Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 3 Δεκεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 3 Δεκεμβρίου

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027

Ολοκληρώθηκε η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΔΚΣ.

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

Ολοκληρώθηκε η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ (#ΕΣΠΑ 2014-2020)

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει εκ των υστέρων αξιολόγηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) ως προς την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια και την προστιθέμενη αξία των δράσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς και τη συμπληρωματικότητα και τη σύνδεση τους με άλλα Ταμεία, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Διαγωνισμός Regiostars 2023

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars 2023​ που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) .

Τα Regiostars κάθε χρόνο επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα σε όλη την Ευρώπη που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής.

Διαγωνισμός Regiostars 2023

Economist Summit event για τις δεξιότητες με θέμα “Europe: The new era for skills – Greece: The human dynamic in the new workplace and society”.

Την Παρασκευή 17/02/2023 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια διοργανώνεται Economist Summit event για τις δεξιότητες με θέμα “Europe: The new era for skills – Greece: The human dynamic in the new workplace and society”.

Economist Summit event για τις δεξιότητες με θέμα “Europe: The new era for skills – Greece: The human dynamic in the new workplace and society”.

Απολογισμός 2022 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

Δημοσιεύθηκε ο Απολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” για το έτος 2022.

Απολογισμός 2022 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

Ανοικτή συζήτηση για τις βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022  στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθούν με νέους και νέες για μια συζήτηση με θέμα «Βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι και νέες θα εκφράσουν τις απόψεις τους, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με φυσική παρουσία στην εκδήλωση. Θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τι κάνει η ΕΕ στον τομέα αυτό, καθώς και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες.

Ανοικτή συζήτηση για τις βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Π/Υ 4,161 δις ευρώ

Στις 22/6/2022 με την C(2022)4464 απόφαση της Ε.Ε εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», το μεγαλύτερο Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 4.161.594.204 Ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Π/Υ 4,161 δις ευρώ