6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

 

 

 

 

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η 6η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βας.Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών, των αρχών συντονισμού και πιστοποίησης, καθώς και εκπρόσωποι των σχετιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, στη Συνεδρίαση θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΔΜ, η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2022, η Αναθεώρηση του ΕΠ και το Πλαισίου Επίδοσης, ακόμη, τα μέλη θα ενημερωθούν για τα θέματα Αξιολόγησης και Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΠ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail