1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή” ΕΣΠΑ 2021-2027

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19/10/2022, στην Αθήνα.

Εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας, χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών της 1ης Συνεδρίασης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κος Ιωάννης Τσακίρης και ακολούθησαν οι εισαγωγικές ομιλίες της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κας Νίκης Δανδόλου και της Διευθύντριας Απασχόλησης και Κοινωνικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Barbara Kauffmann.

Στη συνεδρίαση που ακολούθησε συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων, φορέων υλοποίησης και της ΜΟΔ, εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι εθνικών αρχών και κοινωνικοοικονομικών εταίρων.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και  έγινε ενημέρωση για τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών, για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων καθώς και για θέματα επικοινωνίας και προβολής. Παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων με αφορμή το 2023 που είναι Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων καθώς έγιναν και παρεμβάσεις επί οριζόντιων θεμάτων.

Η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail