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)
[ΟΠΣ 5069416] Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)
[ΕΔΒΜ111] Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
[ΟΠΣ 5069281] ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
[ΕΔΒΜ110] Μέσα στο Μουσείο
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5131695] ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ
[ΟΠΣ 5124333] Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων
[ΟΠΣ 5123944] Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο, 100.000 χρόνια.
[ΟΠΣ 5123919] Ιστορίες και μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς
[ΟΠΣ 5123573] Στα βάθη της Ασίας
[ΟΠΣ 5077047] ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[ΟΠΣ 5074871] Μαθαίνω και φτιάχνω το μουσείο μου
[ΟΠΣ 5074675] Μια φορά και έναν καιρό…στο χωριό μου το Νεολιθικό – Μαθαίνοντας τον τόπο μου
[ΟΠΣ 5074616] ΜΥΘΟΙ, ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΞΟΡΚΙΑ
[ΟΠΣ 5074491] ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
[ΟΠΣ 5073844] Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία
[ΟΠΣ 5073716] Ταξίδι στην παλαιοχριστιανική Νικόπολη
[ΟΠΣ 5073662] Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips
[ΟΠΣ 5073626] Θεατρο-λογώντας στην Αιτωλοακαρνανία
[ΟΠΣ 5073546] Το Αϊτόβουνο
[ΟΠΣ 5073535] Ανακαλύπτοντας τη Φωκίδα. Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της ΕΦ.Α. Φωκίδος
[ΟΠΣ 5073444] Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων
[ΕΔΒΜ109] Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5127935] ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
[ΕΔΒΜ108] Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5070412] Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού
[ΕΔΒΜ107] Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5074743] Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία
[ΕΔΒΜ106] Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)
[ΟΠΣ 5050677] Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄Κύκλος)
[ΕΔΒΜ105] Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας
[ΟΠΣ 5050330] Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας
[ΕΔΒΜ104] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 – 2020
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5048220] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 -2020
[ΕΔΒΜ103] Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 50548154] Μελέτη της βελτιστοποίησης εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας όγκων εγκεφάλου με χρήση νανοσωματιδίων χρυσού
[ΟΠΣ 5072589] Το ελληνικό και το αραγονέζικο Χρονικό του Μορέως: συγκριτική προσέγγιση
[ΟΠΣ 5070970] Ανάπτυξη καινοτόμου προσέγγισης της CAR τεχνολογίας στα πλαίσια της ανοσοθεραπείας του καρκίνου του στόματος
[ΟΠΣ 5070956] CHAMELEON: service CHAins integrating Mobile Edge computing and network function virtuaLization towards optimized vidEO conteNt delivery
[ΟΠΣ 5069606] ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΑΤΑ
[ΟΠΣ 5069605] Κυτταρικές πλατφόρμες λειτουργικής ανίχνευσης και πιστοποίησης αντιφλεγμονωδών χημικών ενώσεων έναντι πρωτεϊνών που προσδένουν RNA
[ΟΠΣ 5067210] Ανάλυση τριτοταγούς πρωτεϊνικής δομής και συσχέτιση μεταλλάξεων με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιμερ
[ΟΠΣ 5066844] Ενίσχυση Δυναμικής Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών
[ΟΠΣ 5066801] ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΥΡΑΝΟΚΙΝΟΛΙΝΟΝΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
[ΟΠΣ 5052455] Ανατομία γαλαξιών: Η σύστασή τους σε αστέρια και σε κοσμική σκόνη καθώς εξελίσσονται στο χρόνο.
[ΟΠΣ 5052288] «Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος στη Μαγνησία (Έρευνα Δράσης με φοιτητές του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)»
[ΟΠΣ 5052163] Εξέλιξη Υπολογιστικής Νοημοσύνης στην Περιβαλλοντική Μηχανική – Γενίκευση, Βελτίωση, Βέλτιστος Συνδυασμός Μεθοδολογιών σε Προβλήματα Ποιότητας Αέρα και Υδατικών Πόρων
[ΟΠΣ 5052159] Βελτιστοποίηση Υδρολογικής Προσομοίωσης σε Κλίμακα Λεκάνης Απορροής Υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής με Χρήση Χωρικών και Χωροχρονικών Γεωστατιστικών Μεθόδων
[ΟΠΣ 5052133] Γκαουσσιανή Αναμόρφωση με Εκτιμήτριες Πυρήνα για Χωρικά Κατανεμημένα Δεδομένα και Χρονοσειρές και Εφαρμογή στην Ανάλυση Βροχοπτώσεων
[ΟΠΣ 5052108] “Χρήση βιοπληροφορικής και βιοτεχνολογίας για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae στα εντομοκτόνα “
[ΟΠΣ 5052062] BioPrivacy: Ανάπτυξη και αξιολόγηση (validation) ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμπεριφορικής βιομετρικής συνεχούς αυθεντικοποίησης (Behavioral Biometrics Continuous Authentication – BBCA)
[ΟΠΣ 5050761] Ευρώ και Δημοκρατία: Προτάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης
[ΟΠΣ 5050694] Αναδρομική μελέτη με δεδομένα της καθημερινής κλινικής πρακτικής (real world data), για την εξειδίκευση των στόχων της βέλτιστης γλυκαιμικής ρύθμισης ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας με στόχο τη μείωση συννοσηρότητας και θνητότητας
[ΟΠΣ 5050689] eHealth4MS: Ηλεκτρονική Υγεία για τη Φροντίδα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
[ΟΠΣ 5050686] Χαρακτηρισμός της δυναμικής πληθυσμών με εφαρμογές σε βιολογικά δεδομένα
[ΟΠΣ 5050638] Μελέτη ανθρώπινων φυσικών μονοκλωνικών αντισωμάτων με ικανότητα κυτταροδιείσδυσης ως μοντέλο στοχευμένης και συνδυαστικής αντικαρκινικής θεραπείας
[ΟΠΣ 5050636] Οι μεταρρυθμίσεις του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στην αναδιανομή εισοδήματος και στην κοινωνική ευημερία την περίοδο 2012 – 2019
[ΟΠΣ 5050635] Άυλο κεφάλαιο, χρηματοδότηση και τραπεζικό σύστημα
[ΟΠΣ 5050634] Σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας, στη νομική και οικονομική διαχείριση υποθέσεων αστικής ιατρικής ευθύνης
[ΟΠΣ 5050633] Περιφερειακή Διαφοροποίηση, Έξυπνη Εξειδίκευση και ο Ρόλος τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
[ΟΠΣ 5050632] Ισχυροποίηση της Εταιρικής Ταυτότητας (Branding) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων μέσω ΠΣ και Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης
[ΟΠΣ 5050631] Οι ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και οι επιπτώσεις του θεσμικού πλαισίου ως προσδιοριστικού παράγοντα : μία ανάλυση για την περίοδο της κρίσης
[ΟΠΣ 5050621] Kυτταρικoί διαμεσολαβητές που τροποποιούν την επίκτητη ανοσιακή απόκριση κατά την HCV λοίμωξη
[ΟΠΣ 5050619] Αξιοποίηση ελληνικών ορυκτών για παραγωγή πράσινου ντίζελ από υπολειμματικές λιπαρές πρώτες ύλες
[ΟΠΣ 5050609] NanoThermia — Στοχευμένη μαγνητική καθοδήγηση νανοσωματιδίων στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό για την θερμική κατάλυση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος
[ΟΠΣ 5050602] Αρχιτεκτονικές Διασταυρούμενων Αγωγών με Διατάξεις 1D1M για Νευρομορφικούς Υπολογισμούς
[ΟΠΣ 5050596] Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Δομικών Στοιχείων από Ινοσκυρόδεμα με Προηγμένο Σύστημα Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων
[ΟΠΣ 5050593] Μονοκαρβονυλικά ανάλογα της κουρκουμίνης (ΜΑΚ) ως προνυμφοκτόνα ενάντια στο κουνούπι Culex pipiens. (Cul-ΜΑΚ)
[ΟΠΣ 5050589] Λεύκιππος: μια Αποστολή νανο-δορυφόρων για τη Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Φορτισμένων Σωματιδίων με Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
[ΟΠΣ 5050587] ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ MnNiOX:Zn ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
[ΟΠΣ 5050585] Εκπαίδευση μαθητών με πειραματικές μεθοδολογίες και μοντέρνες διατάξεις σωματιδιακής και αστροσωματιδιακής φυσικής
[ΟΠΣ 5050562] Νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/παραγώγων γραφενίου: Επίδραση των διεπιφανειακών αλληλεπιδράσεων στην δομή και ιδιότητες του πολυμερούς (POLYGRAPH)
[ΟΠΣ 5050556] Βιοσύνθεση νανοσωματιδίων σεληνίου σε προβιοτικούς λακτοβάκιλλους και διερεύνηση της αντικαρκινικής και ανοσοενισχυτικής τους δράσης
[ΟΠΣ 5050553] Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
[ΟΠΣ 5050548] Βιο-ηλεκτροχημική αναβάθμιση βιοαερίου σε μεθάνιο (CΗ4): Μία καινοτόμα μέθοδος μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
[ΟΠΣ 5050546] Κατασκευή εξειδικευμένων βακτηριακών στελεχών δεύτερης γενιάς για την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές αποδόσεις
[ΟΠΣ 5050544] Ευφυείς Τεχνικές Ελέγχου της Άνεσης και Πρόβλεψης της Πληρότητας σε Κτήρια – Επιπτώσεις στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
[ΟΠΣ 5050535] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ
[ΟΠΣ 5050525] Η επίδραση της εφαρμογής ενός συνδυαστικού προγράμματος κινητικού ελέγχου και εργονομικής βελτίωσης της οικιακής ασφάλειας στη μείωση των πτώσεων σε ευπαθή περιπατητικά ηλικιωμένα άτομα
[ΟΠΣ 5050524] Έξυπνες Τεχνολογίες και Συστήματα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προσέγγιση με τη Δυναμική Συστημάτων
[ΟΠΣ 5050521] Η εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στην πνευματική ιδιοκτησία και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
[ΟΠΣ 5050503] Ανάπτυξη Μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης για Μεγάλα Κυκλοφοριακά Δεδομένα
[ΟΠΣ 5050480] Αναζητώντας Πετρέλαιο στην Ελληνική Επικράτεια, 1920-1980
[ΟΠΣ 5050341] Πρωτεασωμική Ενεργοποίηση: Κατανόηση της συστημικής ρύθμισης της πρωτεόστασης κατά τη γήρανση και ταυτοποίηση αντιγηραντικών δομικών πρωτεασωμικών ενεργοποιητών από τη Μεσόγειο Θάλασσα (Ακρωνύμιο: Proteostasis)
[ΟΠΣ 5050340] Έλεγχος της κρυσταλλικής ποιότητας δισδιάστατων υλικών και των ετεροδομών τους μέσω απεικόνισης των μη γραμμικών οπτικών τους ιδιοτήτων
[ΟΠΣ 5050338] Creation of a Multimodal Biometric Password by using Steganography – Δημιουργία πολυτροπικού βιομετρικού κωδικού πρόσβασης με την χρήση στεγανογραφίας
[ΟΠΣ 5050337] Αξιολόγηση και διαχείριση βιοποικιλότητας με χρήση δεικτών ακουστικής πολυπλοκότητας
[ΟΠΣ 5050336] Πολυδιάστατη προσέγγιση της μαθηματικής δημιουργικότητας ως εργαλείο για μάθηση και χρήση της γεωμετρίας με εφαρμογές στη διδασκαλία των κλασμάτων και την επίλυση και θέση προβλήματος κατά την μετάβαση από την α/βάθμια στη β/βάθμια εκπ/ση.
[ΟΠΣ 5050329] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
[ΟΠΣ 5050327] Διαχείριση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής (ΔΙΑΣ)
[ΟΠΣ 5050326] ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ
[ΟΠΣ 5050324] Εφαρμογή τεχνικών Βαθιάς Μάθησης σε ανεπαρκώς τιτλοφορημένα δεδομένα αισθητήρων για την αναγνώριση χειρονομιών
[ΟΠΣ 5050321] Διερεύνηση της χρήσης ελεύθερων νουκλεϊνικών οξέων (cell-free DNA & miRNAs) στα καλλιεργητικά υλικά εμβρύων ως μη επεμβατικό εργαλείο προεμφυτευτικής διάγνωσης
[ΟΠΣ 5050303] Η επίδραση των συνθηκών φωτισμού στην αποτελεσματικότητα της χειρουργικής διόρθωσης της πρεσβυωπίας
[ΟΠΣ 5050291] ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
[ΟΠΣ 5050220] Ανάπτυξη Μεθόδου για την Ανίχνευση Βακτηριακών και Ιογενών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού με βάση τις Τεχνολογίες Αλληλούχισης 3ης Γενεάς
[ΟΠΣ 5050213] Κρατούμενοι για σεξουαλικά εγκλήματα: Καθεστώς κράτησης, εμπειρία του εγκλεισμού και παρεμβάσεις επανένταξης
[ΟΠΣ 5050208] Γενετική βιοποικιλότητα και δομή των φυσικών πληθυσμών Saccharomyces cerevisiae του Ελληνικού αμπελώνα
[ΟΠΣ 5050194] Το Αρχείο του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας: Καταγραφή,Αποτύπωση και Μελέτη του φαινομένου της βίας και της απονομής δικαιοσύνης κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους(1815-1864)
[ΟΠΣ 5050188] Εγκαταλείποντας τα κοινωνικά δίκτυα: μελέτη παραγόντων της πρόθεσης διαλειπόμενης και οριστικής διακοπής της χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης
[ΟΠΣ 5050187] Μικροπεριβαλλον στον καρκίνο του πνεύμονα και επίδραση στην καταστολή της ανοσολογικής αντίδρασης
[ΟΠΣ 5050185] ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
[ΟΠΣ 5050178] Άνεση, αντιληπτή ποιότητα αέρα και πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε γραφεία μοντέρνων κτιρίων σε επιβαρυμένες περιοχές
[ΟΠΣ 5050174] Αρχιτεκτονική οχηματικών δικτύων 5G με τεχνολογία υπολογιστικής άκρου για την υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσιών
[ΟΠΣ 5050170] Παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ (green diesel) μέσω εκλεκτικής αποξυγόνωσης (SDO) ελαίου από μικροφύκη (algal oil) με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων
[ΟΠΣ 5050161] Αρχαιολογικά τεκμήρια βυζαντινών οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων στη Μικρά Ασία: η περίπτωση του Αμορίου (7ος-9ος αι. μ.Χ.)
[ΟΠΣ 5050160] Το δημογραφικό προφίλ των παιδιών της Παιιδόπολης Ζηρού Πρέβεζας
[ΟΠΣ 5050159] Γεωγραφία της επιτήρησης. Λοιμοκαθαρτήρια και υγειονομεία στο ελληνικό κράτος, 1821-1923
[ΟΠΣ 5050153] Σημασία των ενδοτοιχωματικων μικροαιμορραγιων και της ερυθροκυτταρικής λύσης στην αγγειακή επασβέστωση και αθηροσκλήρωση: ρόλος του ερυθροκυτταρικου μονοξειδίου του αζώτου
[ΟΠΣ 5050147] Ισχυρές πηγές ακτινοβολίας τέραχερτζ βασισμένες σε εξωτικά κυματοπακέτα λέιζερ
[ΟΠΣ 5050146] Επεμβάσεις με προηγμένα υλικά για την αποφυγή κατάρρευσης σε τοιχοπληρωμένες πλαισιακές κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος με προηγούμενες βλάβες
[ΟΠΣ 5050142] Η εικόνα του κυβερνήτη στη μέση βυζαντινή περίοδο
[ΟΠΣ 5050141] Επιβεβαίωση-ενίσχυση της προγνωστικής σημασίας του βήτα υποδοχέα οιστρογόνων στον πρώιμο καρκίνο του μαστού
[ΟΠΣ 5050140] Συνδυασμένος έλεγχος παραγωγής, συντήρησης και ποιότητας με μεθόδους μηχανικής μάθησης
[ΟΠΣ 5050131] Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας και Προσδιορισμός Βλαβών Γεφυρών μέσω Ταλαντωτικών Σημάτων (ΠροΓεΤαΣ)
[ΟΠΣ 5050057] Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμου λήψης βέλτιστων αποφάσεων για ομάδες συνεργατικών αυτόνομων οχημάτων
[ΟΠΣ 5050019] Διερεύνηση και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για ανίχνευση, διάγνωση και πρόγνωση σφαλμάτων σεβιομηχανικούς   κινητήρες
[ΟΠΣ 5050018] Ψηφιακός Εθισμός: Αναγνώριση και Καθοδήγηση Θεραπευτικών Παρεμβάσεων Μέσω Ανίχνευσης του Φυσικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος
[ΟΠΣ 5050013] Μελέτη της χωρητικότητας και των μηχανισμών γήρανσης ηλεκτρόδιων πυριτίου για την τεχνολογία καινοτόμων επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών ιόντων λιθίου σε συνθήκες λειτουργίας πολύ χαμηλών θερμοκρασιών
[ΟΠΣ 5049929] Μοντελοποίηση και πειραματική αποτύπωση ηλεκτρικών ιδιοτήτων στρωματώσεων ερημικής σκόνης (Μέδιμνος)
[ΟΠΣ 5049922] Μελέτη της αλληλεπίδρασης των Υπερκαινοφανών Εκρήξεων Τύπου Ια με περιβάλλοντα Πλανητικά Νεφελώματα
[ΟΠΣ 5049921] ΑΕΡΙΟΙ ΟΞΙΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
[ΟΠΣ 5049920] Τρισδιάστατη απεικόνιση του ατμοσφαιρικού αστικού ρύπου NO2 (διοξείδιο του αζώτου) στην Αθήνα, με τη μέθοδο παθητικής τηλεπισκόπησης MAX-DOAS
[ΟΠΣ 5049915] Εισοδηματική Ανισότητα και Μακροπροληπτικές Πολιτικές στις Ανεπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Οικονομίες
[ΟΠΣ 5049913] Η μεθυλίωση του DNA ως ελάχιστα επεμβατικός βιοδείκτης: ανάπτυξη και επικύρωση ταξινομητών με προγνωστική ή/και προβλεπτική αξία στη φαρμακοθεραπεία του καρκίνου του μαστού
[ΟΠΣ 5049910] Ποσοτικά Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων για το Συνδυασμένο Πρόβλημα Παραγωγής, Διαχείρισης Αποθεμάτων, Διανομής και Δρομολόγησης Αγαθών
[ΟΠΣ 5049909] Κατασκευή, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση νάνο-σωματιδίων πυριτίου διακοσμημένα με κέλυφος γραφενίου, ως άνοδοι κελιών ιόντων λιθίου
[ΟΠΣ 5049905] Μη γραμμική δυναμική σε ολιγοπωλιακή αγορά: Ανάδειξη χαοτικής συμπεριφοράς, έλεγχος της πολυπλοκότητας με χρήση μηχανικής μάθησης και εφαρμογή σε ολιγοπώλιο της Ελληνικής αγοράς
[ΟΠΣ 5049904] Τμηματοποιημένη Διάδοση Φωτισμού για Φωτορεαλιστική Οπτικοποίηση σε Χαμηλής Ισχύος Επεξεργαστές Γραφικών
[ΟΠΣ 5049903] Αυτοματοποιημένος εντοπισμός θέσης σφάλματος σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση καινοτόμου αλγορίθμου εντοπισμού και ενδεικτικών διελεύσεως σφάλματος
[ΟΠΣ 5049902] Κινητικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας και η επίδραση του κατώτατου μισθού
[ΟΠΣ 5049566] Μεσοπορώδεις νανοφορείς με ιόντα δημητρίου (Ce-doped MSNs) για ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικών μορίων με στόχο την οστεογενή διαφοροποίηση ανθρώπινων περιοδοντικών ινοβλαστών
[ΟΠΣ 5049563] Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί της ριζόσφαιρας για την αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών των καλλιεργειών
[ΟΠΣ 5049562] Άμεσος υπολογισμός Τανυστή Σεισμικής Ροπής σε σύγχρονες παράλληλες αρχιτεκτονικές (GISOLA
[ΟΠΣ 5049554] Σχεδιασμός Μηχανισμών Συντονισμού Εφοδιαστικών Αλυσίδων με Ασύμμετρη Πληροφόρηση Κόμβων και Στοχευμένη Εξυπηρέτηση Στρατηγικών Πελατών
[ΟΠΣ 5049553] Ελαστικές κατανεμημένες υποδομές για την επεξεργασία δεδομένων έξυπνων πόλεων
[ΟΠΣ 5049552] Κοσμικές και ηλεκτρικές επιδράσεις στα αερολύματα και τα νέφη
[ΟΠΣ 5049549] Αναδιανεμητικές Πολιτικές και Κοινωνικές Νόρμες. Μία Εφαρμογή στην Ελληνική Οικονομία
[ΟΠΣ 5049548] Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής των μελών ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών
[ΟΠΣ 5049542] Πολυμερικά δίκτυα με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες
[ΟΠΣ 5049538] Πρόβλεψη ροπών ανώτερης τάξης με αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης κατανομής
[ΟΠΣ 5049537] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ MICROMEGAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ATLAS
[ΟΠΣ 5049535] ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016, ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ‘ΚΡΙΣΕΩΝ’
[ΟΠΣ 5049534] ΧΩΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΝΙΑΣΕΙΣ: Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
[ΟΠΣ 5049533] ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
[ΟΠΣ 5049532] «I-D ( I – DESIGN _ IDIOSYNCRATIC META DESIGN) ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»
[ΟΠΣ 5049531] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
[ΟΠΣ 5049530] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
[ΟΠΣ 5049529] ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ
[ΟΠΣ 5049528] Μελέτη της επίδρασης αυξητικών παραγόντων επί της κινητικότητας και ζωτικότητας ανθρώπινων σπερματοζωαρίων
[ΟΠΣ 5049525] Ανάπτυξη μοντέλων στοχαστικής κυριαρχίας στα χρηματοοικονομικά
[ΟΠΣ 5049524] Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017
[ΟΠΣ 5049514] Μεταγραφικός προσδιορισμός συνδυαστικής επαγωγής ανθεκτικότητας (προσαρμογής στο στρες) και μολυσματικότητας σε κύτταρα Listeria monocytogenes συνέπεια έκθεσης αυτών σε αντιμικροβιακές ενώσεις»
[ΟΠΣ 5049513] Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας
[ΟΠΣ 5049510] ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[ΟΠΣ 5049509] Θηλασμός και Απογαλακτισμός κατά την Αρχαιότητα – η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5049508] Μεταβολικό αποτύπωμα πρωτογάλατος μητέρων με υποθυρεoειδισμό στο στάδιο της γαλουχίας
[ΟΠΣ 5049433] Φερμιόνια Majorana από Επαγόμενες Καταστάσεις Κουαρτέτων (ΦεΜαΕΚΚ)
[ΟΠΣ 5049432] Ηλεκτρονικές Διατάξεις Μνήμης Μεταβαλλόμενης Αντίστασης από SiOx και Μεταλλικά Νανοσωματίδια για Νευρομορφικές Εφαρμογές
[ΟΠΣ 5049431] Μοντέρνα δι-διάστατα νανοϋλικά για εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής
[ΟΠΣ 5049430] Βιοτεχνολογική αξιοποίηση ενδογενών Ελληνικών στελεχών Βασιδιομυκήτων για την παραγωγή βιοενεργών μικρο- και μακρο- μορίων με εφαρμογές στις βιομηχανίες καλλυντικών και βιοκατάλυσης – BIO2
[ΟΠΣ 5049429] Εφαρμοσιμότητα Αποτροπής Σεισμικής Ρευστοποίησης μέσω Εισπίεσης Νανο-Υλικού υπό Υφιστάμενες Υποδομές
[ΟΠΣ 5049428] Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπεράκτιων Ανεμογεννητριών: Απόσβεση Ενέργειας Πασσάλων Θεμελίωσης και Επίδραση Ρευστοποίησης
[ΟΠΣ 5049427] «Οι Οθωμανοί και το Ελληνικό Τοπίο. Η πρόσληψη του τοπίου στον Ελλαδικό χώρο από τους Οθωμανούς και η επίδρασή της στον αρχιτεκτονικό και τοπιακό σχεδιασμό
[ΟΠΣ 5049426] Εφαρμογές νανοτεχνολογίας και μεταλλικών ινών για την ενίσχυση του οπλισμένου σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
[ΟΠΣ 5049419] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΧΘΟΝΗ ΧΛΩΡΙΔΑ
[ΟΠΣ 5049415] Τα Αιγυπιακά ως δείκτες θρησκευτικής και πολιτισμικής διάδρασης στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου: Οι πολύπλευρες διαστάσεις των αιγυπτιακών και αιγυπτιαζόντων σκαραβαίων στο Αιγαίο (8oς -6ος αι. π.Χ.)
[ΟΠΣ 5049392] Μελέτη της μηχανορυθμιζόμενης ενδοκυττάρωσης των ιντεγκρινών
[ΟΠΣ 5049391] Η κρίσιμη ισορροπία της επιληπτικής κρίσης
[ΟΠΣ 5049390] Νεφρικές σωληναριακές αλλοιώσεις στην υπέρταση
[ΟΠΣ 5049388] Ανάπτυξη ευφυών οστικών εμφυτευμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)
[ΟΠΣ 5049385] Ανάπτυξη βιοδεικτών για τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον
[ΟΠΣ 5049258] Ο ρόλος των long non-coding RNAs στον καθορισμό της ταυτότητας των Νευρικών Βλαστικών Κυττάρων κατά την ανάπτυξη
[ΟΠΣ 5049250] «Μορφές αλήθειας στα «Ηθικά Νικομάχεια»: H έννοια της αλήθειας και οι επιστημολογικές προϋποθέσεις της ηθικής φιλοσοφίας
[ΟΠΣ 5049249] Μηχανισμοί μετάδοσης και αποικοδόμησης τοξικών μορφών της α-συνουκλεΐνης
[ΟΠΣ 5049226] Διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας ως ρυθμιστή των υπέρμετρων αποκρίσεων σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα
[ΟΠΣ 5049223] Καινοτόμα λιπιδικά ΝΑΝΟσωματίδια για την αντιμετώπιση ΣΤΑφυλοκοκκικών βιομεμβρανών ΝΑΝΟ-ΣΤΑΡ
[ΟΠΣ 5049188] Αυτόματη σύνθεση μουσικής με υβριδικά μοντέλα αναπαράστασης γνώσης, αυτόματης συλλογιστικής και βαθιάς μηχανικής μάθησης
[ΟΠΣ 5049187] Πειραματική Διερεύνηση της Ανισότροπης Συμπεριφοράς Άμμου Πριν και Μετά τη Σταθεροποίησή της
[ΟΠΣ 5049186] Ευθέα και Αντίστροφα Φασματικά Προβλήματα στην Θεωρία Σκέδασης
[ΟΠΣ 5049185] Μοντέλο Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας για Αυτόνομα και Ηλεκτρικά Οχήματα – A Total Cost of Ownership Model for Automated and Electric Vehicles (TCO4AEV)
[ΟΠΣ 5049184] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
[ΟΠΣ 5049183] ECO2CEMENT: Ανάπτυξη μιγμάτων στερεών ενεργοποιητών προς χρήση στο γεωπολυμερισμό ιπτάμενης τέφρας
[ΟΠΣ 5049182] Βελτιωμένη Απόδοση Επαναδιαμορφούμενων Υπολογιστικών Συστημάτων με Μεθοδολογία Εξατομίκευσης Λειτουργίας Βάσει Υλικού και Εφαρμογής
[ΟΠΣ 5049181] Κριτική θεώρηση και αναθεώρηση του προτύπου προσδιορισμού της δυσθραυστότητας (Mode I fracture toughness, KIC) ψαθυρών δομικών υλικών με συνδυασμένη χρήση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών, υπολογιστικών προσομοιωμάτων και αναλυτικών μεθόδων
[ΟΠΣ 5049180] Ερευνητική προταση για τη διερεύνηση της σχέσης του βαθμού ενσωμάτωσης των προσφυγων και μεταναστών στις ελληνικές πόλεις σε σχέση με το πρότυπο στέγασης και οικιστικού πυρήνα υποδοχής. Διατύπωση ενός κοινωνικού δείκτη ενσωμάτωσης με χωρικές ποιότητες.
[ΟΠΣ 5049179] ΜΕΤΑΥΛΙΚΑ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[ΟΠΣ 5049178] ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
[ΟΠΣ 5049177] Προηγμένες Τεχνικές Εντοπισμού WiFi-RTT στην Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προτύπων Πρόβλεψης Κίνησης Πεζών
[ΟΠΣ 5049176] Εναπόθεση Αλογονούχων Περοβσκιτών σε μορφή Λεπτών Υμενίων με Ελεγχόμενη Κρυσταλλικότητα και μελέτη των Δομικών και Οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους
[ΟΠΣ 5049175] Ανάπτυξη Στοχαστικής Μεθοδολογίας Ακροτάτων (ΑΣΜΑ): αναγνώριση και προσομοίωση δομών συσχέτισης ακραίων υδρολογικών φαινομένων
[ΟΠΣ 5049174] ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
[ΟΠΣ 5049169] Επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα: Συνεργασίες, δίκτυα γνώσεων και καινοτομία
[ΟΠΣ 5049168] Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική και η Ελλάδα
[ΟΠΣ 5049167] Πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της νεοελληνικής γλώσσας σε δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας: η σημασία του σχολικού πλαισίου
[ΟΠΣ 5049109] Βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά την μεταμνημονιακή περίοδο: οικονομικοί και θεσμικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες
[ΟΠΣ 5049107] Τιμολόγηση ή περιβαλλοντική ενημέρωση; Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δύο μεθόδων στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας
[ΟΠΣ 5049106] ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
[ΟΠΣ 5049105] “Μας Ψεκάζουν…μας χειραγωγούν…”: Μια κοινωνιο-ψυχολογική διερεύνηση των θεωριών συνωμοσίας στην Ελλάδα της Κρίσης
[ΟΠΣ 5049098] «“Αυτοί δεν θέλουν να ενταχθούν, να φύγουν θέλουν” – “Δεν μπορούν να ενταχθούν”: Αποδομώντας κυρίαρχες προσλήψεις για την “προσφυγική κρίση” (2015-) υπό το φως της εμπειρίας της Αλβανικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα (1991-2001»
[ΟΠΣ 5049097] Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα
[ΟΠΣ 5049096] Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε ζωϊκό μοντέλο πολλαπλής σκλήρυνσης με στόχο την αποτελεσματική κυτταρική θεραπεία
[ΟΠΣ 5049095] Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι και Τυχαιοποιημένες Μέθοδοι για Μεγάλης Κλίμακας Προβλήματα στην Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα
[ΟΠΣ 5049094] Συντονισμός Κίνησης Πολλαπλών Αυτόνομων Ρομποτικών Οχημάτων σε Περιβάλλον με Εμπόδια
[ΟΠΣ 5049093] Γεωχημική, ορυκτολογική και πετρογραφική μελέτη κρυσταλλικών ανθρακικών ιζημάτων και σπηλαιοαποθεμάτων της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και εφαρμογή σε παλαιοκλιματικές αναπαραστάσεις
[ΟΠΣ 5049092] «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική: ανάλυση της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα 2000-2016»
[ΟΠΣ 5049090] Ακούσια Νοσηλεία Ψυχιατρικών Ασθενών στην Αθήνα: κοινωνικοί, κλινικοί και συστημικοί προγνωστικοί παράγοντες
[ΟΠΣ 5049089] Γενικευμένες Θεωρίες Βαρύτητας
[ΟΠΣ 5049088] Ανάπτυξη βιο-αισθητήρα ανίχνευσης DNA με χρήση χαμηλοδιάστατων υλικών
[ΟΠΣ 5049084] Πηγές μεταβλητότητας στη λειτουργική ποικιλότητα των βενθικών κοινοτήτων και η λειτουργική πλεονασματικότητα (functional redundancy) των ειδών ως δείκτης της ακεραιότητας του θαλάσσιου πυθμένα
[ΟΠΣ 5049082] Σχεδιασμός υπέρ-σκυροδέματος ενισχυμένου με νανοϋλικά
[ΟΠΣ 5049081] Έρωτας, σεξ και δεσμός: τα συστήματα που διαμορφώνουν τις στενές σχέσεις, συνέπειες για την ικανοποίηση και μακροημέρευσή τους
[ΟΠΣ 5049038] Από τον αρχαίο ναό στη χριστιανική εκκλησία: ο μετασχηματισμός της ιερής τοπογραφίας στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας
[ΟΠΣ 5049036] Κατασκευή συστοιχίας ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση οριζόντων δεξιοτήτων (Soft Skills)
[ΟΠΣ 5049033] Η Πολιτική της Αλληλεγγύης: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κινηματικά Δίκτυα στην Προσφυγική Κρίση
[ΟΠΣ 5049032] Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από τον μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης
[ΟΠΣ 5049031] Ανάπτυξη in vitro μοντέλου εντερικής ζύμωσης για την μελέτη των Διαταραχών Φάσματος του Αυτισμού
[ΟΠΣ 5049030] Η συνδυαστική επίδραση συνιστωσών του τρόπου ζωής στην άνοια και στην έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών: 3ετής επανέλεγχος της μελέτης HELIAD
[ΟΠΣ 5049029] Το κοινό των νεκροταφείων. Η ανάδειξη στοιχείων υλικού και άυλου πολιτισμού των ταφικών χώρων μέσα από τις «φωνές» των επισκεπτών τους: Οι περιπτώσεις του νεκροταφείου της Ανάστασης Πειραιά και του Γ΄ νεκροταφείου Αθήνας
[ΟΠΣ 5049028] Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού παρεμβατικού προγράμματος Εγγραμματοσύνης της Υγείας και Εγγραμματοσύνης της Διατροφής σε ασθενείς με Υπέρταση: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή» της Πράξης
[ΟΠΣ 5049027] Η επίδραση παρέμβασης σε παραμέτρους του τρόπου ζωής στο καρδιομεταβολικό προφίλ ασθενών με αποφρακτική άπνοια ύπνου
[ΟΠΣ 5049026] Παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση και ανάλυση ανώμαλης συμπεριφοράς σκαφών
[ΟΠΣ 5049025] Αποτίμηση και Χαρτογράφηση της Ποιότητας Ζωής στη Μητροπολιτική Αθήνα
[ΟΠΣ 5049024] Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για τον Σχεδιασμό Ασύρματων Δικτύων LiFi/5G+
[ΟΠΣ 5049022] Διεθνείς Κινηματογραφικές Παραγωγές στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Κρήτης
[ΟΠΣ 5049018] Υποβάθμιση και Διατήρηση της Φύσης: Ψηφιακός άτλας της Πελοποννήσου, 19ος – 21ος αιώνας
[ΟΠΣ 5049017] Μεταβολισμός του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές μετά από διατροφική παρέμβαση με τρόφιμο εμπλουτισμένο με αναστολέα του PAF φυσικής προέλευσης
[ΟΠΣ 5049016] Ο ρόλος του ρυθμού ανάπτυξης προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων στον εντοπισμό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στη διαμόρφωση του μαθησιακού τους προφίλ
[ΟΠΣ 5049010] Φιλελευθερισμός, Κοινωνισμός, Συντηρητισμός: Σαινσιμονιστές στο υπό συγκρότηση ελληνικό κράτος (1825- 1844). Ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση
[ΟΠΣ 5049003] Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα: ο πολιτικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την περίοδο της κρίσης
[ΟΠΣ 5048990] Λόγος, αισθητική και ιδεολογία της θεατρικής κριτικής σε περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1950)
[ΟΠΣ 5048983] In vitro μελέτη της αντικαρκινικής δράσης πολυφαινολών ελληνικού ελαιόλαδου
[ΟΠΣ 5048982] Χρονικότητα και Επιθυμία: Φαινομενολογική Έρευνα στη Φυσικοποίηση της Αποβλεπτικότητας
[ΟΠΣ 5048977] Το modus operandi της Παρισινής Αστυνομίας στα τέλη του 19ου αιώνα, μέσα από την παρακολούθηση του Παναγιώτη Αργυριάδη
[ΟΠΣ 5048975] Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με τη χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών και των συνοδευτικών τους εκπαιδευτικών εφαρμογών από παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης
[ΟΠΣ 5048974] Πολιτισμικοί όροι στη διαμόρφωση ταξικών ταυτοτήτων: κουλτούρα και εργατική τάξη σε Πειραιά και Θριάσιο
[ΟΠΣ 5048972] Το Σατιρικό Τραγούδι στο Ελληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα: Όψεις Πολιτικής και Κοινωνικής Κριτικής – Ζητήματα Ταυτοτήτων – Υφολογία
[ΟΠΣ 5048970] Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών Γνωρισμάτων Προσωπικότητας επί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα
[ΟΠΣ 5048965] Αδειοδότηση Καινοτομιών, Μερική Οριζόντια Συνιδιοκτησία και Βέλτιστες Φορολογικές Πολιτικές
[ΟΠΣ 5048964] Η Ενίσχυση των Δεξιοτήτων Κριτικής Σκέψης μέσω του Εκπαιδευτικού Δράματος των Μαθητών του Δημοτικού
[ΟΠΣ 5048961] Ανάλυση και μεθοδολογική προσέγγιση της τουριστικής εποχικότητας για τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας
[ΟΠΣ 5048960] Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία: η περίπτωση των μικρών και μεσαίων πόλεων
[ΟΠΣ 5048959] ΈΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
[ΟΠΣ 5048958] Συσχέτιση Ακαδημαϊκής Επίδοσης και Περιφερειακής Επίδοσης: Δημιουργία, Ενδυνάμωση και Διατήρηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος
[ΟΠΣ 5048957] Λειτουργία των δημοσίων υπαλλήλων και φήμη των δημόσιων οργανισμών: Η οπτική του πλεονάσματος προσόντων
[ΟΠΣ 5048956] Αθλητισμός και κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων: Συγκλίνουν οι επιδιώξεις των προσφύγων με τις προσδοκίες των Ελλήνων;
[ΟΠΣ 5048955] Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση μιας Ευρετικής Μεθοδολογίας για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Ηλεκτρονικής Μάθησης Διαμέσου Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης
[ΟΠΣ 5048954] Anthro-bombing: Αφηγηματικοί πειραματισμοί για τον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας δημόσιας ανθρωπολογίας
[ΟΠΣ 5048953] Η επίδραση των συμπεριφορών «άδηλης» μικρο-επιθετικότητας (microaggressions) στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ)»
[ΟΠΣ 5048952] Μνήμη και τέχνη στο όριο: Εκκλησία και κοινωνία στη βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία
[ΟΠΣ 5048951] Τεκμήρια για μία καταγραφή της Ανθρωπόκαινου. Μετασχηματισμοί της Θεσσαλικής υπαίθρου μέσα από τον τοπικό τύπο: 1949-2010
[ΟΠΣ 5048950] Ιεροί, Δήμιοι, ή Ίδιοι Οίκοι; Αμφίσημοι τόποι και οικοδομήματα στις πρώιμες Κυκλάδες
[ΟΠΣ 5048949] Διερεύνηση μακροχρόνιων επιπτώσεων στη ψυχική υγεία ασθενών μετά από επεισόδιο πνευμονικής εμβολής, εκτίμηση της ενσυναίσθησης και της συγχωρητικότητας
[ΟΠΣ 5048948] Πολυπαραγοντική αξιολόγηση καρκίνου του μαστού μέσω εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης και ανάπτυξη λογισμικού διαφορικής διάγνωσης με χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
[ΟΠΣ 5048947] Διερεύνηση του ρόλου της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης στην κιρκάδια γονιδιακή έκφραση
[ΟΠΣ 5048946] Ανάπτυξη προβλεπτικού αλγορίθμου ανταποκρίσεως στη θεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα βασισμένου σε κλινικούς, ορολογικούς ανοσολογικούς, και γενετικούς βιοδείκτες
[ΟΠΣ 5048945] Επίδραση της in vitro άσκησης στη φαιοποίηση του λευκού λιπώδους ιστού
[ΟΠΣ 5048944] Η επίδραση 12 εβδομάδων ελεγχόμενης και αυτ/νης άσκησης σε συνδυασμό με τη θεραπεία CPAP σε ασθενείς με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο στα υποπεδία των εκτελεστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, στα επίπεδα της 25(ΟΗ)D και των δεικτών οξ/κού stress
[ΟΠΣ 5048939] Ανατομική μελέτη παραλλαγών της πρόσφυσης του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου. Απεικονιστική και εμβιομηχανική αποτίμηση των τεσσάρων πιο διαδεδομένων τεχνικών ανακατασκευής του, σε περιπτώσεις οξείας ρήξης του
[ΟΠΣ 5048938] Ο ρόλος της SIRT-1 στην οστεοαρθρίτιδα: λειτουργική συσχέτιση μεταβολισμού λιπιδίων – αυτοφαγίας και διερεύνηση των εμπλεκόμενων μηχανισμών επιγενετικής ρύθμισης
[ΟΠΣ 5048937] Διερεύνηση της προφ/κής δράσης της ταμσουλοσίνης στην μετεγχειρητική εμφάνιση επίσχεσης ούρων μετά από πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης υπό ραχιαία αναισθησία και διερεύνηση περιεγχειρητικών παραγόντων κινδύνου. Προοπτική τυχ/μένη διπλή τυφλή μελέτη
[ΟΠΣ 5048933] Μελέτη της νέας αλληλεπίδρασης του HIF-2α με τη Ρεπτίνη και ο ρόλος της στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία
[ΟΠΣ 5048932] Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός ρυθμιστών της γλυκογονόλυσης με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων
[ΟΠΣ 5048931] Μελέτη καλλιέργειας γλυστρίδας (Portulaca oleracea L.) ως φυτού για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών
[ΟΠΣ 5048930] Διαχείριση της ρύπανσης των εδαφών με βαρέα μέταλλα, με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
[ΟΠΣ 5048929] Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους
[ΟΠΣ 5048928] Μικροβιακή αλλοίωση και προσδιορισμός ποιότητας κατά την συντήρησή του κρανιού (Argyrosomus regius) υπό ψύξη με σύγχρονες μοριακές και αναλυτικές μεθόδους
[ΟΠΣ 5048927] Ενυδρειοπονία: Όταν τα ψάρια συναντούν τα φυτά
[ΟΠΣ 5048926] Μελέτη της συσσώρευσης βαρέων μετάλλων στα φυτικά μέρη, στο αιθέριο έλαιο και σε δρόγες αρωματικών φυτών που καλλιεργούνται στην αστική γεωργία
[ΟΠΣ 5048925] Μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρήσης αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος αναπτυσσόμενων γατών και μελέτη της επίδρασης των επιπτώσεων αυτών στην υγεία των γατών
[ΟΠΣ 5048924] Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών ceftiofur και tiamulin με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: Ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση ή οικοτοξικότητα;
[ΟΠΣ 5048923] Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων σε δίκτυα πραγματικών αρτηριών του ανθρωπίνου σώματος
[ΟΠΣ 5048922] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ
[ΟΠΣ 5048921] Διερεύνηση της οξείας και χρόνιας φυσιολογικής και συμπεριφορικής απόκρισης μικρών θηλαστικών, σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, με χρήση μη-επεμβατικών μεθόδων σε συνθήκες δειγματοληψίας πεδίου
[ΟΠΣ 5048920] Ανάπτυξη τεχνητών υγροτόπων επεξεργασίας γκρι νερού σε στέγες κτιρίων για ανάκτηση νερού εντός της οικίας
[ΟΠΣ 5048918] Συμβολή των μικρών χώρων πρασίνου στην προσαρμογή των πόλεων στις κλιματικές μεταβολές της Μεσογειακής Λεκάνης
[ΟΠΣ 5048815] Το μέλλον των ελληνικών ελατοδασών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
[ΟΠΣ 5048811] Ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών υποκλινικής μαστίτιδας για μικρά μηρυκαστικά με εφαρμογή στο εργαστήριο και στο σημείο φροντίδας
[ΟΠΣ 5048555] Μελέτη των ιδιοτήτων του πρόβειου βουτυρογάλακτος ως πρώτο βήμα για την αξιοποίησή του
[ΟΠΣ 5048553] Μεθοδολογία τηλεπισκοπικής εκτίμησης τραχύτητας χειμαρρικών υδατορρευμάτων με ελλιπή δεδομένα και ανάλυση ευαισθησίας προσομοίωσης πλημμυρών με τη χρήση διαφορετικών υδραυλικών/υδροδυναμικών προσεγγίσεων (1D,2D,1D/2D)
[ΟΠΣ 5048546] Ορθολογικός σχεδιασμός νέων παραγόντων κατά του ενζύμου ελικάσης του ιού του κίτρινου πυρετού με υπολογιστικές μεθόδους
[ΟΠΣ 5048544] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ SLC25A46 ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
[ΟΠΣ 5048543] Χαρτογράφηση του προφίλ μοριακών βιοδεικτών της εντερικής αντιοξειδωτικής κατάστασης και ακεραιότητας σε πειραματικό πρότυπο ανάπτυξης εντερικής δυσβίωσης σε ορνίθια μέσω της διατροφής και παρουσίας μυκοτοξινών
[ΟΠΣ 5048533] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
[ΟΠΣ 5048530] Νανοφωτονικές ημιαγωγικές πηγές μεμονωμένων και εναγκαλισμένων φωτονίων
[ΟΠΣ 5048523] Πρωτόκολλα Διαμονής: Μελέτη, Ανάλυση και Σχεδιασμός της Οικοσκευής του Μετακινούμενου Υποκειμένου. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5048521] Σχεδίαση Δισδιάστατων Νανοδομών για Εφαρμογές σε Οπτοηλεκτρονική και Κατάλυση
[ΟΠΣ 5048512] «Πιάνοντας με το χέρι και το νου: Είναι η νευρική δραστηριότητα που επάγεται από την παρατήρηση μιας κίνησης επαρκής για τον έλεγχο κινητικής δι-επαφής ικανής να εκτελεί επιδέξιες λαβές σύλληψης αντικειμένων;
[ΟΠΣ 5048511] microRNA από εξωσώματα Αρχέγονων Μεσεγχυματικών Κυττάρων του Μυελού των Οστών και διαταραχή της αιμοποίησης στα Mυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
[ΟΠΣ 5048510] ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[ΟΠΣ 5048491] Σώμα, Τέχνη και Λογοτεχνία στο Ρωμαϊκό Μυθιστόρημα
[ΟΠΣ 5048482] Συναπτικοί και ιοντικοί μηχανισμοί στον προμετωπιαίο φλοιό που υποστηρίζουν την εκμάθηση διαδικασιών μνήμης εργασίας
[ΟΠΣ 5048478] Ανάπτυξη και Επαλήθευση Υπολογιστικού Εργαλείου Σχεδιασμού Μονάδων Αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης με Φωτοβολταϊκά για Άρδευση
[ΟΠΣ 5048477] Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση σε μαθητές γυμνασίου: η επίδραση της εκπαίδευσης από ισάξιους (peer – education) στην εκμάθηση της τεχνικής και στο αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy)
[ΟΠΣ 5048474] Καινοτόμα νανοϋλικά στη διατροφή ζώων: αξιολόγηση της επίδρασης μικροσφαιριδίων με νανοσωματίδια σεληνίου στην ποιότητα του κρέατος
[ΟΠΣ 5048473] Επιζωοτιολογική διερεύνηση της χωλότητας του άκρου ποδός, εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και ανάπτυξη πρωτοκόλλου, διάγνωσης, πρόβλεψης και ελέγχου της, σε εντατικά εκτρεφόμενα πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης
[ΟΠΣ 5048472] Φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 και αναγωγή CO2 χρησιμοποιώντας αυτο-οργανούμενες νανοδομές χρωμοφόρου-καταλύτη
[ΟΠΣ 5048471] Αξιολόγηση κινδύνων εμφάνισης ανθεκτικής μορφής επιβίωσης ασθένειας με μεταφορά γονιδίων συζευκτικού τύπου του είδους Botryosphaeria dothidea σε είδη του γένους Neofusicoccum
[ΟΠΣ 5048468] Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες
[ΟΠΣ 5048467] Επίδραση της θερμοκρασίας στην εμφάνιση παραμορφώσεων στα εμβρυικά στάδια του προστατευόμενου θαλάσσιου γαστερόποδου Charonia seguenzae (Aradas & Benoit, 1870)
[ΟΠΣ 5048464] Μελέτη βιοδραστικών συστατικών από φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας ως διατροφική πηγή για την πρόληψη και αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου έμφαση στο saffron και τους δευτερογενείς μεταβολίτες του (κροκίνες, κροκετίνη, διμεθυλοκροκετίνη).
[ΟΠΣ 5048462] “ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ, ΤΟ ΠΙΟ ROCK ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ? ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ «ΩΜΙΚΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ?”
[ΟΠΣ 5048461] Από τα γλωσσικά ρεπερτόρια του Διευθυντικού Λόγου εξουσίας στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας: μια συμμετοχική έρευνα-δράση
[ΟΠΣ 5048460] Χαρτογραφώντας τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς της Πελοποννήσου 18ος – 20ός αιώνας.
[ΟΠΣ 5048459] Εξερευνώντας το άγνωστο: Η ορμονικά εξαρτώμενη αναπτυξιακή προσαρμοστικότητα της ρίζας
[ΟΠΣ 5048457] Γενετική Προδιάθεση και Ρύθμιση Σωματικού Βάρους. Αξιολόγηση των γονιδίων στόχων μετά από διατροφικές παρεμβάσεις σε πληθυσμό ενήλικων υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών
[ΟΠΣ 5048456] Μελέτη της λειτουργικής σύνδεσης της γενωμικής αστάθειας με τον μεταβολισμό του RNA κατά την ανάπτυξη των θηλαστικών
[ΟΠΣ 5048452] Ανίχνευση και περιγραφή κατολισθητικών φαινομένων μικρής έκτασης με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρωμένου εναερίου μέσου (UAV) και επίγειου LIDAR
[ΟΠΣ 5048448] Δυαδικές αναπαραστάσεις και στρατηγικές διαχείρισης του στρες: Προδρομική μελέτη της σχέσης τους με την ποιότητα ζωής ασθενών με νεοπλασία και των συντρόφων τους
[ΟΠΣ 5048447] Μη μεμβρανικά οργανίδια στα φυτά:Πώς σχηματίζονται και ποιος ο ρόλος της αλληλεπίδρασής τους με τη πλασματική μεμβράνη
[ΟΠΣ 5048444] Ορυκτολογική-Φασματοσκοπική μελέτη τυπικών και ανθρακούχων χονδριτών μετεωριτών
[ΟΠΣ 5048426] Εμβόλιο on-chip ενάντια στη σήψη – SEPVACC
[ΟΠΣ 5048424] ΕπίΔΡαση αμμωνίας και Αμινών στο ΣχΗματισμό σωματιδίων στην ανατολική Μεσόγειο – ΔΡΑΣΗ
[ΟΠΣ 5048422] Καινοτόμα σύνθετα προϊόντα ξύλου και πλαστικού σε μορφή πλακών από την ανακύκλωση πολυστυρενίου (FELIZOL) και ξυλοτεμαχιδίων
[ΟΠΣ 5048420] ΙΣΤΙΑ: Τα ιστία του ναυτικού της αρχαίας Ρόδου
[ΟΠΣ 5048407] Προβλήματα Διοφαντικής Φύσεως στην Λογική και τη Θεωρία Αριθμών
[ΟΠΣ 5048391] Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου απόσβεσης της αίσθησης απαρτίας (quorum quenching) για τη μείωση της βιοδιάβρωσης στους αποχετευτικούς αγωγούς
[ΟΠΣ 5048310] Διατήρηση ταλέντων στην εποχή της αλλαγής και της γνώσης: ενισχύοντας την εργασιακή εμπλοκή
[ΟΠΣ 5048286] Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό κυκλικών ολιγομερών από υλικά συσκευασίας σε τρόφιμα, εκτίμηση της έκθεσης των καταναλωτών και μελέτη τοξικότητας σε κυτταρικές καλλιέργειες
[ΟΠΣ 5048225] ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SPIN ADSORPTION): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ
[ΟΠΣ 5048213] Καινοτόμες μελέτες κυτταρικών αλληλεπιδράσεων σε νανοδομημένες επιφάνειες
[ΟΠΣ 5048211] ΥΔΑΚ – Υδατική Ασύμμετρη Ομογενής Κατάλυση
[ΟΠΣ 5048207] Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση της Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας Ανθρώπινης Καρδιάς με Χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων Βασισμένη σε Κλινικά Δεδομένα Υπερηχοκαρδιογραφίας Ασθενών με Ταξινόμηση κατά Carpentier
[ΟΠΣ 5048206] Μελέτη διαφορικής εμπλοκξής ισομορφών της νευρωνικής πρωτεϊνης ΤΑU σε κινητικές και γνωσιακές νοσηρότητες TAUπαθειών in vivo
[ΟΠΣ 5048204] ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[ΟΠΣ 5048203] Μελέτη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ρυθμού έκλυσης των γλυκοκορτικοειδών και του νευροτροφικού παράγοντα BDNF υπό φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες: in vitro μελέτη σε νευρώνες και γλοιακά κύτταρα.
[ΟΠΣ 5048201] Χημικά τροποποιημένο MoS2 με οργανικά αναγνωριστικά μοτίβα ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες για την εκλεκτική ανίχνευση ιόντων και (βιο)μορίων
[ΟΠΣ 5048198] Μεθοδολογία χωροχρονικής ανάλυσης των διαταραχών στους θυμαρότοπους για τη διατήρηση και αποκατάσταση τους σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας συστήματα πολυφασματικών εικόνων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες
[ΟΠΣ 5048197] Ιδιότητες Συμπάγειας και Τοπολογικά Ριζικά μη Αυτοσυζυγών Αλγεβρών Τελεστών
[ΟΠΣ 5048196] Χωρική βελτιστοποίηση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της καύσιμης ύλης για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
[ΟΠΣ 5048187] Έξυπνες Μικροκυματικές Διατάξεις Νανοϋλικών με Εφαρμογή στις Σωματοκεντρικές Επικοινωνίες και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων
[ΟΠΣ 5048186] Μελέτη περιορισμού ασταθειών πλάσματος σε διατάξεις Z-pinch με χρήση διηλεκτρικών επικαλύψεων
[ΟΠΣ 5048184] Ρόλος της πρωτεΐνης PML στη βιολογία φυσιολογικών και καρκινικών βλαστοκυττάρων
[ΟΠΣ 5048179] Αποκωδικοποίηση παραμέτρων της οπτικής προσοχής και της συμπεριφοράς από νευρωνικά σήματα
[ΟΠΣ 5048174] ΛΥΚΙΟΝ: Από την πρώτη ύλη στην θεραπεία. Μία περίπτωση μελέτης για τα φάρμακα στην αρχαιότητα (5ος αι. π.Χ.-4ος αι. μ.Χ.)
[ΟΠΣ 5048172] Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πηγής ακτινοβολίας τύπου βήτατρον παραγόμενης από υπέρ-ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία laser
[ΟΠΣ 5048171] Επίδραση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης και χωρικών παραγόντων στη βιοποικιλότητα σε αγρο-οικοσυστήματα ελαιώνων
[ΟΠΣ 5048168] Εργαλείο αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας
[ΟΠΣ 5048157] Επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
[ΟΠΣ 5048156] Διερεύνηση της επιδημίας HIV και ηπατίτιδας C στον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ελλάδα και ανάδειξη των αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων μοριακής επιδημιολογίας
[ΟΠΣ 5048153] Η επίδραση της χορήγησης κινολονών στην αύξηση της διαμέτρου της αορτής, στην αορτική σκληρία και στα ανακλώμενα κύματα [The effect of FluoRoquinolones on Aortic Growth, aortic stIffness and wave refLEctionS – FRAGILES trial]
[ΟΠΣ 5048152] Μελέτη των Δυναμικών Μηχανισμών Δημιουργίας,Διατήρησης και Ανάκλησης της Ανοσολογικής Μνήμης Μετά από Εμβολιασμό: Η επίτευξη της μακρόβιας προστασίας
[ΟΠΣ 5048151] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
[ΟΠΣ 5048150] Ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας νανοθεραγνωστικής μέσω μαγνητικών νανολουλουδιών για την αθηρωμάτωση
[ΟΠΣ 5048149] Εξαγωγή Πληροφορίας από Ροές Κειμένου με Σκοπό τη Δημιουργία Βάσης Γνώσης
[ΟΠΣ 5048147] Βιο-λειτουργικές επιφάνειες φθορο-πολυμερών με τεχνικές λιθογραφίας
[ΟΠΣ 5048146] Ανακατασκευή Τομογραφικής Εικόνας σε Σύστημα Compton Camera
[ΟΠΣ 5048145] Το Δίκαιο του διαστήματος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: προκλήσεις και διλήμματα
[ΟΠΣ 5048143] Νεοφιλελευθερισμός, Ιδεολογία και Δημόσιος Λόγος: Μελέτη Νοηματοδοτικών και Επικοινωνιακών Μετασχηματισμών σε Μεγάλο Όγκο Εμπειρικών Δεδομένων σε Πολιτικά και Δημοσιογραφικά Κείμενα με μεθόδους Αυτόματης Ανάλυσης
[ΟΠΣ 5048140] Διερεύνηση των προτύπων δεσμού μητέρας και πατέρα με παιδί με ΔΑΦ και βελτίωση της ποιότητας του δεσμού μέσω ενός μοντέλου Νατουραλιστικής Συμπεριφορικής – Αναλυτικής παρέμβασης
[ΟΠΣ 5048139] Συγκριτική νευροψυχολογική και πειραματική διερεύνηση της χρόνιας χορήγησης λιθίου επί των νοητικών λειτουργιών, με έμφαση στις επιτελικές λειτουργίες
[ΟΠΣ 5048138] Ανάπτυξη σύνθετου δείκτη ανθεκτικότητας πόλεων στη κλιματική αλλαγή με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων
[ΟΠΣ 5048137] Λόγοι περί ετερότητας και νέες μορφές προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης: Η περίπτωση του νησιωτικού Τύπου της Ελλάδας
[ΟΠΣ 5048136] Μουσικοί του Δρόμου: Πολλαπλές Ταυτότητες – Παραστατικές Στρατηγικές – Καλλιτεχνικές Εκφράσεις. Μία εθνογραφική έρευνα στην οδό Ερμού
[ΟΠΣ 5048135] Σύνθεση και Μελέτη Φθορίζοντων Μοριακών Στροφέων ως Κυτταρικών Ιχνηθετών Ενζυματικής Λειτουργίας
[ΟΠΣ 5048134] Διαχρονίες: Μελέτη της αντίληψης της χρονικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα
[ΟΠΣ 5048133] Η μεταπολεμική οργάνωση των αστυνομικών σωμάτων (1946-1952)
[ΟΠΣ 5048132] Μηχανολογική εξέταση των ξιφών στην Ανατολική Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου
[ΟΠΣ 5048131] Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
[ΟΠΣ 5048130] ULFpulse – Αναζήτηση της πηγής γεωμαγνητικών ταλαντώσεων πολύ χαμηλής συχνότητας (κύματα ultra-lowfrequency – ULF) σε περιοδικές διακυμάνσεις της δυναμικής πίεσης του ηλιακού ανέμου
[ΟΠΣ 5048129] Ζητήματα οικοκριτικής στη Λατινική Γραμματεία: Φύση και Άνθρωπος στη σκέψη, γλώσσα και λογοτεχνία της Αυγούστειας περιόδου
[ΟΠΣ 5048128] Από τα Όπλα στον Λόγο. Τάφοι Αγωνιστών – Τάφοι Λογοτεχνών στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών
[ΟΠΣ 5048127] Μελέτη της επίδρασης ρευστών στη σεισμικότητα του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου
[ΟΠΣ 5048126] Το φιλμ νουάρ στην Ελλάδα: πρόσληψη, αφομοιώση και επίδραση ενός αμερικάνικου κινηματογραφικού είδους από τη μεταπολεμική περίοδο εώς σήμερα
[ΟΠΣ 5047976] Το Πανεπιστήμιο ως τιμωρός: μηχανισμοί ελέγχου και πρακτικές πειθάρχησης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1911-1974)
[ΟΠΣ 5047975] Από τα γιατροσόφια του 18ου αιώνα στην πρώτη Ελληνική Φαρμακοποιΐα (1837). Όψεις των πολιτικών του φαρμάκου στην Ελλάδα του Όθωνα
[ΟΠΣ 5047972] Η κατάχρηση αγοράς κατά τον Κανονισμό 596/2014 και την Οδηγία 2014/57/EE
[ΟΠΣ 5047971] Μεταβίβαση και μεταφορά φορτίου σε ανοικτά και κλειστά μοριακά σύρματα άνθρακα ή άνθρακα – αζώτου
[ΟΠΣ 5047970] ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Κ. Α. ΨΑΧΟΥ
[ΟΠΣ 5047969] Η παρουσία του κινηματογράφου στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά των μεταπολεμικών και μεταπολιτευτικών χρόνων (1949-2009)
[ΟΠΣ 5047968] Μελέτη του κανονικού ιδεώδους αλγεβρικών καμπυλών
[ΟΠΣ 5047967] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΛΟΙΩΜΑΤΩΝ
[ΟΠΣ 5047966] ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΣΤΕΡΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
[ΟΠΣ 5047965] Αξιολόγηση των χωρικών αβεβαιοτήτων που εισάγει η χρήση της Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού στον καθορισμό των όγκων-στόχων και της επίδρασης τους στο σχεδιασμό στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις
[ΟΠΣ 5047963] Χρήση της τριδιάστατης εκτύπωσης για καθοδήγηση της κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής
[ΟΠΣ 5047961] Η επίδραση της περιεγχειρητικής ενδοφλέβιας χορήγησης δεξμεδετομιδίνης ή λιδοκαΐνης στον μετεγχειρητικό πόνο, την κατανάλωση αναλγητικών, τη λειτουργία του εντέρου και την ανάνηψη μετά από γυναικολογική επέμβαση κοιλίας: τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη
[ΟΠΣ 5047960] ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΙΔΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ – ΜΕΣΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
[ΟΠΣ 5047959] Λειτουργικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά εσωτερικών κρανιακών δομών Βοοειδών με χρήση υπολογιστικής τομογραφίας
[ΟΠΣ 5047957] Έκφραση του γονιδίου hTERT σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα και συνυπάρχουσα ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
[ΟΠΣ 5047955] Μελέτη γένεσης φυσικών ακτόλιθων και δημιουργία τεχνητών ακτόλιθων. η επίδραση τους στο παράκτιο περιβάλλον και παλαιοπεριβάλλον
[ΟΠΣ 5047954] Μελέτη της διατροφικής πρόσληψης σακχάρων (μονο – και δι – σακχαριτών) σε πληθυσμούς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ή/και χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα: ποσοτική ανάλυση και συσχέτιση με την υποκλινική αγγειακή βλάβη
[ΟΠΣ 5047951] ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΚΙΔΩΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ
[ΟΠΣ 5047949] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΚΛΩΝ NEW ZEALAD
[ΟΠΣ 5047948] Μηχανοχημική σύνθεση μεταλλο-οργανικών κατασκευών για τον καθαρισμό του νερού
[ΟΠΣ 5047947] Ολογραφία και ολοκληρωσιμότητα στην αντιστοιχία θεωριών βαρύτητας με συμμετρία Schrodinger και θεωριών πεδίου με φωτοειδή διπολική παραμόρφωση
[ΟΠΣ 5047946] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[ΟΠΣ 5047945] A longitudinal investigation of Chemically Assisted Performance Enhancement in four life domains (project CAPE)
[ΟΠΣ 5047944] Εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών μεταφοράς μέσω προσομοιώσεων που βασίζονται στη θεωρία των Fractals
[ΟΠΣ 5047942] Μοντελοποίηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης μέσω ακριβών ηλεκτροδυναμικών τεχνικών
[ΟΠΣ 5047940] Μελέτη έκφρασης μικρών μη-κωδικών μορίων RNA στο πολλαπλό μυέλωμα και συσχέτισή τους με την οστική νόσο
[ΟΠΣ 5047938] Αειφόρα καταλυτικά συστήματα στην Οργανική Σύνθεση
[ΟΠΣ 5047936] Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης δοκιμασίας ποιοτικού ελέγχου βραχυθεραπείας, βάσει τμηματοποιημένων θαλάμων ιονισμού
[ΟΠΣ 5047934] SRPK1 κινάση: Ένας νέος ρόλος στην απόπτωση καρκινικών κυττάρων
[ΟΠΣ 5047933] Η επιρροή των μιντιακών αναπαραστάσεων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στις διομαδικές στάσεις και αντιλήψεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών: μια πειραματική προσέγγιση
[ΟΠΣ 5047932] ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PAHs
[ΟΠΣ 5047931] Ξεκλειδώνοντας Οικιστικές Βιογραφίες στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία
[ΟΠΣ 5047930] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝ
[ΟΠΣ 5047929] IRIDA-Optical wireless communications for in-body and transdermal biomedical applications
[ΟΠΣ 5047928] Ο ρόλος των βιομορίων στο σάλιο και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής ως δεικτών εκτίμησης της σκελετικής ωρίμανσης στα παιδιά
[ΟΠΣ 5047927] Ανάπτυξη μικροβελόνων με την χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης για εξατομικευμένη διαδερμική χορήγησης ινσουλίνης
[ΟΠΣ 5047925] Ελαφριά Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης για Ανάλυση Σήματος και Πληροφορίας
[ΟΠΣ 5047924] Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με την χρήση νέων τεχνολογιών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
[ΟΠΣ 5047923] Η σχέση αριθμού ειδών–επιφάνειας αλλιώς: εκτίμηση της ελάχιστης επιφάνειας που περιέχει S είδη
[ΟΠΣ 5047922] Βελτιστοποίηση Ποσοτικών Σχέσεων Δομής-Ενεργότητας (QSARs) χημικών ουσιών, χρησιμοποιώντας Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, για εφαρμογή σε Μοντέλα Βιοκινητικής βασισμένα στη Φυσιολογία (PBBK), με ιδιαίτερη έμφαση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες
[ΟΠΣ 5047921] Φαρμακοδυναμικές και ανοσοτροποποιητικές δράσεις αντιμυκητιακών φαρμάκων έναντι βιοϋμενίων κλινικά σημαντικών υφομυκήτων
[ΟΠΣ 5047920] Ρεαλιστική πλασμονική τεχνολογία με νανοδομημένους πυρίμαχους κεραμικούς αγωγούς (ΠΛΑΣΜΟΠΥΡ)
[ΟΠΣ 5047919] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
[ΟΠΣ 5047917] Γυναικείες φωνές στην ισπανοαμερικάνικη μικρομυθοπλασία του 21ου αιώνα: Αργεντινή Μεξικό, Χιλή
[ΟΠΣ 5047916] ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΛΕΦΛΟΥΝΟΜΙΔΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΝΟΒΕΛΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
[ΟΠΣ 5047915] Βέλτιστη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
[ΟΠΣ 5047914] Ο ρόλος της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης CYLD στην διαφοροποίηση επιθηλιακών κυττάρων μαστού σε λιποκύτταρα.
[ΟΠΣ 5047913] Μελέτη της αλληλεπίδρασης των Αερολυμάτων και των Νεφών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τη συνεργιστική χρήση δεδομένων από επίγεια και δορυφορικά συστήματα ενεργής τηλεπισκόπησης (ΜΑΝΑΜ)
[ΟΠΣ 5047909] Μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξατομικευμένων και τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών. Εφαρμογή στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
[ΟΠΣ 5047908] Ανάπτυξη φαινομενολογικών προτύπων, μεθόδων επεξεργασίας σήματος και αξιολόγηση οργανολογικών επιλογών για καινοτόμους ανιχνευτές, τύπου PICOSEC-Micromegas, υψηλής ακρίβειας χρονισμού
[ΟΠΣ 5047907] Σύγχρονη Τέχνη και Νέα Μέσα: Ψηφιακότητα, Διάδραση και Διαδίκτυο. Έλληνες καλλιτέχνες – δημιουργοί, έργα τέχνης, εκθέσεις και η πρόσληψή τους από το κοινό
[ΟΠΣ 5047906] ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΝΑΝΟ- ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ
[ΟΠΣ 5047905] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
[ΟΠΣ 5047904] Μελέτη των Αλλεργιογόνων ΓΥρεόκοκκων της Ατμόσφαιρας (Μ.Α.ΓΥ.Α)
[ΟΠΣ 5047903] Αναζήτηση Νέας Φυσικής με το Πείραμα ATLAS στο LHC με “έμμεσες” μεθόδους που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και στηρίζονται σε Γενικευμένες Θεωρίες Πεδίου
[ΟΠΣ 5047902] Η επίδραση της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης δύο νέων χημειοθεραπευτικών παραγόντων, της ρεγοραφενίμπης και της τριφλουριδίνης/τιπιρασίλης, στην περιτοναϊκή διασπορά του καρκίνου του παχέος εντέρου μετά κυτταρομείωση σε επίμυες
[ΟΠΣ 5047901] Μελέτη διερεύνησης για την συμβολή των φλεγμονωδών βακτηριακών συστατικών στη νόσο Αλζχάϊμερ
[ΟΠΣ 5047900] Ανάλυση πολυμεταβλητών διακριτών χρονοσειρών: Granger αιτιότητα και προβλέψεις με μέτρα πληροφορίας
[ΟΠΣ 5047899] Διερεύνηση των θερμομηχανικών ιδιοτήτων έξυπνων υλικών σε στατικές συνθήκες φόρτισης και συνθήκες κόπωσης
[ΟΠΣ 5047898] Θερμική και μηχανική ενεργοποίηση μαγνητικών νανοσωματιδίων ως στρατηγική καταπολέμησης του καρκίνου
[ΟΠΣ 5047897] Φωτο-καταλυτικές διεργασίες με τη χρήση υβριδικών καταλυτικών συστημάτων νανοσωματιδίων μετάλλων και πολυοξομεταλλικών ιόντων προς παραγωγή οργανικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας (PhotoTransform)
[ΟΠΣ 5047896] Τροφιμογενείς παρασιτικές ζωοανθρωπονόσοι: επιζωοτιολογική διερεύνηση των αγριόχοιρων ως δεξαμενής των παρασίτων Trichinella spp. και Alaria spp. και ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων
[ΟΠΣ 5047895] Η Σύνταξη Τραπεζούντας του Τυπικού του Αγίου Σάββα. Χειρόγραφη παράδοση, κριτική θεώρηση και ψηφιακή τεκμηρίωση
[ΟΠΣ 5047894] Σχεδιασμός, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Φαρμακολογικά Τροποποιημένου Ενδοφακού-Ενδοφθάλμιου Εμφυτεύματος με Σκοπό την Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καταρράκτη και της Μετεγχειρητικής Φλεγμονής – in vitro & in vivo μελέτη
[ΟΠΣ 5047893] Προσαρμογή των γεωργικών καλλιεργειών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις αλλαγές της Αγροτικής Πολιτικής και στην Κλιματική Αλλαγή: Μια ολοκληρωμένη αποτίμηση επιπτώσεων για τις καλλιέργειες στην Κεντρική Μακεδονία
[ΟΠΣ 5047892] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[ΟΠΣ 5047891] «Εκπαίδευση με Θ.Ε.Μ.Α. (Θεατροπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές & Ανθρώπινα δικαιώματα)»
[ΟΠΣ 5047890] Παρακολούθηση αμυντικών αντιδράσεων στην τομάτα, με τη βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ύστερα από εφαρμογή επαγωγέων άμυνας
[ΟΠΣ 5047889] Ποιοτική διερεύνηση του ηθικού αδιεξόδου (moral distress) των ιατρών και του ηθικού αδιεξόδου (moral distress) και ηθικού «σχίσματος» (“moral schism”) των γονέων σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών
[ΟΠΣ 5047888] Πολυκεντρικό σύστημα προορισμών πολιτιστικού τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού. Μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
[ΟΠΣ 5047887] Μελέτη του σχισίματος των κερασιών με συνδυασμένη φυσιολογική και –ομικη προσέγγιση (Crack–omics)
[ΟΠΣ 5047886] Διερεύνηση της Μοριακής Δράσης του miR-16-5p στη Βιογένεση των Ριβοσωμάτων και Φαρμακολογική Αξιοποίησή του στη Θεραπεία του Καρκίνου
[ΟΠΣ 5047885] Μελέτη της σχέσης της αρτηριακής πίεσης ιατρείου, των μετρήσεων στο σπίτι και της περιπατητικής αρτηριακής πίεσης με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση
[ΟΠΣ 5047884] Ο ρόλος της χρήσης του Twitter στην εκλογική επιτυχία των υποψηφίων βουλευτών
[ΟΠΣ 5047882] Συσχέτιση της γεωμετρίας του στεφανιαίου αρτηριακού δικτύου και κλινικών παραμέτρων με την κατανομή, πολυπλοκότητα και βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου: μια πιλοτική μελέτη με τη χρήση πολυτομικής αξονικής στεφανιογραφίας
[ΟΠΣ 5047881] «Αμπελώνες βιολογικής vs Αμπελώνες Συμβατικής Φυτοπροστασίας : διερεύνηση της πληθυσμιακής διακύμανσης Ασπεργίλλων, συσχέτιση με τη μικροβιακή κοινότητα και καθορισμός κινδύνου επιμολύνσεων με μυκοτοξίνες
[ΟΠΣ 5047880] Διδάσκοντας τη σκηνογραφία στην Ελλάδα: μια εξερεύνηση
[ΟΠΣ 5047879] Μεταβολομική Ανάλυση. Νέες μέθοδοι για ασφαλέστερη και ταχύτερη ταυτοποίηση και αξιόπιστη ποσοτικοποίηση βιοδεικτών
[ΟΠΣ 5047878] Διαδικτυακή βάση δεδομένων για τον υπολογισμό σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων και ενισχυμένων γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας μεθόδους μηχανικής μάθησης
[ΟΠΣ 5047877] Ενεργειακά αυτόνομα συστήματα κινητών επικοινωνιών με ασύρματη μεταφορά ενέργειας
[ΟΠΣ 5047876] Ανάπτυξη κονιών συγκόλλησης ζιρκονίας με νανοσωματίδια σταθεροποιημένης ζιρκονίας: φυσικοχημικές ιδιότητες και αντοχή δεσμού σε συνθήκες γήρανσης
[ΟΠΣ 5047875] ΜΕΛΕΤΗ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ»: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
[ΟΠΣ 5047874] Σχεδίαση μη-γραμμικών φωτονικών διατάξεων πυριτίου με ενσωμάτωση γραφενίου και χρήση της Συμμετρίας Ισοτιμίας-Χρόνου
[ΟΠΣ 5047873] ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
[ΟΠΣ 5047872] Μεταβολομική ανάλυση περιφερικού αίματος ως δυνητικός βιοδείκτης σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση με κλινική και/ή υποκλινική ενεργότητα
[ΟΠΣ 5047871] Σχεδίαση συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από δίκτυα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών
[ΟΠΣ 5047870] Αξιολόγηση νεότερων δεικτών ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και θρομβωτικού μικροπεριβάλλοντος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα: συσχέτιση με δείκτες υποκλινικής φλεγμονής και καρδιαγγειακής βλάβης
[ΟΠΣ 5047868] ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (13ος-15ος αιώνας)
[ΟΠΣ 5047867] Στοχαστική προσομοίωση πολλαπλών κλιμάκων κατασκευών από σκυρόδεμα ενισχυμένο με νανοσωματίδια γραφενίου – Διερεύνηση της επίδρασης των νανο-ενισχύσεων στις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος
[ΟΠΣ 5047866] Σημασιολογική ανάλυση της νεοελληνικής πεζογραφίας του 19ου αιώνα με τεχνικές εξόρυξης γνώ
[ΟΠΣ 5047865] Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης επιπλοκών στην κύηση χρησιμοποιώντας δεδομένα των εγκύων από την ιατρική τους παρακολούθηση και από την καθημερινότητα τους
[ΟΠΣ 5047864] Από-διαΜΜΕσολαβώντας τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα της κρίσης: μία κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών στρατηγικών που ακολούθησαν τα κινήματα απέναντι στα κυρίαρχα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό
[ΟΠΣ 5047861] Νομικά ζητήματα από τη συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data) υπό το πρίσμα του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016
[ΟΠΣ 5047860] Αιτιατά Μοντέλα Πρόβλεψης στις Επεμβατικές Μεθόδους Αντιμετώπισης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων των Στεφανιαίων Αγγείων
[ΟΠΣ 5047859] Δρω, αλληλεπιδρώ και επιδρώ για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους: καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού ψηφιακού γραμματισμού σε νέους και νέες Ρομά
[ΟΠΣ 5047858] Διερεύνηση βιοποικιλότητας παθογόνων, επικίνδυνων προς τη δημόσια υγεία, σε δίθυρα που διανέμονται από τις ιχθυαγορές του νομού Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5047857] Νανοσύνθετοι φορείς διττής απεικονιστικής ικανότητας με ταυτόχρονη θεραπευτική δράση για νεοπλασματικά κύτταρα
[ΟΠΣ 5047856] Διαιρεμένες μνήμες. Λατρεία πεσόντων, τελετές μνήμης, συμβολικές αναπαραστάσεις του πολέμου και πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα, 1923-1932
[ΟΠΣ 5047855] Κοινωνική Καινοτομία και Δικτύωση εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο των Οικονομιών της Κοινότητας. Δημιουργία Πιλοτικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας
[ΟΠΣ 5047853] Εκτίμηση της χωρικής συμπεριφοράς της αγριόγατας (Felis silvestris silvestris) με χρήση τηλεμετρίας σε προστατευόμενες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας
[ΟΠΣ 5047852] Ο ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα PPARβ/δ στην ομοιόσταση των μιτοχονδρίων των καρδιομυοκυττάρων σε ένα ζωικό πρότυπο καρδιακής ανεπάρκειας
[ΟΠΣ 5047851] Τροποποίηση του Εννοιολογικού Πλαισίου Νανοσκληρομέτρησης: Εφαρμογή σε Λεπτά Υμένια που χρησιμοποιούνται σε Οργανικά Ηλεκτρονικά
[ΟΠΣ 5047850] Μηχανισμοί Ανάπτυξης του Γυναικείου Άνθους: Πώς ο μεταγραφικός παράγοντας SPATULA επηρεάζει τη συνεργιστική δράση της ακετυλίωσης των ιστονών και της σηματοδότησης CLAVATA στην ανάπτυξη του γυναικείου του Arabidopsis thaliana
[ΟΠΣ 5047849] Ab initio υπολογιστική διερεύνηση και πειραματική ανάπτυξη και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών μόνιμων μαγνητών
[ΟΠΣ 5047848] Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
[ΟΠΣ 5047847] Χαρτογράφηση του πρωτεύοντα κινητικού φλοιού του ανθρώπου με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό και νευροπλοήγηση (navigated TMS, n TMS): βελτιστοποίηση της μεθόδου με εφαρμογή προηγμένων νευροφυσιολογικών μεθόδων και υπολογιστικών τεχνικών
[ΟΠΣ 5047846] «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»
[ΟΠΣ 5047845] «Κινηματικές ιδιότητες, ενεργός παραμόρφωση και στοχαστική μοντελοποίηση της σεισμογένεσης στη Ζώνη Μετασχηματισμού Κεφαλονιάς – Λευκάδας»
[ΟΠΣ 5047844] «Μακροχρόνιες μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας στον Ελλαδικό χώρο: επίδραση της ποιότητας του αέρα και των νεφών»
[ΟΠΣ 5047843] «”Επιχειρείν” σε μια πόλη που αλλάζει. Επιχειρηματικότητα και κοινωνικές διεργασίες στη Θεσσαλονίκη (1913-1939)»
[ΟΠΣ 5047840] «NeuroSuitUp: Νευροαποκατάσταση μέσω συνεργικών διεπαφών ανθρώπου-μηχανής, προάγοντας την αδρανή νευροπλαστικότητα στην κάκωση νωτιαίου μυελού»
[ΟΠΣ 5047837] «Ερευνώντας τα Νεολιθικά ‘τοπία δράσης’ μέσα από την ανάλυση αρχιτεκτονικών καταλοίπων: η περίπτωση του οικισμού Κλείτος 2, Κοζάνης»
[ΟΠΣ 5047834] «Χωρικά πρότυπα μεταβολών της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας στο χρόνο και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν»
[ΟΠΣ 5047833] Εκτίμηση των θερμικών και ψυκτικών φορτίων οικοδομικών τετραγώνων κατοικίας με χρήση αστικών μορφολογικών δεικτών
[ΟΠΣ 5047832] Οικολογική Αποδοτικότητα: Μεθοδολογικό Πλαίσιο, Εκτίμηση και Σύγκλιση
[ΟΠΣ 5047831] ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ IRAP
[ΟΠΣ 5047830] Στόχευση της μεταβολικής οδού της κυνουρενίνης για απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων μέσω τομογραφίας εκπομπής φωτονίου (SPECT) και ποζιτρονίου (PET)
[ΟΠΣ 5047829] Μελέτη της συσσώρευσης αντικαρκινικών ενώσεων σε ιστούς μεσοσπονδύλιου δίσκου και επίδρασή τους στην κυτταρική γήρανση
[ΟΠΣ 5047828] Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη
[ΟΠΣ 5047827] Μελέτη του ρόλου των εισοσωμικών πρωτεϊνών στην κατάσταση αδράνειας των μυκήτων
[ΟΠΣ 5047826] Τεχνολογία Απαιτήσεων Ανάπτυξης Συστημάτων βασισμένη στη Σημασιολογία
[ΟΠΣ 5047824] ΗΡΩΝ – ΟλοκλΗΡΩμένο σύστημα συμβολομετρίας βασισμένο σε τρισδιάστατα σχηματοποιημέΝο υπόστρωμα: εφαρμογή στον ποσοτικό προσδιορισμό επικινδύνων ουσιών στα τρόφιμα
[ΟΠΣ 5047823] Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CYLD ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΝΕΦΡΟΥ
[ΟΠΣ 5047822] Τρανζίστορ και αισθητήρες βασισμένοι σε δισουλφίδιο μολυβδαινίου
[ΟΠΣ 5047821] Ανάπτυξη καινοτόμου καταλυτικής μεμβράνης με νανοσωματίδια χαλκού-παλλαδίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρύπων NOx
[ΟΠΣ 5047820] Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων υψηλής ακρίβειας για την πρόβλεψη επιπτώσεων διασποράς και έκρηξης αερίων καυσίμων
[ΟΠΣ 5047819] Ιεραρχικές μέθοδοι μοντελοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό προϊόντων προσωπικής υγιεινής (HygiMod).
[ΟΠΣ 5047818] CoDeR: Cooperative Demand Response – Ένα σύστημα συνεργατικής απόκρισης ζήτησης για οικιακούς καταναλωτές
[ΟΠΣ 5047816] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΕΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
[ΟΠΣ 5047815] Σύνθεση και χαρακτηρισμός μαγνητικών δενδριμερικών νανοφορέων με ενθυλακωμένα μεταλλο-σύμπλοκα φλαβονοειδών για στοχευμένη αντικαρκινική δράση
[ΟΠΣ 5047814] Φωτοσυνθετική Διάσπαση του Νερού: Τα Κρίσιμα Στάδια πριν την Έκλυση Οξυγόνου
[ΟΠΣ 5047813] HELTFLOW (HELlenic Transport UAV Flying Low Over Water)
[ΟΠΣ 5047812] Μελέτη διορθώσεων ανώτερης τάξης στο πλαίσιο της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής και εφαρμογές στα πειράματα Υψηλών Ενεργειών του LHC
[ΟΠΣ 5047811] Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου (ΑνοσοPros)
[ΟΠΣ 5047810] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR
[ΟΠΣ 5047809] ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
[ΟΠΣ 5047808] Επίδραση του βαθμού ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση ακτινοβολημένου βολφραμίου
[ΟΠΣ 5047807] Νέα γενεά αισθητήρων και ηλεκτρονικών για την αναβάθμιση του πειράματος CMS στο CERN
[ΟΠΣ 5047805] Επεμβάσεις Αειφορίας για την Ενεργειακή και Αισθητική αναβάθμιση της πόλης
[ΟΠΣ 5047802] Σχεδίαση Διαδικτυακού Παιχνιδιού Ρόλων για πολλούς Παίκτες με Περιεχόμενο από το Χώρο των Φυσικών Επιστημών
[ΟΠΣ 5047794] Χαοτική Δυναμική και Μελανές Οπές στη Θεωρία BMN
[ΟΠΣ 5047793] Ενέργειες διαχωρισμού νουκλεονίων
[ΟΠΣ 5047792] Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, με έμφαση στην υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
[ΟΠΣ 5047787] Αξιολόγηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης της Μεσογειακής Διατροφής ως πρότυπου αειφόρου διατροφής στην ψυχική υγεία και την ευζωία του φοιτητικού πληθυσμού των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
[ΟΠΣ 5047785] Συμβολή στην διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας
[ΟΠΣ 5047784] Αρτηριακή πίεση και γνωσιακές λειτουργίες σε παιδιά και εφήβους
[ΟΠΣ 5047783] Ο βαθμός επηρεασμού της ψήφου από τα πολιτικά bots
[ΟΠΣ 5047780] Αυτοματοποιημένη ανίχνευση σφαλμάτων βιομηχανικού εξοπλισμού μέσω ανάλυσης ηχητικών δεδομένων
[ΟΠΣ 5047775] Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος στελεχών ιού του Δυτικού Νείλου με την εφαρμογή της τεχνολογίας επόμενης γενιάς
[ΟΠΣ 5047761] Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη,ανατομό-λειτουργική,μορφολογική και βιο-μηχανική προσέγγιση
[ΟΠΣ 5047755] Φωτο-ηλεκτροχημική Διάσπαση Νερού με Συνδυασμό Μονοδιάστατων και Διδιάστατων δομών
[ΟΠΣ 5047662] Προσεγγιστικοί γεωμετρικοί αλγόριθμοι και συσταδοποίηση με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
[ΟΠΣ 5047655] Λύχνος καιόμενος: το λυχνάρι στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων
[ΟΠΣ 5047654] Επίδραση κύριων τύπων αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία: υπολογισμοί με χρήση λεπτομερούς φασματικού μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας και δεδομένων αερολυμάτων MERRA-2
[ΟΠΣ 5047653] Επίδραση του περιορισμού στη δομή και τη δυναμική εύπλαστης ύλης
[ΟΠΣ 5047652] Πώς τα μιτοχόνδρια ρυθμίζουν το στρες; Aς ρωτήσουμε τη μεταβολομική
[ΟΠΣ 5047651] Στεροειδείς ορμόνες του φύλου και καρκίνος: μελέτη μοριακής επιδημιολογίας
[ΟΠΣ 5047650] Τo Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα : ιστορία, θεσμικό πλαίσιο, αφηγήσεις, προοπτικές
[ΟΠΣ 5047649] Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νέων MOF’s για Εφαρμογές Ανίχνευσης και Δέσμευσης
[ΟΠΣ 5047648] Βαθμωτά Πεδία σε Καμπύλους Χώρους: Σολιτονιακές Λύσεις, Παρατηρησιακά Αποτελέσματα και Βαρυτικά Κύματα
[ΟΠΣ 5047647] Υπολογιστική μελέτη σε πολλαπλές κλίμακες των μορφολογικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων μη φουλερενικών αποδεκτών για εφαρμογές σε διατάξεις οργανικών φωτοβολταϊκών
[ΟΠΣ 5047646] Δυναμική Απόκριση Μαγνητικά Οργανωμένων Νανοστοιχείων (ΔΑΜΟΝ)
[ΟΠΣ 5047645] Ευφυή, Πολυλειτουργικά, Προηγμένα Σύνθετα Υλικά με ικανότητες Ηλεκτρομαγνητικής Θωράκισης και αυτοΊασης για την αποκατάσταση των Μηχανικών και των Ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων ταυτόχρονα «SHIELD»
[ΟΠΣ 5047644] Ο ρόλος της Μικρο-Αλβουμινουρίας (ΜΑΒ) ως βιοδείκτη στην πρόβλεψη των παροξύνσεων και των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Μία προοπτική μελέτη
[ΟΠΣ 5047643] Μέθοδοι Υποχώρων Krylov και Θεωρία Perron-Frobenius
[ΟΠΣ 5047642] Ανίχνευση και Κατάταξη Κακόβουλου Λογισμικού μέσω Χρονικά Μεταβαλλόμενων Γραφημάτων Διακριτής και Σωρευτικής Δομικής Εξέλιξης
[ΟΠΣ 5047641] Προηγμένα Σύνθετα Υλικά για την παραγωγή Ισχύος με σκοπό την Τροφοδότηση χαμηλών ενεργειακά απαιτήσεων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων από Φώτο-Θερμική Συγκομιδή Ενέργειας – [ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ]
[ΟΠΣ 5047640] ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
[ΟΠΣ 5047639] Σύνθετα υλικά βασιζόμενα σε πορώδη μεταλλοργανικά υλικά και οργανικά πολυμερή για ανίχνευση και ρόφηση βαρέων μεταλλoϊόντων
[ΟΠΣ 5047638] Μεγαλοενοποιημένα Πρότυπα από τη Θεωρία Υπερχορδών: Θεωρητικές προβλέψεις και Σύγχρονα Πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής
[ΟΠΣ 5047637] ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙKΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOCS) ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ
[ΟΠΣ 5047636] Επιλεκτική μοριακή διάσπαση με χρήση ασύμμετρων πεδίων laser: η περίπτωση του H2O
[ΟΠΣ 5047635] Mοντελοποίηση κοσμικών νετρίνων παραγομένων από σχετικιστικούς πίδακες ημιαστέρων Blasars και επίγειων υψηλής έντασης δεσμών νετρίνων: Ανάλυση, ψηφιοποίηση, 3-D προσομοιώσεις σημάτων απόκρισης διαστημικών παρατηρήσεων και επίγειων ανιχνευτών
[ΟΠΣ 5047634] Ο μεταγραφικός παράγοντας ERF ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των CD4+ Τ βοηθητικών κυττάρων
[ΟΠΣ 5047633] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ mTOR ΚΑΙ HIPPO ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[ΟΠΣ 5047632] Μικροδοσιμετρία με τον κώδικα Monte Carlo GEANT4-DNA για υπολογισμούς RBE μη-συμβατικών ακτινοβολιών στην ακτινοθεραπεία
[ΟΠΣ 5047631] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΑ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΟΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ -ΦΛΟΓΑΣ
[ΟΠΣ 5047630] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ
[ΟΠΣ 5047629] Όψεις ποιητικής και θεατρικής αυτοαναφορικότητας στα Αρχαία Σχόλια των κωμωδιών του Αριστοφάνη
[ΟΠΣ 5047628] Λειτουργικός ρόλος της κινάσης Haspin στα εμβρυονικά βλαστικά και γαμετικά κύτταρα
[ΟΠΣ 5047627] ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (4ος-15ος ΑΙ.)
[ΟΠΣ 5047626] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΙΚΩΝ ΔΙΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ- ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
[ΟΠΣ 5047625] Η παρουσία της θρησκείας στη λογοτεχνική κριτική του ελληνικού Μεσοπολέμου (1922-1940)
[ΟΠΣ 5047624] Μακύνεια: Η πολεοδομική εξέλιξη ενός αρχαίου οικισμού της Αιτωλίας
[ΟΠΣ 5047623] Η επίδραση της Κεταμίνης στη γλουταματεργική νευροδιαβίβαση και νευρωνική πλαστικότητα. Διερεύνηση πιθανής ανασχετικής δράσης της Κανναβιδιόλης
[ΟΠΣ 5047621] Κατασκευάζοντας το «νέο σοσιαλιστικό άνθρωπο». Θέσεις και αντιθέσεις στα ελληνικά και ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία της αριστεράς (1927-1944)
[ΟΠΣ 5047560] Χρήση νανο-σωματιδίων και ανόργανων προσμίκτων στην παραγωγή αυτό-ιάσιμων προϊόντων τσιμέντου
[ΟΠΣ 5047551] «ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ»
[ΟΠΣ 5047550] Δημιουργία διακριτών τύπων τοιχωματικών αγγειακών κυττάρων (Μural Cells –MCs) από τη διαφοροποίηση ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων και εφαρμογή τους στην κατασκευή μιας αγγειωμένης ιστικής κατασκευής
[ΟΠΣ 5047466] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.-ΠΑ.Δ.Α)
[ΟΠΣ 5047362] Ανάπτυξη Υπολογιστικής Μεθοδολογίας για το Βέλτιστο Σχεδιασμό Πτερωτών εντός Δακτυλίου
[ΟΠΣ 5047360] Ο δημόσιος χώρος ως πεδίο μάθησης. Μελέτη δημόσιων χώρων που γειτνιάζουν με δημοτικά σχολεία της Αθήνας
[ΟΠΣ 5047355] Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη (HELLASNOMOSAT)
[ΟΠΣ 5047322] Διαχρονική διερεύνηση, υψηλής χρονικής ανάλυσης, της χημικής σύστασης και των πηγών αιωρουμένων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
[ΟΠΣ 5047298] Ο Ρόλος και η Σημασία των Δωδεκανήσων στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Βρετανίας και Ιταλίας κατά την Περίοδο 1935-1939
[ΟΠΣ 5047263] Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποτύπωση της αναγνώρισης προηγούμενης μη τυπικής & άτυπης γνώσης στην Ελλάδα – Έρευνα καταγραφής & μελέτης δείγματος ενηλίκων συμμετεχόντων & ενδιαφερομένων φορέων: Ανάλυση συμπερασμάτων & προτάσεις πολιτικής
[ΟΠΣ 5047262] Δια βίου συμπεριφορά ως προς το κάπνισμα στην Ελλάδα
[ΟΠΣ 5047261] Αναζήτηση κινήτρων για μια επιτυχημένη δεύτερη και τρίτη ευκαιρία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τη χρεωκοπία (beyond second chance) σε περιόδους οικονομικής ύφεσης
[ΟΠΣ 5047260] Οριζόντιες συγχωνεύσεις/εξαγορές σε κάθετα σχετιζόμενες αγορές: Βελτίωση αποτελεσματικότητας και διάκριση τιμών
[ΟΠΣ 5047259] Οι διεθνώς αναγνωρίσιμοι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί ως όχημα ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών
[ΟΠΣ 5047258] «Χαρτογραφώντας τα χαρακτηριστικά των ρομπότ κοινωνικής αλληλεπίδρασης με στόχο τις ενισχυμένες γνωστικές λειτουργίες και οικειότητα στους ανθρώπους»
[ΟΠΣ 5047241] «Μελέτη παρέμβασης της τελειοθηρίας: η σχέση της με συμπτώματα ψυχοπαθολογίας και ο ρόλος των αντιλαμβανόμενων γονεϊκών πρακτικών»
[ΟΠΣ 5047232] Ανάλυση και επεξεργασία κινησιολογικών και ηχητικών δεδομένων για μουσική δημιουργία σε πραγματικό χρόνο
[ΟΠΣ 5047231] Προσαρμοζόμενα Συστήματα Προστασίας της Ιδιωτικότητας σε Περιβάλλοντα Νεφοϋπολογιστικής: Κοινωνικο-τεχνικές απαιτήσεις (Adaptive Privacy-aware Cloud-based Systems: Socio-technical requirements)
[ΟΠΣ 5047229] Η βελτίωση της γεωχωρικής σκέψης μαθητών με δυσλεξία με τη συμβολή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0/3.0 και φορητών συσκευών
[ΟΠΣ 5047187] «Πρόβλεψη επιβλαβών εξάρσεων μικροφυκών με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης»
[ΟΠΣ 5047183] Ανάπτυξη Εφαρμογής Δυναμικής Τιμολόγησης και Αυτόνομης Διαπραγμάτευσης για Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Αγοράς Ενέργειας
[ΟΠΣ 5047182] Οπτική Αναγνώριση Ομιλίας (ΟΑΟ) Ελληνικών λέξεων με αλγόριθμους βαθιάς μηχανικής εκμάθησης
[ΟΠΣ 5047181] ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[ΟΠΣ 5047180] Η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain (αλυσίδα των συστοιχιών) στην διαδικτυακή εκμετάλλευση των έργων – Ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας
[ΟΠΣ 5047178] «Ελαχιστοποίηση μετάδοσης του συστημικού τραπεζικού κινδύνου μέσα από αυτόματους μηχανισμούς βραχυπρόθεσμης παρέμβασης. Μια μελέτη για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα capital controls»
[ΟΠΣ 5047177] Προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο: μπαίνοντας στο μυαλό του φοιτητή
[ΟΠΣ 5047176] Νέες Οικογένειες Μοριακών Σιδηρομαγνητικών Υλικών με Εφαρμογές στη Μοριακή Ηλεκτρονική και Σπιντρονική
[ΟΠΣ 5047175] Χαρτογράφηση του ρόλου των υπομονάδων του ανθρώπινου ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου RNase P στη ρύθμιση της μεταγραφής και της μετάφρασης με τη χρήση εργαλείων γονιδιωματικής επεξεργασίας
[ΟΠΣ 5047174] Εξαγωγή βιοδεικτών από δεδομένα ψηφιακής απεικόνισης και μοριακής βιολογίας με χρήση υπολογιστικών μοντέλων για υποβοήθηση της διάγνωσης, πρόγνωσης και θεραπείας του κακοήθους μελανώματος
[ΟΠΣ 5047173] Προσδιοριστικοί παράγοντες ισορροπίας εργασιακής– οικογενειακής ζωής, εργασιακής ικανοποίησης και συμβουλευτικής (mentoring) σε μεγάλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς την περίοδο της κρίσης
[ΟΠΣ 5047172] ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΦΩΤΟΣ-ΥΛΗΣ ΣΕ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΝΑΝΟΔΙΣΚΟΥΣ MoS2 ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[ΟΠΣ 5047171] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΑΚΤΑΙΑ
[ΟΠΣ 5047170] Επιμήκης Άξονας Ιπποκάμπου Επίμυος: Ρύθμιση Συναπτικής Διαβίβασης – Πλαστικότητας & Ρυθμογένεση στη Φυσιολογία και τον Αυτισμό
[ΟΠΣ 5047169] Μελέτη της συμμετοχής της πλειοτροπίνης στην αναδιαμόρφωση των οστών με στόχο την ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων και/ή προσεγγίσεων
[ΟΠΣ 5047168] Από τη μνήμη στο μνημείο: Πολιτικές και πρακτικές μνημειοποίησης της εμπειρίας της εξορίας σε τρία νησιά του Αιγαίου
[ΟΠΣ 5047167] ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
[ΟΠΣ 5047164] Νέες τεχνικές μεταφοράς γνώσης και ομαλοποίησης για την εκπαίδευση βαθιών τοπολογιών Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων με περιορισμένα δεδομένα
[ΟΠΣ 5047163] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
[ΟΠΣ 5047162] Ενσωμάτωση Τεχνικών Ελέγχου με Ανοχή σε Σφάλματα και Τεχνολογιών IoT σε Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Αεροσκαφών (ΕνΑΣΤiΣ)
[ΟΠΣ 5047161] Μελέτη της ρεολογίας τηγμάτων πολυμερικών νανοσυνθέτων συνδυάζοντας ατομιστικές προσομοιώσεις και καταστατική μοντελοποίηση (PNC_Rheo)
[ΟΠΣ 5047160] Η μάσκα στην commedia dell’arte και την αρχαία ελληνική κωμωδία. Συγκριτική και ιστορική προσέγγιση, με έμφαση στη μεθοδολογία της υπόκρισης
[ΟΠΣ 5047158] Προηγμένες υβριδικές διεργασίες οξείδωσης για την απομάκρυνση αναδυόμενων ρύπων προτεραιότητας από υδατικές μήτρες
[ΟΠΣ 5047157] Aνάπτυξη καινοτόμου φωτοαντιδραστήρα προσκολλημένης βιομάζας μικροφυκών για την επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή βιομάζας
[ΟΠΣ 5047156] Αίνος και Σηλυβρία. Ιστορική εξέλιξη, πολεοδομία, αρχιτεκτονική και τέχνη δύο σημαντικών ελληνικών πόλεων της Ανατολικής Θράκης
[ΟΠΣ 5047155] Συσχέτιση του συστήματος λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών με την εμφάνιση και την εξέλιξη του πολλαπλού μυελώματος: ο ρόλος της HDL
[ΟΠΣ 5047154] Κριτική χαρτογράφηση της παραγωγής του αρχαιολογικού προϊόντος στην Ελλάδα
[ΟΠΣ 5047153] Ανάλυση και αναπαράσταση του τρόπου δομής της ξυλόστεγης βασιλικής του Ιουστινιανού στην Αγ. Κορυφή (Jebel Musa) στο Σινά. Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του δομικού της συστήματος και ερμηνεία του μηχανισμού καταστροφής της
[ΟΠΣ 5047152] Καθεστώτα φωτιάς και μεταπυρική εξέλιξη καμένων περιοχών σε επιλεγμένες φυτικές διαπλάσεις (biomes) του πλανήτη μελετώντας τη φαινολογία του τοπίου με χρονοσειρές δορυφορικών εικόνων.
[ΟΠΣ 5047151] Ανάπτυξη και ενσωμάτωση συνδυασμού καινοτόμων μεθοδολογιών σε πρότυπο σύστημα καύσης χαμηλών ρύπων, για παραγωγή ενέργειας, με αξιοποίηση υγρών καυσίμων
[ΟΠΣ 5047150] Σεισμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Kατασκευών μετά από Πυρκαγιά και Κριτήρια Επανάχρησης (Σ-Μ-Π- Επανάχρηση)
[ΟΠΣ 5047149] Η φοιτητική κινητικότητα Erasmus ως καταλύτης βιογραφικής μετάβασης. Η περίπτωση των φοιτητών και αποφοίτων των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας
[ΟΠΣ 5047148] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRONT-END ΕΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ
[ΟΠΣ 5047147] Βιοαισθητήρας, βασισμένος σε νανοσωματίδια χρυσού, για εφαρμογές σε ταχεία υγρή βιοψία
[ΟΠΣ 5047146] «Λήψη αποφάσεων σε συστήματα πολλαπλών ευφυών πρακτόρων μέσω Πλαισίου Επιχειρηματολογίας και Θεωρίας Κοινωνικής Επιλογής»
[ΟΠΣ 5047143] «Διερεύνηση μιας καθετοποιημένης προσέγγισης στη μελέτη και αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης»
[ΟΠΣ 5047141] «Ανάπτυξη τρισδιάστατων σημασιολογικών μοντέλων στην 3D χαρτογράφηση και γεωοπτικοποίηση των επιπτώσεων σεισμού σε παραδοσιακό οικισμό»
[ΟΠΣ 5047140] «Προτυποποίηση της πρώιμης νέας ελληνικής (16ος-17ος αιώνας): η ελληνική γλώσσα σε γραμματικές, έντυπες εκδόσεις, χειρόγραφα και η ιδεολογική της πρόσληψη»
[ΟΠΣ 5047138] Διερεύνηση της ευεργετικής επίδρασης της μικρονευροτροφίνης ΒΝΝ-20 σε νευρώνες που προέρχονται από βλαστικά κύτταρα ασθενών με νόσο Πάρκινσον και στην επιτυχία μεταμοσχεύσεων βλαστοκυττάρων σε ζωικό μοντέλο της νόσου
[ΟΠΣ 5047137] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
[ΟΠΣ 5047135] ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ DNS.
[ΟΠΣ 5047131] «Προσομοίωση μικροπεριβάλλοντος καρκινικών και μεσεγχυματικών κυττάρων σε 2D υποστρώματα και 3D ικριώματα προς μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς τους και διερεύνηση αλληλεπίδρασης για πιθανή χρήση των μεσεγχυματικών κυττάρων σε αντικαρκινική θεραπεία.»
[ΟΠΣ 5047130] Η διερεύνηση του αστικού καρναβαλικού δρώμενου του Μεταξουργείου υπό το πρίσμα του υποκειμένου-κοινότητας
[ΟΠΣ 5047129] «Η φυλογεωγραφία στη γενομική εποχή και ο ρόλος των φραγμάτων στην ειδογένεση»
[ΟΠΣ 5047128] Εξερευνώντας την αναπτυξιακή θεωρία για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: ο ρόλος των αλλαγών στην πλακουντιακή έκφραση γονιδίων και τη μεθυλίωση του εμβρυικού DNA
[ΟΠΣ 5047127] «Υποστήριξη ατόμων με ελαττωμένη όραση κατά την είσοδο κειμένου σε κινητές συσκευές»
[ΟΠΣ 5047126] Ρομποτική και οπτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
[ΟΠΣ 5047125] ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ/ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[ΟΠΣ 5047124] Μετρικές Γεωδαισιακών Τροχιών σε Ομογενείς Χώρους Κλασικών Ομάδων Lie
[ΟΠΣ 5047122] Η επίδραση της βαρύτητας στον κβαντικό εναγκαλισμό
[ΟΠΣ 5047121] ροηγμένες τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικών μασκών για την απεικόνιση νευρώνων και μετάδοσης ολογραμμάτων σε οπτικές ίνες για εφαρμογές στην οπτογενετική (HOLO-GEN)
[ΟΠΣ 5047118] Χωροχρονικές διακυμάνσεις στην εκτίμηση και πρόγνωση της νέφωσης και της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων υψηλής ανάλυσης
[ΟΠΣ 5047115] «Ενίσχυση της αντίληψης χρωμάτων σε ψηφιοποιημένους πίνακες τέχνης για άτομα με Ανεπάρκεια Χρωματικής Όρασης»
[ΕΔΒΜ102] Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5048997] Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ
[ΕΔΒΜ101] Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5047082] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020
[ΟΠΣ 5047065] ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020
[ΟΠΣ 5047058] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020
[ΟΠΣ 5047057] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020
[ΕΔΒΜ100] Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους
[ΟΠΣ 5049099] Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους
[ΕΔΒΜ99] Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2019-2020
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5046499] Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5046499
[ΟΠΣ 5045765] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020
[ΕΔΒΜ98] Πιστοποίηση της ελληνομάθειας μέσω ανάπτυξης υλικού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αλλοδαπούς κρατούμενους, Έλληνες Ρομά και Μουσουλμάνους στα καταστήματα κράτησης
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ97] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5053865] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
[ΟΠΣ 5052235] Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5051039] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
[ΟΠΣ 5049420] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5049397] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5049248] Yποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
[ΟΠΣ 5049246] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
[ΟΠΣ 5049108] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
[ΟΠΣ 5049078] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5049000] «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
[ΟΠΣ 5048199] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5048170] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
[ΟΠΣ 5047777] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
[ΟΠΣ 5047440] ΦΙΝΕΑΣ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5047430] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5047354] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[ΟΠΣ 5047330] «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου»
[ΟΠΣ 5047247] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5046473] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5045937] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5045934] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
[ΟΠΣ 5045751] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5045749] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5045625] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης
[ΟΠΣ 5045556] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5045169] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
[ΕΔΒΜ96] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5131398] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5130684] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
[ΟΠΣ 5130677] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
[ΟΠΣ 5130670] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5130641] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5130619] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5130618] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5130588] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5129682] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5129469] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
[ΟΠΣ 5129456] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
[ΟΠΣ 5129453] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5129451] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5129449] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5129437] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5129390] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5129384] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης
[ΟΠΣ 5127815] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τo ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
[ΟΠΣ 5127049] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5125722] Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 -2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5111118] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 για το Πανεπιστήμιο Πατρών
[ΟΠΣ 5109495] ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 – 2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
[ΟΠΣ 5092458] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5067632] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020- 2021 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5067456] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
[ΟΠΣ 5064886] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5064860] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5064859] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5063854] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
[ΟΠΣ 5063844] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5063818] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
[ΟΠΣ 5063785] Απόκτηση Ακαδημαϊκής & Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών
[ΟΠΣ 5063755] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
[ΟΠΣ 5063731] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στην ΑΣΠΑΙΤΕ
[ΟΠΣ 5063729] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
[ΟΠΣ 5063725] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5063700] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5063502] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τo ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
[ΟΠΣ 5063333] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020–2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
[ΟΠΣ 5063308] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5063283] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5062323] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
[ΟΠΣ 5062121] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πολυτεχνείο Κρήτης
[ΟΠΣ 5060909] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
[ΟΠΣ 5060723] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5055805] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5046227] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5046227 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045947] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045947 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045874] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045874 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045837] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045837 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045831] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045780] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045726] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045726 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045700] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045664] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045657] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045636] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045601] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» με Κωδικό ΟΠΣ 5045601 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045595] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045595 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045590] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045549] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τo ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045548] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045321] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045321 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045299] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045299 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045293] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5045293 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045168] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5045163] Ένταξη της Πράξης ««Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»» με Κωδικό ΟΠΣ 5045163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5044956] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019 -2020 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5044956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΟΠΣ 5044901] Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5044901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΕΔΒΜ95] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτη 2018-2019 & 2019-2020
[ΟΠΣ 5045954] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2018-2019
[ΕΔΒΜ94] Παρεμβάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
[ΟΠΣ 5035543] Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
[ΟΠΣ 5035542] Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
[ΕΔΒΜ93] Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠγ και ΚΠπ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5041663] Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχ. έτος 2018-2019
[ΕΔΒΜ92] Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)
[ΟΠΣ 5032528] Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ34934
[ΕΔΒΜ91] Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5033021] Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος
[ΕΔΒΜ90] Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031893] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-201934921
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031889] ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-1934918
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ89] Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031898] ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-201934915
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031894] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-201934912
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031892] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-201934895
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031890] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018-2019 με Κωδικό ΟΠΣ 503189034892
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5031883] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ88] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5033618] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
[ΕΔΒΜ87] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
[ΕΔΒΜ86] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5033342] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου
[ΕΔΒΜ85] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
[ΟΠΣ 5030939] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
[ΕΔΒΜ84] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5032827] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
[ΕΔΒΜ83] Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)
[ΟΠΣ 5032906] Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδακαλίας (ΔΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032906 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
[ΕΔΒΜ82] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5032528] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής34947
[ΟΠΣ 5030768] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ Ηπείρου34853
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5030696] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 – ΑΣΚΤ34759
[ΟΠΣ 5030690] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου34795
[ΟΠΣ 5030678] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών34791
[ΟΠΣ 5030674] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.34763
[ΟΠΣ 5030666] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ ΑΜΘ34840
[ΟΠΣ 5030663] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς34822
[ΟΠΣ 5030662] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΕΚΠΑ34780
[ΟΠΣ 5030661] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ34844
[ΟΠΣ 5030658] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης34810
[ΟΠΣ 5030648] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων34860
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5030647] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο34958
[ΟΠΣ 5030635] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών34772
[ΟΠΣ 5030633] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο34924
[ΟΠΣ 5030629] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης34756
[ΟΠΣ 5030621] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών34818
[ΟΠΣ 5030581] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου34827
[ΟΠΣ 5030577] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας34802
[ΟΠΣ 5030570] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας34799
[ΟΠΣ 5030512] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ Θεσσαλίας34857
[ΟΠΣ 5030491] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ Πελοποννήσου34874
[ΟΠΣ 5030490] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας34878
[ΟΠΣ 5030473] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας34620
[ΟΠΣ 5030413] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας34866
[ΟΠΣ 5030379] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πολυτεχνείο Κρήτης34836
[ΟΠΣ 5030371] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο34831
[ΟΠΣ 5030369] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ34624
[ΟΠΣ 5030334] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης34776
[ΟΠΣ 5030053] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας34814
[ΟΠΣ 5029932] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ34593
[ΟΠΣ 5029877] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων34590
[ΕΔΒΜ47] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009882] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ81] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5030416] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας34703
[ΕΔΒΜ79] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5029274] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων34523
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ28] Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001369] Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ80] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης
[ΟΠΣ 5029260] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης34520
[ΕΔΒΜ44] Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008026] Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ32600
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ68] Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5027220] Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας34608
[ΕΔΒΜ78] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΟΠΣ 5022212] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[ΕΔΒΜ76] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.
[ΟΠΣ 5024822] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.34070
[ΕΔΒΜ77] Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ34] «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007658] Υπολογιστική και Πειραματική Διερεύνηση σε Μικροκλίμακα της Συμπεριφοράς Μερικώς Κατεστραμμένων Φίλτρων Αιθάλης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007635] REPAIR – Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Παρασιτικών Στοιχειοκεραιών για Συνεργατικά Συστήματα Οδικών Επικοινωνιών (V2V) (REconfigurable Parasitic Array for Intelligent TRansportation)
[ΟΠΣ 5007509] Το νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων The New Data Protection Law in Europe-a Regulation for the future
[ΟΠΣ 5007508] Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες-σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας WebLibLaw (Web Archiving in Public Libraries and IP Law)
[ΟΠΣ 5007500] Διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων υπολογισμού και χρήση αυτών σε υπολογιστικά προβλήματα βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων
[ΟΠΣ 5007449] «Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, συμβουλευτικής ομοτίμων και ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές: Η εφαρμογή ενός σχεδίου παρεμβατικής δράσης»34208
[ΟΠΣ 5007366] Καταγραφή και αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της τεχνητής σπερματέγχυσης με χρήση νωπού σπέρματος κριού σε ελληνικές συνθήκες εκτροφής
[ΟΠΣ 5007306] «Ενοποίηση ανοικτών στατιστικών δεδομένων με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών»34194
[ΟΠΣ 5007303] «Από τις λαϊκές αγορές στις οικογενειακές επιχειρήσεις στα Russian markets: μία οριζόντια οικονομία των “φτωχών” ως στρατηγική επιβίωσης των επαναπατρισθέντων από την πρώην ΕΣΣΔ από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως και σήμερα»34194
[ΟΠΣ 5007279] «ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ»34214
[ΟΠΣ 5007258] «Ρύθμιση microRNA στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο: ρόλος των miR-21 και miR-210.»34214
[ΟΠΣ 5007234] Toμογραφική απεικόνιση ακτινών-γ για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές
[ΟΠΣ 5007197] «Σχέσεις και Δυνάμεις στη Φιλοσοφία και την Επιστήμη»34216
[ΟΠΣ 5007192] «Πρωτεωμικοί δείκτες πρώιμης ανίχνευσης Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης»34216
[ΟΠΣ 5007186] «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ34216
[ΟΠΣ 5007180] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ»34216
[ΟΠΣ 5007067] «ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ»34216
[ΟΠΣ 5007050] ς «Μελέτη Ακραίων Περιβαλλοντικώνν Καταστάσεων μέσα από Αριθμητικά Μοντέλα Πρόγνωσης Καιρού και Στοχαστικές Διαδικασίες»34216
[ΟΠΣ 5007046] «Μοντελοποίηση της κατακόρυφης δομής Τροπικού Τύπου Μεσογειακών Κυκλώνων (Medicanes), με χρήση σμήνους προσομοιώσεων πρόγνωσης με το μοντέλο WRF και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. “MEDICANE”»34216
[ΟΠΣ 5007016] Ακουστικώς επαυξημένα ηχητικά παιχνίδια
[ΟΠΣ 5006985] «ΜΕΤΥΓΕ – Η επίδραση της παρουσίας μεταναστευτικού πληθυσμού στο σύστημα υγείας των χωρών της Ευρώπης και στην ατομική αντίληψη της υγείας των πολιτών της
[ΟΠΣ 5006982] «Βιολογικoί χαρακτήρες και ενδημισμός στα φυτά της Πελοποννήσου»34216
[ΟΠΣ 5006954] «Φιλελληνισμός, Ελληνικότητα και Ευρωπαϊκότητα: Συναντήσεις και Διασταυρώσεις (1880-1930)»34152
[ΟΠΣ 5006944] «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΤΕΚ34216
[ΟΠΣ 5006912] Χώρο-χρονική εκτίμηση της εδαφικής παραμόρφωσης, ως παράγων της σχετικής ανόδου στάθμης θάλασσας, σε παράκτιο αστικό περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές με τη συμβολή των διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης
[ΟΠΣ 5006824] «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ »34216
[ΟΠΣ 5006786] «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ»34152
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5006782] In vitro και in vivo αξιολόγηση της δράσης της ανασυσταμένης HDL που περιέχει απολιποπρωτεΐνη Ε3 κατά της αθηροσκλήρωσης
[ΟΠΣ 5006779] «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ»34152
[ΟΠΣ 5006759] Δίκτυα Αισθητήρων Οπισθοσκέδασης με Προϋπάρχοντα Περιβάλλοντα Σήματα υπό Μη-Γραμμική Συγκομιδή Ενέργειας
[ΟΠΣ 5006709] «ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (6ΟΣ-1ΟΣ ΑΙ. Π.Χ.). ΔΡΟΜΟΙ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ»34216
[ΟΠΣ 5006690] Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – ΕΔΒΜ3434134
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5006683] Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967
[ΟΠΣ 5006628] «O ρόλος της μοριακής μίμησης στην αυτοανοσία: η συστηματική σκλήρυνση ως πρότυπο.»34214
[ΟΠΣ 5006611] Εισβολή του θαλάσσιου φανερόγαμου Halophila stipulacea στη θερμαινόμενη Μεσόγειο: αξιολόγηση της θερμικής προσαρμογής
[ΟΠΣ 5006583] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – ΕΔΒΜ3434193
[ΟΠΣ 5006565] Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα (ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού) της Νέας Ελληνικής
[ΟΠΣ 5006559] Ο ρόλος του NOTCH μονοπατιού στη θεραπευτική αντίσταση του μεταστατικού μελανώματος
[ΟΠΣ 5006520] Ανάπτυξη βιοδεικτών για ποσοτική εκτίμηση της σαρκοπενίας στην υπερηχογραφία και εφαρμογή τους στην αξιολόγηση προγράμματος άσκησης
[ΟΠΣ 5006511] «Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ»34208
[ΟΠΣ 5006494] Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των προοπτικών ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης σε Κρήτη και Μυτιλήνη
[ΟΠΣ 5006487] Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λογίου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρόγραφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώιμη φάση της ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας
[ΟΠΣ 5006484] Σχολεία Αποδοχής: Η εφαρμογή του αντιρατσιστικού “Friendship Project” σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό
[ΟΠΣ 5006472] Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και το Κυπριακό, 2002-2017»34194
[ΟΠΣ 5006463] Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες
[ΟΠΣ 5006438] «Η Συναισθηματική έκκληση στη διαφήμιση: Ο ρόλος του φύλου και της επιθυμίας για κοινωνική αποδοχή»34194
[ΟΠΣ 5006421] «Διερεύνηση των αποτρεπτικών παραγόντων προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για την διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου μεταρρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας»34194
[ΟΠΣ 5006396] «ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΜΕΘΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ»34162
[ΟΠΣ 5006393] «ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΕΣΜΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ»34216
[ΟΠΣ 5006386] «Αξιολόγηση του Κινητικού Γραμματισμού σε παιδιά 8-12 ετών στην Ελλάδα»34216
[ΟΠΣ 5006383] ΥΠοΨΕι – Υβριδική αναγνώριση Περιεχομένου Ψηφιογραφικών Εικόνων
[ΟΠΣ 5006356] «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»34162
[ΟΠΣ 5006352] ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΒΕΛΟΣ)
[ΟΠΣ 5006338] «Εκπαιδευτικές διαδρομές στο ελληνικό Πανεπιστήμιο: Ετερότητα, ανισότητα και συμπερίληψη»34283
[ΟΠΣ 5006337] «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ» μ34162
[ΟΠΣ 5006336] Στοίχιση Τρισδιάστατων Εικόνων Βιολογικών Οργάνων με Εκτίμηση Εύκαμπτων Μετασχηματισμών σε Ζεύγη και Σύνολα Εικόνων
[ΟΠΣ 5006334] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΡΟ ΜΕ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ»34162
[ΟΠΣ 5006326] Σχεδίαση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη
[ΟΠΣ 5006320] Σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία της Κρήτης: Μεγάλες Επενδύσεις, Κρίση και Αναδιάρθρωση σε μία Ενδιάμεση Αναπτυξιακή Περιφέρεια
[ΟΠΣ 5006301] «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ»34162
[ΟΠΣ 5006300] Ο ρόλος των Αkt κινασών στη ρύθμιση του μεταβολισμού των μακροφάγων, της μεταβολικής φλεγμονής και του εντερικού μικροβιώματος
[ΟΠΣ 5006293] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»34162
[ΟΠΣ 5006289] «ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΒΙΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»34162
[ΟΠΣ 5006261] Ο Πλάτωνας και οι εικόνες: συμβιβασμός θεωρίας και μεθόδου υπό το πρίσμα της γνωσιακης λειτουργίας των αφηγηματικών εικόνων στη φιλοσοφία
[ΟΠΣ 5006252] Οικονομική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου της Αγοράς Εργασίας
[ΟΠΣ 5006251] Τοπικές ελίτ, φορολόγηση και “τσιφλικοποίηση” στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας
[ΟΠΣ 5006210] «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (DGRES-Pro)»34162
[ΟΠΣ 5006203] «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ»34162
[ΟΠΣ 5006199] «ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»34162
[ΟΠΣ 5006176] Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα
[ΟΠΣ 5006166] Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής
[ΟΠΣ 5006162] Μελέτη της Ρύθμισης της Γονιδιακής Έκφρασης με Χωροταξικά Μοντέλα Διαχωρισμού και Aσθενούς Σύνδεσης
[ΟΠΣ 5006152] Μητροπολιτικές Περιφέρειες στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Διερεύνηση του αναπτυξιακού ρόλου και των προοπτικών τους με έμφαση στην Ελλάδα
[ΟΠΣ 5006141] Επίδραση των ανθρωπογενών πηγών στο σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης νεφών και νεφοσταγονιδίων
[ΟΠΣ 5006128] «Εκτίμηση των επιπτώσεων της συλλογής ορχεοειδών (σαλέπι) στην αφθονία και τη δυναμική αυτοφυών πληθυσμών στη Βόρεια Πίνδο»34283
[ΟΠΣ 5006111] O ρόλος των λιποπρωτεϊνών στην επαγόμενη από τη χημειοθεραπεία βακτηριαιμία
[ΟΠΣ 5006095] «Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα και Συνέπειες στην Υγεία: Τεκμηριωμένο Σύστημα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (GrAir+ App)34283
[ΟΠΣ 5006089] Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο: από τον υβριδισμό στην ειδογένεση
[ΟΠΣ 5006074] «Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Εικονικής και Αλληλεπιδραστικής Πραγματικότητας-DigiLab»34198
[ΟΠΣ 5006044] Καινοτόμες υβριδικές βιοστατικές επιφάνειες με ιδιότητες αναγέννησης και ανίχνευσης της δραστικότητας τους
[ΟΠΣ 5006031] «Κυτταρικές δράσεις των παραγόντων πήξης Xa και θρομβίνης στα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα ουδετερόφιλα. Ρόλος στην αθηρογένεση.»34283
[ΟΠΣ 5006022] Λύσεις Μαύρων Οπών και Σκουληκότρυπων στα πλαίσια Γενικευμένων Θεωριών Βαρύτητας
[ΟΠΣ 5006015] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ & ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ
[ΟΠΣ 5005994] «Φασματοσκοπικός και Ηλεκτρικός προσδιορισμός διαγραμμάτων ενεργειακών ζωνών μονοστρωματικών και διστρωματικών δομών MOS Ge.»34161
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005978] Μηχανισμοί ανάπτυξης των ενδονευρώνων του προμετωπιαίου φλοιού σε παθολογικές καταστάσεις μειωμένης αναστολής
[ΟΠΣ 5005968] «Εκκλησιαστικά αργυρά: μελέτη και τεκμηρίωση με χρήση μη καταστροφικών τεχνικών της εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας των περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας (15ος – 19ος αιώνας)»34214
[ΟΠΣ 5005964] Μικροπεριβάλλον και μεταγραφική ρύθμιση στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία: επικέντρωση στο μεταγραφικό παράγοντα ΤΑp63 και το ρόλο του στον αντι-αποπτωτικό φαινότυπο των λευχαιμικών κυττάρων
[ΟΠΣ 5005958] Έλεγχος αποτελεσματικότητας ολιστικής φροντίδας στην ποιότητα ζωής ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ)
[ΟΠΣ 5005945] Παρασκευή υδρόφιλων, υδρόφοβων και αμφιφιλικών λεπτών υμενίων TiO2 με συνδυασμό δύο διεργασιών πλάσματος χαμηλής πίεσης
[ΟΠΣ 5005942] Νανοσωματίδια Au στην κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών: Νέες εφαρμογές στη σύνθεση πολύτιμων ενδιαμέσων
[ΟΠΣ 5005938] Αλγοριθμικές Μέθοδοι για τον Αποδοτικό Έλεγχο της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
[ΟΠΣ 5005934] Ενθαρρύνοντας την εκμάθηση για την ενίσχυση της επανατακτικότητας (resilience): Μια εμπειρική εφαρμογή στο πεδίο του οινοτουρισμού34124
[ΟΠΣ 5005925] Κυτταρική απόκριση σε βλαβες στο DNA: ο παράγοντας Cdt1 διασυνδέει τον κυτταρικό κύκλο με την επιδιόρθωση του γενετικού υλικού
[ΟΠΣ 5005921] ΝΕΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΟΥΑΝΥΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΣΗΣ (sGC)»34161
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005906] Ο ρόλος της καταλυτικής περιοχής της E3 λιγάσης ουβικιτίνης Arkadia στη ρύθμιση της δράσης του ενζύμου και στη διάγνωση
[ΟΠΣ 5005893] «Εναλλακτικά δίκτυα τροφίμου και εδαφική σήμανση. Ο ρόλος των καταναλωτών στη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συμμετοχικών συστημάτων πιστοποίησης»34214
[ΟΠΣ 5005874] Δομή, λειτουργία και δυσλειτουργία της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL): προοπτικές για νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την καρδιαγγειακή νόσο
[ΟΠΣ 5005872] «Ανάπτυξη Καταλυτών για την Υδρογόνωση του CO2 προς Μεθανόλη»34161
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005869] Γονιδιωματική σάρωση, εντοπισμός και ανάλυση ρόλου γονιδίων σχετιζόμενων με το σωματικό βάρος στο είδος Gallus gallus34124
[ΟΠΣ 5005859] «Δυναμικώς Παραμετροποιήσιμα Υποδίκτυα Οπίσθιας/ Εμπρόσθιας Ζεύξης σε Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς Καθοριζόμενα από Λογισμικό»34214
[ΟΠΣ 5005858] ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ
[ΟΠΣ 5005849] «Μελέτη της αντικαρκινικής δράσης βιοτεχνολογικά παραγόμενων λεκτινών Ιξού (Viscum album) σε γυναικολογικές νεοπλασίες με καινοτόμες προσεγγίσεις»34124
[ΟΠΣ 5005844] «Ακτινική επιβάρυνση ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων (παιδιά, έγκυες, επαγγελματικά εκτιθέμενοι) από μη- ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων (κινητή τηλεφωνία) και χαμηλών συχνοτήτων (βιομηχανικά και οικιακά ρεύματα).34214
[ΟΠΣ 5005825] Σύμφωνος έλεγχος καταστάσεων σπιν σε κβαντικές τελείες και εφαρμογές στην κβαντική τεχνολογία
[ΟΠΣ 5005799] «Κοσμολογικός Πληθωρισμός σε Επεκτάσεις του Καθιερωμένου Προτύπου με Συμμετρία Κλίμακας»34283
[ΟΠΣ 5005794] «Επίδραση της νανο-ενίσχυσης και των μέσων διασποράς στις ιδιότητες μεταφοράς και στη διείσδυση χλωριόντων τσιμεντοκονιαμάτων πριν και μετά από περιβαλλοντική καταπόνηση»34283
[ΟΠΣ 5005792] Ανίχνευση αλλοιώσεων του μαστού με Τομοσύνθεση και προηγμένες τεχνικές Αντίθεσης Φάσης
[ΟΠΣ 5005772] Πολυπαραμετρική Απεικονιστική Μοντελοποίηση Αλλοιώσεων για Πρόγνωση Καρκίνου του Μαστού στην Τομογραφία Μαγνητικού Συντονισμού
[ΟΠΣ 5005767] «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ»34161
[ΟΠΣ 5005736] «Μελέτη της ικανότητας της νεογνικής χοίρειας καρδιάς για ενδογενή μυοκαρδιακή αναγέννηση »34214
[ΟΠΣ 5005723] ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
[ΟΠΣ 5005689] Καινοτόμο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων
[ΟΠΣ 5005688] Τo παλαιοπεριβάλλον του Homo neanderthalensis κατά το Ύστερο Πλειστόκαινο: Παλαιοοικολογική και ταφονομική μελέτη ανωπλειστοκαινικής πανίδας από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης
[ΟΠΣ 5005680] Μελέτη των συμβιωτικών βακτηρίων των αφίδων με τη χρησιμοποίηση ομικών τεχνολογιών με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον (SymΒiome)
[ΟΠΣ 5005675] Αποκρυπτογραφώντας την μικροβιακή μαύρη ύλη με την γονιδιωματική ενός κυττάρου: η περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (DaMaSC)
[ΟΠΣ 5005659] «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»34283
[ΟΠΣ 5005657] «Αειφορική διαχείριση αποθεμάτων: Ποσοτικά μοντέλα»34283
[ΟΠΣ 5005654] Ανάπτυξη νέας γενιάς ελαφρών τσιμεντοειδών συνθέτων υλικών
[ΟΠΣ 5005650] Έλεγχος πρωτεϊνών για την διαφοροδιάγνωση της C. burnetii σε ζώα κτηνοτροφικής σημασίας και στον άνθρωπο
[ΟΠΣ 5005623] «Αριθμητική και πειραματική προσομοίωση (καθολικού) λυγισμού υπόγειων αγωγών λόγω υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας»34214
[ΟΠΣ 5005612] «ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»34214
[ΟΠΣ 5005579] «Χάλυβες TRIP: Προσομοίωση και πειραματική μελέτη θερμικής κατεργασίας και μηχανικής συμπεριφοράς»34214
[ΟΠΣ 5005564] «Ευζωία και τρόποι θανάτωσης εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων:συγκριτική αξιολόγηση»34214
[ΟΠΣ 5005560] «Οροτύπηση και ανίχνευση περιοχών παθογονικότητας περιβαλλοντικών στελεχών Legionella pneumophila με Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)»34214
[ΟΠΣ 5005553] Μελέτη της μοριακής δομής υβριδικών CAD/CAM υλικών μετά από τροποποίηση της επιφανειακής τους αδρότητας χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους μικροσκοπίας (AFM) και αξιολόγηση της επίδρασης αυτής στην κλινική τους συμπεριφορά
[ΟΠΣ 5005539] «Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτκές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16»34214
[ΟΠΣ 5005537] Ανάπτυξη προηγμένου αλγορίθμου και λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση δεδομένων υψηλής ευκρίνειας
[ΟΠΣ 5005530] Βελτιστοποίηση του τρόπου στεγανοποίησης ενός πρωτότυπου ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα
[ΟΠΣ 5005529] «ΣΤΟΧΟΣ: Σχεδιασμός βέλΤιστης κίνησης ΟΧημάτων στους αυτοκινητοδρόμους του μέλλοντΟΣ
[ΟΠΣ 5005518] ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ;
[ΟΠΣ 5005517] BioTechCOACH-ForALL: Ανάπτυξη συστημάτων νοητικής και σωματικής άσκησης, κλινικής καταγραφής/παρατήρησης, εποπτικής αναλυτικής μεγάλης κλίμακας δεδομένων και εικονικής καθοδήγησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
[ΟΠΣ 5005494] Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ
[ΟΠΣ 5005458] Η απολιποπρωτεϊνη Α2 στη ρύθμιση της λειτουργικότητας της HDL και της ομοιόστασης των τριγλυκεριδίων του αίματος
[ΟΠΣ 5005454] Υλικές Αστάθειες, Φαινόμενα Κλίμακας, και Μορφογένεση: Νανοϋλικά και Εγκέφαλος
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005434] ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
[ΟΠΣ 5005415] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»34161
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005385] Κοινόχρηστη αρχαιογνωσία» και παραστάσεις αρχαίου δράματος 1975-1995: εξεικονίσεις της Αρχαιότητας στον Τύπο, από τη Μεταπολίτευση έως την αναδιαμόρφωση του βαλκανικού χάρτη (Βάση Δεδομένων – επιστημονική επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού).
[ΟΠΣ 5005378] Μελέτη Πλειστοκαινικών οστρακωδών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας: Ψηφιακή απεικόνιση ενός παλαιοπεριβαλλοντικού εργαλείου
[ΟΠΣ 5005377] Αυτοματοποιημένη μεθοδολογία παραγωγής και εκτέλεσης δεδομενο-κεντρικών πολυ-επίπεδων προσεγγιστικών ισοδύναμων εφαρμογών για ετερογενείς πλατφόρμες υπολογισμού
[ΟΠΣ 5005371] Μονοπάτια δυσμενούς έκβασης (Adverse Outcome Pathways) στην ανθρώπινη υγεία, από την έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα: Αξιολόγηση της επικινδυνότητας στον καρκίνο του πνεύμονα και του ήπατος
[ΟΠΣ 5005360] Σχεδίαση συστήματος μη-επεμβατικής ανίχνευσης ανατομικών ανωμαλιών του εγκεφάλου με χρήση υπερήχων
[ΟΠΣ 5005357] Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησης για παρακολούθηση διαδικασίας φυσικοθεραπείας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών
[ΟΠΣ 5005352] Αυτόματη Ανάλυση και Επεξεργασία Νομικών Κειμένων για την Μετατροπή τους σε Ανοικτά Νομικά Δεδομένα
[ΟΠΣ 5005324] Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[ΟΠΣ 5005306] ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
[ΟΠΣ 5005302] Εξελιγμένη Πλατφόρμα δοκιμών με Υβριδική Προσομοίωση
[ΟΠΣ 5005295] Αντιπαραθέσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Χαρτογράφηση του Εννοιολογικού Πλαισίου του Ζητήματος και των Απόψεων Θεσμικών Παραγόντων του Σχολικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος
[ΟΠΣ 5005275] «Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Πολυλειτουργικών Υβριδικά Τροποποιημένων Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών – ΠΥΙΣΥ»34283
[ΟΠΣ 5005247] «Εφαρμογή Μεθόδων Σύμφωνου Ελέγχου με Διχρωματικό Πεδίο Laser στη Μικροσκοπία Φωτοϊονισμού»34283
[ΟΠΣ 5005243] «Μεταβολομικό αποτύπωμα εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών φασματοσκοπίας NMR και μελέτη βιολογικής δραστικότητας με τη χρήση NMR κυτταρικού επιπέδου (in cell NMR)»34283
[ΟΠΣ 5005234] Επιφανειακά τροποποιημένα με φυλλικό οξύ, μαγνητικά πυκνής διάταξης νανοσωματίδια δοξορουμπικίνης για την στοχευμένη θεραπεία καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον υποδοχέα του φυλλικού οξέος
[ΟΠΣ 5005223] Πολιτιστική Κληρονομιά: Γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ σπουδών και επαγγέλματος
[ΟΠΣ 5005218] Ανάπτυξη επιτόπιας μεθόδου για τη μελέτη υποθαλάσσιων εκροών υπογείων υδάτων στην παράκτια ζώνη με χρήση ραδιοϊχνηθετών
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005207] Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Πλήρως Επίπεδων Κυκλωμάτων Χαμηλού Κόστους για Τεχνολογίες 5G, Διαδικτύου Αντικειμένων και Επικοινωνιών ΤHz
[ΟΠΣ 5005203] Η ποινική καταστολή στην ψηφιακή εποχή: οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ασφάλειας και οι προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – συστηματοποίηση και κριτική αποτίμηση της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας
[ΟΠΣ 5005199] Ψηφιακή έκδοση των σολωμικών χειρογράφων, παραδειγματική φιλολογική/γενετική έκδοση και λημματικοί πίνακες ιταλικών λέξεων
[ΟΠΣ 5005195] Σύγκριση δύο ηλεκτρονικών δοκιμασιών σάρωσης (πολιτισμικά ουδέτερη & πολιτισμικά προσαρμοσμένη) για τη Μείζονα και Ελάσσονα Νοητική Διαταραχή
[ΟΠΣ 5005189] Σύγχρονες εξελίξεις της ποινικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στην ΕΕ & στην Ελλάδα: η νέα οδηγία & ο συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως προκλήσεις για το εθνικό μας δίκαιο – ασφάλεια & ελευθερία σε κρίση
[ΟΠΣ 5005184] Σημασιολογικές υπηρεσίες και μοντέλα διαχείρισης συμμετοχικής δημοσιογραφίας
[ΟΠΣ 5005183] Επιλογή χαρακτηριστικών στην παλινδρόμηση πολλαπλών στόχων με χρήση αρχών της θεωρίας πληροφορίας
[ΟΠΣ 5005182] Αξιολόγηση της συνεισφοράς του συστήματος αυτόματης μελωδικής εναρμόνισης CHAMELEON προς την ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας στο πεδίο της μουσικής
[ΟΠΣ 5005134] Νανο-χημο-μηχανική στην Παραμόρφωση και Θραύση: Θεωρία και Εφαρμογές σε LIB & SGS
[ΟΠΣ 5005098] Προσδιορισμός της συνεισφοράς πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο ολικό και στο οργανικό κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων, σε περιοχές αστικού και περιφερειακού υποβάθρου στη Δυτική Ελλάδα για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής
[ΟΠΣ 5005096] Ο ρόλος των σκοτεινών συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου της Ευρώπηs: η περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς BATS/CHI-X Europe
[ΟΠΣ 5005089] Πλοήγηση και Οπτική Αναλυτική Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων
[ΟΠΣ 5005088] Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης (eye tracking)
[ΟΠΣ 5005052] Διδάσκοντας γλώσσα από τη ματιά των προσφύγων
[ΟΠΣ 5005039] Αξιοποίηση επίδρασης πεδίων σε κατάλληλους νανοσωματιδιακούς φορείς για σύγχρονες βιοϊατρικές εφαρμογές
[ΟΠΣ 5005037] Η επίδραση της διαθεσιμότητας του νερού σε ελληνικούς πληθυσμούς βασιλικού
[ΟΠΣ 5005033] Υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιογράφων (ρεπόρτερ) στην επί τόπου συλλογή και δημοσίευση περιεχομένου: συνεργατικά μοντέλα φορητής υπολογιστικής νέφους
[ΟΠΣ 5005029] ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ MΕ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ
[ΟΠΣ 5005018] «ΟΡΝΙΘΟΠΟΛΙΣ: μελετώντας την αστική βιοποικιλότητα μαζί με τους πολίτες»34161
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005006] «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ»34141
[ΟΠΣ 5005001] Συστηματικός σχεδιασμός διατήρησης της βιοποικιλότητας: αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές σε ενα μεταβαλλόμενο πλανήτη
[ΟΠΣ 5004944] Ικετεία και ασυλία στην αρχαία ελληνική μυθική και πολιτική σκέψη
[ΟΠΣ 5004934] «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ»34141
[ΟΠΣ 5004926] ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ SIDERITIS SCARDICA GRISEB. ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[ΟΠΣ 5004922] Γενετική, επιγενετική και μεταβολομική ανάλυση του ίταμου (Taxus baccata) με σκοπό την επιλογή υλικού για την παραγωγή ταξόλης και λοιπών αντινεοπλασματικών ταξανών στην Ελλάδα
[ΟΠΣ 5004918] Από τη φιλανθρωπία στο κράτος πρόνοιας: Αναπηρία και αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
[ΟΠΣ 5004907] Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
[ΟΠΣ 5004900] Ανάπτυξη οδοντιατρικών υλικών με προσθήκη νανοσωματιδίων
[ΟΠΣ 5004883] «ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN »34141
[ΟΠΣ 5004875] «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ DNA ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»34141
[ΟΠΣ 5004866] Ιδιότητες διαμόρφωσης και μεταφοράς διαλυμάτων κυκλικών βιολογικών και συνθετικών πολυμερών: θεωρία και ατομιστική προσομοίωση
[ΟΠΣ 5004862] Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ‘ζην’ στο ‘ευ ζην’
[ΟΠΣ 5004853] Ανάπτυξη αλγορίθμων Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης μέσω προσομοιώσεων
[ΟΠΣ 5004852] Ανθεκτικότητα πληθυσμών του φυτοπαθογόνου μύκητα Penicillium expansum σε μυκητοκτόνα και τρανσκριπτομική διερεύνηση του μηχανισμού πολλαπλής ανθεκτικότητας (MDR)
[ΟΠΣ 5004813] Εφαρμογέs Sentinel στις Φυσικές καταστροφές και τη Γεωργία
[ΟΠΣ 5004812] Ανάλυση πολλαπλών υποθέσεων για τους οικολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την εισβολή ξενικών ειδών
[ΟΠΣ 5004801] Τροποποιημένα Μαγνητικά νανοσωματίδια για την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer
[ΟΠΣ 5004792] Αυτόματος προγραμματισμός επαναλαμβανόμενων κινήσεων ρομποτικού βραχίονα με κιναισθητική καθοδήγηση από άνθρωπο
[ΟΠΣ 5004775] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»34141
[ΟΠΣ 5004766] «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΛΗΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»34141
[ΟΠΣ 5004727] Εφαρμογή σύγχρονων υλικών αποκαταστατικής οδοντιατρικής ως προσωπικών δοσιμέτρων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, μέσω της μελέτης της in-vivo γήρανσης, με τεχνικές παθητικής δοσιμετρίας, φωταύγειας (TL/OSL/IRSL) και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR)
[ΟΠΣ 5004717] Μη-γραμμικά φαινόμενα σε συντονιστές με γραφένιο
[ΟΠΣ 5004712] Aνάπτυξη βιοδραστικών επιθεμάτων για την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων ελκών και τραυμάτων με χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης
[ΟΠΣ 5004707] «Προσδιορισμός όγκου και πυκνότητας θρομβωτικού υλικού με τη χρήση μικροτομογραφίας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) μετά από πρωτογενή αγγειοπλαστική και θρομβοαναρρόφηση. Συσχέτιση με αγγειογραφική και κλινική έκβαση
[ΟΠΣ 5004703] Νομικά ζητήματα ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile applications)
[ΟΠΣ 5004700] ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
[ΟΠΣ 5004698] Νέες βιοδραστικές ενώσεις με αντικαρκινική/αντιοξειδωτική δράση από θαλάσσια κυανοβακτήρια που συμβιούν με σπόγγους
[ΟΠΣ 5004684] Χωρητικότητα πυκνωτών και ολόμορφες συναρτήσεις
[ΟΠΣ 5004681] Διερεύνηση των εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στην επεξεργασία του σπέρματος των παραγωγικών ζώων
[ΟΠΣ 5004622] Ανάλυση μοριακών υπογραφών τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών και κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία του καρκίνου
[ΟΠΣ 5004619] Δίκτυο Συνεργασίας στη Φυσική Αγωγή (ΣΥΝΕΦΑ) για προώθηση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών και ενίσχυση της εσωτερικής παρακίνησης των εκπαιδευτικών
[ΟΠΣ 5004607] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤiO2 ΜΕ ΦΩΤΟΕΠΑΓOΜΕΝΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»34141
[ΟΠΣ 5004569] «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ»34141
[ΟΠΣ 5004566] «ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ»34141
[ΟΠΣ 5004563] Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5004541] «Σχεδιασμός – Βελτιστοποίηση Διαφραγματικών Αντλιών παρουσία Λειτουργικών / Κατασκευαστικών Αβεβαιοτήτων με τη Μέθοδο των Τεμνομένων Κυψελών και της Ανάπτυξης Πολυωνυμικού Χάους»34141
[ΟΠΣ 5004526] Νέα παράγωγα της 2-υδραζιδο-4(3H)-κιναζολινόνης που μιμούνται τη γουανίνη και σύμπλοκες ενώσεις τους με μεταβατικά μέταλλα: Σύνθεση, δομή και βιολογική δράση
[ΟΠΣ 5004509] Η μελέτη της γραφής στην αρχαία Μακεδονία με χρήση online βάσεων δεδομένων: Μία συγκριτική μέθοδος για τη χρονολόγηση και την ιστορική – αρχαιολογική αξιοποίηση των επιγραφών της Αρχαίας Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5004504] Ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο-εξαρτώμενων στοχαστικών μοντέλων σε επιλεγμένες περιοχές του ελληνικού χώρου με σκοπό την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας
[ΟΠΣ 5004503] «Βιωσιμότητα» – «Ανθεκτικότητα» – «Προσαρμοστικότητα»: Ο ρόλος του δικαίου στις νέες μορφές πόλεων στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου αστικού χώρου
[ΟΠΣ 5004486] Βελτιστοποίηση και εφαρμογή μεθόδων επίγειας τηλεπισκόπησης των αερολυμάτων και του όζοντος στην κατώτερη τροπόσφαιρα για τη μελέτη των μεταβολών τους
[ΟΠΣ 5004478] Η μηχανική της αντιπροσώπευσης και η αυτονομία της Βουλής: προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου του αντιπροσωπευτικού σώματος
[ΟΠΣ 5004464] Αναλογικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων
[ΟΠΣ 5004457] Θεωρία και τεχνικές αραιών αναπαραστάσεων για συστήματα υπερφασματικής και ιατρικής απεικόνισης
[ΟΠΣ 5004448] Ανάπτυξη τρισδιάστατων ιστοτεχνολογικών συμπλεγμάτων προσομοίωσης οδοντίνης/πολφού ως προηγμένων συστημάτων ελέγχου της κυτταροτοξικότητας οδοντιατρικών αποκαταστατικών βιοϋλικών (DentCytoTool)
[ΟΠΣ 5004447] Καινοτόμα ΣΥστήματα για ΣΤΟχευμένη και ελεγχόμενη χορήγηση ΦΑΡμάκων ή/καΙ Απεικονιστικών ουσιών – [ακρωνύμιο : ΣΥΣΤΟΦΑΡ]
[ΟΠΣ 5004445] «α-ελικοειδείς πρωτεΐνες: Μία ευέλικτη πλατφόρμα για την δημιουργία βιο-εμπνευσμένων υλικών
[ΟΠΣ 5004436] «Ανάπτυξη και κατασκευή ανιχνευτών Μicromegas για το πείραμα ATLAS στο LHC»
[ΟΠΣ 5004426] Η βιογραφία ως πηγή της θεατρικής ιστορίας: βιογραφίες ελλήνων και ξένων ηθοποιών στον ελληνικό και παροικιακό περιοδικό Τύπο από το 19ο αιώνα ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συμβολή στην ιστορία της υποκριτικής (Θ.ΙΣ.Β. Υ.)
[ΟΠΣ 5004411] Ανάπτυξη υβριδικών 2Δ υλικών-περοβσκιτών για ενίσχυση της απόδοσης των περοβσκιτικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων
[ΟΠΣ 5004410] Διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων προς ενδοθηλιακά κύτταρα: O ρόλος της ενδοκυττάρωσης του υποδοχέα του VEGF
[ΟΠΣ 5004393] Η πράσινη επιχειρηματικότητα ως μοχλός ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας εν καιρώ κρίσης. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της συσκευασίας πράσινων προϊόντων για τη δημιουργία ενός πράσινου διαδικτυακού επιχειρηματικού μοντέλου.
[ΟΠΣ 5004392] Μεταφράσεις έργων της λατινικής γραμματείας στον ελληνικό κόσμο από την Άλωση (1453) έως και τον 19ο αιώνα
[ΟΠΣ 5004385] Ανάπτυξη βιομιμητικών μικρο/νανο δομών μέσω διαμόρφωσης της πόλωσης υπερβραχέων παλμών λέιζερ
[ΟΠΣ 5004375] Ο ρόλος των επιγενετικών μηχανισμών ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στην ετερογένεια του καρκίνου του μαστού -Προοπτικές για στοχευμένες θεραπείες
[ΟΠΣ 5004351] Αξιολόγηση της συνεισφοράς επιμέρους μηχανισμών στην ανθεκτικότητα εχθρών γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτόνα, καθώς και του ρόλου των διαγνωστικών στη διαχείριση προγραμμάτων καταπολέμησης
[ΟΠΣ 5004349] Νεότερες τεχνικές απεικόνισης από Μαγνητική Τομογραφία σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος
[ΟΠΣ 5004317] Η αγροτική οικονομία της Κρήτης στους πρώιμους νεώτερους χρόνους: προσέγγιση μέσω G.I.S.
[ΟΠΣ 5004302] Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών μελέτης θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων
[ΟΠΣ 5004286] Μεταμορφώσεις της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης
[ΟΠΣ 5004276] Επίδραση Της Κλιματικής Αλλαγής στην Λοιμικότητα Παθογόνων Μικροοργανισμών και στην Φυσιολογία Ευαίσθητων Ξενιστών Υδρόβιων Οργανισμών
[ΟΠΣ 5004268] Το δικαίωμα των προσφύγων στην πόλη: κρατικοί χώροι φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά. Μελέτη περίπτωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη
[ΟΠΣ 5004267] Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα ‘hot-spots’: η περίπτωση της Λέσβου
[ΟΠΣ 5004244] Εντοπισμένες και σχεδόν περιοδικές λύσεις, μερικών διαφορικών εξισώσεων: Διαδρομές δυναμικής, από την μαθηματική οικολογία, ως την μη-γραμμική φυσική
[ΟΠΣ 5004240] Η Διδακτική σύνδεση ανάμεσα στα Μαθηματικά και στη Φυσική κατά την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: συστημική προσέγγιση της πολλαπλότητας στην έννοια της ισότητας
[ΟΠΣ 5004239] Πρότυπο ωκεανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του κόλπου Καλλονής (Πρότυπο Καλλονής)
[ΟΠΣ 5004223] Κοινωνική αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας
[ΟΠΣ 5004163] «Γαιοκτησία, επιχειρηματικότητα και νοοτροπίες: όψεις του μετασχηματισμού της Θεσσαλίας, 1850-1940»34214
[ΟΠΣ 5004156] «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών με Γνώμωνα την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στο Νομό Μαγνησίας»34214
[ΟΠΣ 5004142] Καινούρια Ονόματα – Καινούριος Χάρτης: Ζητήματα μετονομασιών των οικισμών της Ελλάδας 1831-2011
[ΟΠΣ 5004126] «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΕΙΔΕΣ AGANASPIS DACI (HYMENOPTERA: FIGITIDAE)»34214
[ΕΔΒΜ75] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5023656] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου34076
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ11] Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ69] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5016096] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ34041
[ΕΔΒΜ62] Σύστημα πιστοποίησης τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5021884] Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης Μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ34086
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ58] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5011040] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ34004
[ΕΔΒΜ74] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Αλεξάνδρειου T.E.I. Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5021787] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης34673
[ΕΔΒΜ57] Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5022549] Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5011051] Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου34057
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5010706] Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ33784
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ73] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
[ΟΠΣ 5021501] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ34067
[ΕΔΒΜ72] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του T.E.I. Αθήνας
[ΕΔΒΜ10] Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
6η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001552] Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000432] Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ51] Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5011026] Από το Μουσείο στο Θέατρο: Ανιχνεύοντας τη θεατρική Πράξη της αρχαίας τραγωδίας34646
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5010975] Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση34464
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5010754] Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο34394
[ΟΠΣ 5010734] Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία
[ΟΠΣ 5010674] Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία34638
[ΟΠΣ 5010662] Ελλάδα και UNESCO: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια34478
[ΕΔΒΜ71] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5021745] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης34397
[ΕΔΒΜ70] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5011017] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου33801
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ67] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
[ΟΠΣ 5010972] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου34364
[ΕΔΒΜ66] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
[ΟΠΣ 5014917] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιά34361
[ΕΔΒΜ63] Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
[ΟΠΣ 5010990] Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
[ΕΔΒΜ65] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5010919] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πάτρας34393
[ΕΔΒΜ64] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5010873] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου34089
[ΕΔΒΜ61] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
[ΟΠΣ 5010943] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας34367
[ΕΔΒΜ60] Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία
[ΟΠΣ 5010823] Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία33951
[ΕΔΒΜ59] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης
[ΟΠΣ 5011046] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης34358
[ΕΔΒΜ56] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5012435] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ33674
[ΕΔΒΜ20] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001417] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5001401] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001399] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001392] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001382] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ηπείρου
[ΟΠΣ 5001361] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
[ΟΠΣ 5001350] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5001343] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κρήτης
[ΟΠΣ 5001308] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5001268] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001261] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
[ΟΠΣ 5001219] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[ΟΠΣ 5001205] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001189] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001188] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού – ΕΚΠΑ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001184] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001141] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού – ΑΣΚΤ
[ΟΠΣ 5001132] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5001127] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001107] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001025] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001021] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000954] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
[ΟΠΣ 5000902] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000872] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Αθήνας
[ΟΠΣ 5000851] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
[ΟΠΣ 5000839] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000830] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5000751] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000741] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000740] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000737] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ55] Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση
[ΟΠΣ 5010714] Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση
[ΕΔΒΜ54] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5010845] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών33671
[ΕΔΒΜ49] Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009815] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/1832864
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009814] Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017 – 201832897
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009808] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009805] Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-201832854
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009803] Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-1832851
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009801] Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009800] Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ26] ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001052] Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ53] Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας
[ΟΠΣ 5010059] Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας33411
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ52] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5010650] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ50] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
[ΟΠΣ 5010660] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
[ΕΔΒΜ05] Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5002546] Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000045] Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ48] Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
[ΟΠΣ 5010794] Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
[ΕΔΒΜ46] Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΟΠΣ 5010525] ΦΙΝΕΑΣ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
[ΕΔΒΜ45] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009736] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
[ΟΠΣ 5009734] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ32920
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009625] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ32904
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009402] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017 – 2018
[ΟΠΣ 5009183] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
[ΟΠΣ 5009163] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ32934
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5009142] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[ΟΠΣ 5009075] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
[ΟΠΣ 5008980] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΣ 5008975] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών32881
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008963] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[ΟΠΣ 5008959] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 -ΑΣΚΤ
[ΟΠΣ 5008940] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[ΟΠΣ 5008939] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών32848
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008925] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
[ΟΠΣ 5008910] Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008905] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
[ΟΠΣ 5008891] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
[ΟΠΣ 5008890] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας32845
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008787] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πολυτεχνείο Κρήτης32667
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008745] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ32909
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008548] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο32750
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008139] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
[ΟΠΣ 5008135] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης32721
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008115] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο32656
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008111] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
[ΟΠΣ 5008096] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης32563
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008090] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 -2018 – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας32664
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008063] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ32915
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008011] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων32595
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008005] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας32623
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008004] Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ32901
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ32] Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
6η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5026728] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – Β΄ Κύκλος34047
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5003101] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OIKONOMIKHΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)
6η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ09] Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000082] Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ13] Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000779] Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ8,9
[ΟΠΣ 5000778] Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ6α
[ΟΠΣ 5000695] Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ6β
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ43] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
[ΟΠΣ 5008057] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
[ΕΔΒΜ39] Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007286] Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ41] Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007902] Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων- Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ40] Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007907] Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
[ΕΔΒΜ27] Επέκταση, αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, διαδραστικών βιβλίων και αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
[ΟΠΣ 5001312] Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ37] Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ
[ΟΠΣ 5006751] Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ32457
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ42] Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5005892] Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ32157
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ38] Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5004204] Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος32271
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ36] Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ
[ΟΠΣ 5003893] Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ35] Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5004190] Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ33] Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης
[ΟΠΣ 5003740] Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ30] Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5002278] ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
[ΟΠΣ 5002212] ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ31] Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
[ΟΠΣ 5003404] Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
[ΕΔΒΜ04] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000708] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες30140
[ΟΠΣ 5000044] Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ19] Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000792] Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π)
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ29] Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001982] Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-1730716
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001975] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-201730724
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001966] Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις Υποδοχής – σχ.έτος 2016-201730707
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001960] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-201730721
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001952] Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – σχ.έτος 2016-2017_
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001947] ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ30664
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001941] ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ mis 500194130667
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ24] Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001313] ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ08] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000079] Πρακτική Άσκηση Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονιίκης, περιόδου 1-12-2014 έως 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000075] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1-12-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000074] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000073] Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000072] Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10- 2015
[ΟΠΣ 5000071] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.12.2014 ΕΩΣ 31.10.2015
[ΟΠΣ 5000070] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000069] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-12-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000068] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., περιόδου 1-12-2014 έως 31-10- 2015
[ΟΠΣ 5000067] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς περιόδου 01-10-2014 έως 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000066] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000064] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών πέντε Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000063] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο.Π.Α, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000062] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ.Π.Α, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΈΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000060] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000059] Πρακτική Άσκηση Α.Σ.Κ.Τ, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000058] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ 1-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2015
[ΟΠΣ 5000057] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015
[ΕΔΒΜ25] Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5001072] Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων
[ΕΔΒΜ23] Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ
[ΟΠΣ 5001036] Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ22] Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων
[ΟΠΣ 5001002] Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων30838
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ21] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
[ΟΠΣ 5000939] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ17] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής
[ΟΠΣ 5000715] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις υποδοχής ΑΠ6 (1)30162
[ΟΠΣ 5000701] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής – ΑΠ 8 & 930162
[ΟΠΣ 5000692] Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις υποδοχής – ΑΠ6 (2)30162
[ΕΔΒΜ18] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
[ΟΠΣ 5000705] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [1]
[ΟΠΣ 5000690] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [3]
[ΟΠΣ 5000678] Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [2]
[ΕΔΒΜ03] Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000874] Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες28724
[ΟΠΣ 5000043] Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες28724
[ΕΔΒΜ01] Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000693] ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠ 6 (8 περιφέρειες)28729
[ΟΠΣ 5000041] ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ28729
[ΕΔΒΜ15] Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
[ΟΠΣ 5000790] Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ16] Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000672] Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ14] Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων
[ΟΠΣ 5000732] Ένταξη και εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων
[ΕΔΒΜ12] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000724] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000712] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000709] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000703] Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000688] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000687] Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000684] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000682] Πρακτική Άσκηση ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000668] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000657] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000651] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000648] Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000647] Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000646] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000639] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000633] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000628] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000615] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000614] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000537] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Μ.Π
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000521] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000516] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000489] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000472] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000471] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000454] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000447] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000400] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000389] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000387] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000386] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000381] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000374] Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000370] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ06] ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000076] Ενισχυτική διδασκαλία στη β/θμια εκπαίδευση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ07] ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000065] Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)29113
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΕΔΒΜ02] Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000702] ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΑΠ 6 (8 Περιφέρειες)28732
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000042] ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ28732
1η Τροποποίηση
Τομέας Απασχόλησης
[ΑΝΑΔ77] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στις σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ76] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων σε εναλλακτικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ75] Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
[ΟΠΣ 5174893] Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
[ΑΝΑΔ74] Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18-64 ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου
[ΟΠΣ 5168300] Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων σε 3.000 ανέργους ηλικίας 30-64 ετών στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου
[ΑΝΑΔ73] Ενέργειες Συμβουλευτικής σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18-64 ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου
[ΑΝΑΔ68] Ολοκληρωμένη δράση για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 400 προσφύγων ηλικίας 30 ετών και άνω
[ΑΝΑΔ70] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
[ΟΠΣ 5158724] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
[ΑΝΑΔ55] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στον τομέα της Αλιείας
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ56] Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων στον τομέα του καταδυτικού τουρισμού
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ63] Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης και Ένταξης στην Αγορά Εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5164824] Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών
[ΟΠΣ 5164461] Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω
[ΑΝΑΔ62] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
[ΑΝΑΔ66] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022
[ΟΠΣ 5131466] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022
[ΑΝΑΔ61] Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)»
[ΑΝΑΔ60] Αναβάθμιση δυνατοτήτων και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για την περίοδο 2021-2023
[ΟΠΣ 5130621] Αναβάθμιση δυνατοτήτων και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για την περίοδο 2021-2023
[ΑΝΑΔ58] Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)
[ΟΠΣ 5130728] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)
[ΑΝΑΔ57] Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19
[ΟΠΣ 5076448] Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
[ΑΝΑΔ38] Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους με Αναπηρία
[ΟΠΣ 5073491] Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία
[ΑΝΑΔ50] Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5162381] Πιλοτική Εφαρμογή της Δράσης” Νταντάδες της Γειτονιάς”
[ΑΝΑΔ49] Μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του COVID-19
[ΟΠΣ 5069407] Μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του COVID-19 / Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
[ΑΝΑΔ51] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021
[ΟΠΣ 5069832] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021
[ΑΝΑΔ45] Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5063517] Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο
[ΑΝΑΔ47] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
[ΟΠΣ 5060289] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
[ΑΝΑΔ14] Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών
[ΑΝΑΔ43] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020
[ΟΠΣ 5046055] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020
[ΑΝΑΔ28] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018
[ΟΠΣ 5007969] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ42] Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων
[ΑΝΑΔ25] «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5075934] Αξιοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς
[ΟΠΣ 5074789] Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Τυπική Και Μη Τυπική Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Κατάρτιση
[ΟΠΣ 5074651] Περιφερειακός Σχεδιασμός της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
[ΟΠΣ 5039873] Eθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία)
[ΑΝΑΔ36] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α’ υποδοχής. Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Γ’ Κύκλος
[ΑΝΑΔ35] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5030756] Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
[ΑΝΑΔ34] Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2018-2019
[ΟΠΣ 5030832] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2018-2019
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ31] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄ Φάση
[ΟΠΣ 5030530] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄ Φάση
[ΑΝΑΔ33] Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
[ΟΠΣ 5034569] Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
[ΑΝΑΔ32] Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
[ΟΠΣ 5033606] Ανάπτυξη των Δράσεων της Υπηρεσίας Eures για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
[ΑΝΑΔ37] Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5037598] Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
[ΑΝΑΔ40] Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ
[ΟΠΣ 5037524] Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
[ΑΝΑΔ39] Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ
[ΟΠΣ 5037525] Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ
[ΑΝΑΔ41] Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
[ΟΠΣ 5037981] Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
[ΑΝΑΔ27] Δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης εργασίας
[ΟΠΣ 5055290] Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας-βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ
[ΟΠΣ 5010995] Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)
[ΑΝΑΔ29] Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24 και 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
[ΑΝΑΔ10] Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας
[ΟΠΣ 5008046] Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
[ΟΠΣ 5007947] Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics
[ΟΠΣ 5007944] Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα
[ΟΠΣ 5007886] Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007859] ΣΕΠΕ – Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
[ΟΠΣ 5007856] ΕΕΔΕ – Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics
[ΟΠΣ 5007852] ΕΕΔΕ – Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής
[ΑΝΑΔ26] Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5010158] Σχεδιασμός & ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και Παραγωγική Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του KEA
[ΟΠΣ 5005087] Εθνικός μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ24] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5002981] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων
[ΑΝΑΔ23] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων
[ΟΠΣ 5010717] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων- Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
[ΟΠΣ 5001549] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων- Α΄ ΚΥΚΛΟΣ
[ΑΝΑΔ22] Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής 29-64
[ΟΠΣ 5002002] Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής
[ΑΝΑΔ21] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017
[ΟΠΣ 5001485] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2016-2017
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ20] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
[ΑΝΑΔ18] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5180535] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης
[ΟΠΣ 5069293] Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2021-2022
[ΟΠΣ 5069197] Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-2021
[ΟΠΣ 5008893] Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2019-2020
[ΟΠΣ 5008892] Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2018-2019
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5008064] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2017-2018
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5003003] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2015-2017
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ19] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ
[ΟΠΣ 5001492] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ – Γ’ Φάση
[ΑΝΑΔ17] Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών
[ΟΠΣ 5007767] Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών. Β΄ Κύκλος
[ΟΠΣ 5001057] Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Α ΚΥΚΛΟΣ
[ΑΝΑΔ13] Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000817] Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας
[ΑΝΑΔ12] Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών
[ΟΠΣ 5000585] Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών
[ΑΝΑΔ15] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5007979] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Β ΚΥΚΛΟΣ
[ΟΠΣ 5001083] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Α’ ΚΎΚΛΟΣ
[ΑΝΑΔ16] Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών
[ΑΝΑΔ11] Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
[ΟΠΣ 5001171] Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ)
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000599] Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Π.Σ. ΔΑΑΕ – LMDS IT System) – Α’ Φάση
[ΝΕΟΕΠ07] Εγγύηση για τη Νεολαία
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ09] Kατάρτιση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής με πιστοποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΑΝΑΔ08] Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015
[ΟΠΣ 5000366] Προώθηση Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015
[ΝΕΟΕΠ06] Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας
1η Τροποποίηση
[ΝΕΟΕΠ05] Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
[ΝΕΟΕΠ04] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015
1η Τροποποίηση
[ΝΕΟΕΠ03] Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση
[ΝΕΟΕΠ02] Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
[ΝΕΟΕΠ01] Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5000001] Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015
Τεχνική Βοήθεια
[ΤΒ06] Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
6η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
1η Τροποποίηση
[ΟΠΣ 5121022] Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
[ΟΠΣ 5067448] Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
[ΟΠΣ 5063647] Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΑΠ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
[ΟΠΣ 5050662] Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
[ΟΠΣ 5049009] Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
[ΟΠΣ 5045744] Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διακιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
[ΟΠΣ 5045661] Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττ