5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020

Την Τετάρτη, 19/10/2022 πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ).

Στη συνεδρίαση απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κος Δημήτρης Σκάλκος και η Πρόεδρος της ΕΠΠΑ και Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κα Νίκη Δανδόλου.

Συμμετείχαν: εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Εκπαίδευσης & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, ομοσπονδιών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Μετά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και των Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης ακολούθησε η εισήγηση της Προέδρου. Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε τα παρακάτω θέματα:

  • Πρόοδος υλοποίησης- πορεία εξειδίκευσης – πρόβλεψη ολοκλήρωσης του ΕΠ
  • Πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ
  • Αξιολόγηση του ΕΠ
  • Αναθεώρηση Κανονισμών, Κλείσιμο ΕΠ και απαιτήσεις Πλαισίου Επίδοσης
  • Σχέδιο Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail